Электронный
методический кабинет

Митне оформлення нафтопродуктів, переміщуваних трубопровідним транспортом, із застосуванням ВМД

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Для митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності подаються до митниці відповідні документи та відомості.

Декларування нафтопродуктів здійснюється шляхом подання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності акцизної декларації (АД) на підакцизні нафтопродукти або ЗВМД із наступним поданням ВМД.

Попереднє декларування підакцизних нафтопродуктів здійснюється відповідно до загального порядку, встановленого законодавством України.

Як одна партія декларуються обсяги нафтопродуктів, що переміщуються за однією маршрутною телетайпограмою, за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) і за одним актом приймання-передачі у термін, який не перевищує 30 діб із початку першої поставки.

АД, ЗВМД та ВМД заповнюються, згідно з установленим порядком, із поданням митному органу відповідних документів та відомостей. Разом з АД, ЗВМД та ВМД подаються їх електронні копії. АД або ЗВМД подаються до митниці суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності не раніше ніж за місяць до планової поставки нафтопродуктів.

Одночасно з АД або ЗВМД до митниці подаються документи, які є підставою для її заповнення, а саме:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— маршрутна телетайпограма про поставку нафтопродуктів, завірена печаткою перевізника.

Переміщення нафтопродуктів через митний кордон України в разі подання ЗВМД може проводитись перевізником тільки протягом установленого в ній періоду.

При імпорті й транзиті з перевантаженням на залізничний, автомобільний та морський транспорт митне оформлення здійснюється митницею, в зоні діяльності якої перебуває пункт перевантаження, за погодженням із Центральною енергетичною митницею.

Не пізніше 15 днів, що відраховуються з останнього дня фактичного переміщення обсягу нафтопродуктів, заявленого в ЗВМД, декларант подає до митниці ВМД, оформлену відповідно до заявленого в ЗВМД митного режиму.

У разі неподання ВМД у встановлений строк оплачуються митні збори за перебування товару під митним контролем.

Для митного оформлення нафтопродуктів за ВМД потрібні такі документи у режимі імпорту:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

_акт приймання-передачі нафтопродуктів, підписаний сторонами договору (контракту) і завірений перевізником;

— акт приймання-передачі нафтопродуктів, підписаний перевізниками країни відправлення та країни призначення, складений у присутності посадової особи митниці та завірений штампом "Під митним контролем";

- акт приймання-передачі нафтопродуктів, підписаний перевізником та одержувачем і завірений штампом "Під митним контролем";

— маршрутна телетайпограма перевізника країни відправлення, завірена штампом "Під митним контролем";

— оформлена акцизна декларація (якщо переміщувались підакцизні нафтопродукти);

— рахунок-фактура (інвойс) на обсяг нафтопродуктів, що декларується;

— у разі потреби сертифікат походження;

— сертифікат якості на партію нафтопродуктів, що декларується;

— копія довідки про декларування валютних цінностей;

— платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

— копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

— документи, що засвідчують особу декларанта. У режимі експорту:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— акт приймання-передачі нафтопродуктів, підписаний сторонами договору (контракту) і завірений перевізником;

акт приймання-передачі нафтопродуктів, підписаний експортером та перевізником, складений у присутності посадової особи митниці та завірений штампом "Під митним контролем";

маршрутна телетайпограма перевізника України; - рахунок-фактура (інвойс) на обсяг нафтопродуктів, що декларується;

- у разі потреби сертифікат походження, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою;

- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

— копія довідки про декларування валютних цінностей;

— копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

— документи, що засвідчують особу декларанта. У режимі транзиту:

— зовнішньоекономічний договір (контракт), укладений між власником нафтопродуктів та перевізником;

— акт приймання-передачі, підписаний перевізниками країни відправлення та України;

— маршрутна телетайпограма перевізника країни відправлення;

— документ (рахунок-фактура або інвойс, або копія ВМД країни-експортера), що засвідчує вартість переміщуваного транзитом територією України обсягу нафтопродуктів, який надається особою, що здійснює декларування;

— документ, що підтверджує надання фінансових гарантій (у разі переміщення підакцизних нафтопродуктів);

— платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

— копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

— документи, що засвідчують особу декларанта.

Сплата митних платежів при митному оформленні нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України.

Фактичні обсяги нафтопродуктів, що ввозяться на митну територію України (вивозяться за її межі), не повинні перевищувати обсяги, заявлені в ЗМВД або ВМД. Але досвід практичної роботи із здійснення митного оформлення свідчить про непоодинокі випадки виникнення ситуацій, коли внаслідок технічних чи комерційних причин або в силу форсмажорних обставин нафтопродукти фактично надаються до митного оформлення в обсягах, які відрізняються від заявлених митниці.

У разі нездійснення фактичного ввезення (вивезення) нафтопродуктів за оформленою АД, ЗВМД або ВМД такі декларації анулюються.

У разі ввезення (вивезення) нафтопродуктів у кількості, меншій за заявлену в АД або ЗМВД, оформлення ВМД здійснюється на фактично переміщувану кількість нафтопродуктів.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.