Электронный
методический кабинет

Митне оформлення при ввезенні (імпорті) товарів

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
При ввезенні на митну територію України товарів, що підлягають експортному контролю, у пункті пропуску товару через митний кордон заявник не менш ніж за три доби до ввезення товару повинен подати митному органу копії дозволу та додатка до нього, засвідчені печаткою та підписом керівної посадової особи заявника або уповноваженої ним особи. У прикордонній митниці робляться відмітки на товаросупровідних документах та виконуються інші операції, передбачені встановленим порядком контролю за товарами, які ввозяться в Україну.

Після перетину кордону та здійснення відповідних митних процедур товар направляється прикордонною митницею, під митним контролем, до митниці призначення (оформлення), в зоні діяльності якої знаходиться вантажоодержувач. На зворотному боці копії дозволу та додатку до нього інспектором пункту пропуску зазначаються дата пропуску, найменування та кількість товару. Запис засвідчується відтиском особистої номерної печатки та підписом інспектора.

У разі неподання (відсутності) дозволу на ввезення товару або в разі виникнення спірних питань щодо переміщення товару через митний кордон прикордонний митний орган негайно запитує в установленому порядку митний орган, якому має бути поданий оригінал дозволу, про його наявність та одержання іншої інформації, достатньої для прийняття рішення відносно пропуску товару через митний кордон.

При імпорті товару заявник подає відповідному митному органу, в зоні діяльності якого він знаходиться, у встановленому порядку оригінали дозволу та додатку до нього разом з іншими необхідними для митного оформлення документами.

Інспектором митниці, який здійснює митне оформлення, на зворотному боці дозволу та додатку до нього зазначаються дата оформлення, номер ВМД, найменування та кількість товару. Запис засвідчується відтиском особистої номерної печатки інспектора та підписом. Після закінчення митного оформлення у справах митниці оформлення залишаються оригінал дозволу та додатку до нього разом з іншими документами згідно із встановленим порядком.

Після закінчення терміну дії дозволу або вичерпання зазначеної в ньому квоти митне оформлення товару за цим дозволом припиняється. Дозвіл та додаток до нього з необхідними відмітками передаються до архіву митниці, а відповідна інформація передається до регіональних митниць.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.