Электронный
методический кабинет

Митне оформлення судна при відході за кордон

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Перед початком оформлення відходу судна за кордон капітан судна представляє митниці на бланках форми ІМСО:

— вантажну декларацію;

— суднову роль;

— список пасажирів;

— вантажні документи: коносаменти та їхні переліки — маніфести;

— митну декларацію членів екіпажу.

У процесі митного оформлення при відході судна закордонного плавання посадовими особами митниці звіряються дані, заявлені в документах, наданих при оформленні прибуття судна, а за деяких позицій (наприклад палива, масла, продуктів харчування) — їхня відповідність фактичній наявності на борту судна.

Валюта і цінності, що знаходяться в суднових касах, вивозяться відповідно до діючих в Україні правил валютного регулювання. Валюта і цінності, що вивозяться в суднових касах, підлягають обов'язковій письмовій заяві:

— у довідці за підписом капітана (для українських суден) і

_ у загальній митній декларації (валютному списку) екіпажу (для іноземних суден).

Випуск продуктів, необхідних для харчування екіпажів, якими агентуючі організації забезпечують в українських портах іноземні судна, а також продуктів харчування, що вивозяться на українських пасажирських суднах закордонного плавання для обслуговування пасажирів, здійснюється в без ліцензійному порядку на загальних підставах — за умови оформлення вантажної митної декларації та оплати належних митних платежів.

При заході судна закордонного плавання в порти України на вантажній декларації робляться відмітки для митниці в порту призначення про вантажні операції, що були зроблені в порту відправлення, наявність вантажів на борту, накладених митних забезпеченнях, інших відомостях, необхідних для митного контролю. Завірена митницею вантажна декларація вручається капітану для передачі митниці в порту призначення.

Митна процедура оформлення та контролю партії експортного ватажу у більшості митниць розподілена між двома структурними підрозділами: вантажним відділом, та відділом контролю транспортних засобів (ВКТЗ). Вантажний відділ здійснює оформлення ВМД, доручення на завантаження судна. ВКТЗ здійснює перевірку наявності оформленої ВМД, доручення на завантаження на судно у порту та митний контроль щодо відповідності найменування, кількості переміщуваного вантажу даним, заявленим У ВМД.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.