Электронный
методический кабинет

Митне оформлення товарів у режимі транзиту

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Транзитний товар переміщується через митну територію України під митним контролем. Для ввезення товару, що підлягає експортному контролю, на митну територію України з метою транзиту заявник у пункті пропуску товару через митний кордон не менш ніж за три доби до ввезення товару повинен подати митному органу, що впускає товар на митну територію України, оформлені в установленому порядку оригінали дозволу та додатка до нього або копії цих документів разом з іншими, необхідними для здійснення митного оформлення, документами.

При поданні митному органу на митному кордоні копій дозволу та додатка до нього оригінали зазначених документів подаються митному органу, який випускає товар за межі митної території.

Інспектором митного поста на зворотному боці оригіналу чи копії дозволу зазначаються дата оформлення, найменування товарів та їх кількість. На лицевому боці ВМД зазначається: "Митниці подано оригінал дозволу" чи "Митниці подано копію дозволу".

Оформлений перший примірник ВМД передається відповідальній особі для занесення в базу даних ПЕОМ.

При оформленні у разі вивезення транзитного вантажу, який підлягає експортному контролю, у пункті пропуску товару через митний кордон митному органу, що випускає товар за межі митної території України, заявник подає оформлені в установленому порядку копію чи оригінал дозволу та додатка до нього. На зворотному боці копії чи оригіналу дозволу інспектором пункту пропуску зазначається номер ВМД. Після оформлення та здачі документів до відділу контролю доставки вантажів із примірників ВМД робиться ксерокопія, дані ВМД вносяться в ПЕОМ та робиться відмітка на оригіналах та ксерокопіях про введення в базу даних.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.