Электронный
методический кабинет

Митне оформлення електроенергії, що переміщується лініями електропередачі, із застосуванням ВМД

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Для митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності подаються до митниці відповідні документи та відомості.

Як одна партія декларуються обсяги електроенергії, що переміщується за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом), за одним актом приймання-передачі у термін, що не перевищує 30 діб із початку першої поставки.

Декларування електроенергії здійснюється шляхом подання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності ЗВМД та ВМД. ЗВМД та ВМД заповнюються відповідно до встановленого порядку із поданням митному органу відповідних документів та відомостей. Разом із ЗВМД та ВМД подаються їх електронні копії.

ЗВМД подається до митниці суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності не раніше ніж за місяць до планової поставки електроенергії.

Одночасно із ЗВМД до .митниці подаються документи, які є підставою для її заповнення, а саме:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— повідомлення про планові поставки електроенергії, завірені печаткою перевізника та суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України.

Переміщення електроенергії через митний кордон України в разі подання ЗВМД може проводитися перевізником тільки протягом установленого в ній періоду.

При цьому під перевізниками розуміються суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які мають на балансі лінії електропередачі, здійснюють ними переміщення електроенергії та несуть відповідальність за її збереження під час транспортування.

Не пізніше 15 діб, що рахуються від останнього дня фактичного переміщення обсягу електроенергії, заявленого в ЗВМД, декларант подає до митниці ВМД, оформлену відповідно до заявленого в ЗВМД митного режиму.

У разі неподання ВМД у встановлений строк сплачуються

митні збори за перебування товару під митним контролем.

Для митного оформлення електроенергії за ВМД потрібні такі документи:

У режимі імпорту:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— акт приймання-передачі електроенергії, підписаний стопо нами зовнішньоекономічного договору (контракту) і завірений перевізником;

— акт приймання-передачі електроенергії, підписаний перевізниками;

— рахунок-фактура (інвойс) на обсяг електроенергії, що декларується;

— договір (контракт) про транспортування електроенергії укладений між імпортером та перевізником;

— ліцензія Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;

— у разі потреби, сертифікат походження електроенергії;

— платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

— копія довідки про декларування валютних цінностей;

— копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

— документи, що засвідчують особу декларанта. У режимі експорту:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— акт приймання-передачі електроенергії, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і завірений перевізником;

— рахунок-фактура (інвойс) на обсяг електроенергії, що декларується;

— у разі потреби, сертифікат походження, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою;

— довідка Національного диспетчерського центру України про обсяг електроенергії, що переміщувалась за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

— платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

— ліцензія Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;

— копія довідки про декларування валютних цінностей;

— копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

— документи, що засвічують особу декларанта.

У разі, якщо експортер не є виробником електроенергії, то подаються такі документи про походження електроенергії: - договір (контракт) між особою, яка експортує електроенергію, та її виробником;

— акт приймання-передачі зазначеного обсягу електроенергії;

- рахунок-фактура на зазначений обсяг електроенергії.

У режимі транзиту:

__зовнішньоекономічний договір (контракт);

— акти приймання-передачі електроенергії, підписані перевізниками;

__рахунок-фактура (інвойс) на обсяг електроенергії, що декларується;

— платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

— ліцензія Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;

— копія довідки про декларування валютних цінностей;

— копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

— документи, що засвічують особу декларанта.

Фактичні обсяги електроенергії, що ввозиться на митну територію України (вивозиться за її межі), не повинні перевищувати обсяги, заявлені у ЗВМД.

У разі нездійснення фактичного ввезення (вивезення) електроенергії за оформленою ЗВМД така ЗВМД анулюється.

У разі ввезення (вивезення) електроенергії в кількості, меншій за заявлену у ЗВМД, оформлення ВМД здійснюється на фактично переміщувану кількість електроенергії.

Сплата митних платежів при митному оформленні електроенергії, що переміщується через митний кордон України, здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.