Электронный
методический кабинет

Митне оформлення в режимі вивезення (експорту) товарів

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
При вивезенні товарів, що підлягають експортному контролю, заявник (власник товару, перевізник чи інша особа, уповноважена власником на здійснення митного оформлення товару) не менше ніж за три доби до вивезення має подати в митну установу в установленому порядку оригінали дозволу і додатка до нього разом з іншими необхідними для здійснення митного оформлення документами.

Інспектором митниці, який здійснює митне оформлення, на зворотному боці дозволу зазначається дата оформлення, номер ВМД, найменування та кількість оформленого товару. Запис засвідчується особистою номерною печаткою інспектора та власним підписом.

Після закінчення митного оформлення товару власникові вантажу повертаються два примірники ВМД: один — для подання прикордонній митниці, інший — для бухгалтерської звітності. У справах митниці оформлення залишається оригінал дозволу і додатку до нього разом з іншими документами за встановленим порядком.

При переміщенні товару через митний кордон України прикордонній митній установі подається один примірник ВМД з відмітками внутрішньої митниці про здійснення митного оформлення, який є підставою для випуску товару за межі митної території України. Прикордонна митниця на поданому примірнику ВМД робить відмітки про проходження вантажу та залишає

його у справах митниці. ВМД, оформлені за дозволами ДСЕК, зберігаються окремо. Товари пропускаються через митний кордон України за умови, якщо відсутні пошкодження тари, упаковки, пломб та печаток, накладених митницею, відправником чи транспортною організацією, а також при дотриманні інших вимог, передбачених митним законодавством.

Після митного оформлення вантажу ВМД вноситься базу даних ПЕОМ. Після введення інформації на примірнику ВМД ставиться дата, підпис та прізвище інспектора, що здійснив введення інформації. Інформація про надходження вантажу передається в загальному порядку.

Після закінчення терміну дії дозволу або вичерпання зазначеної в ньому квоти митне оформлення товару за цим дозволом припиняється, дозвіл та додаток до нього з необхідними відмітками передаються до архіву митниці, а відповідна інформація про використання дозволу передається до регіональної митниці.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.