Электронный
методический кабинет

Митна декларація. Порядок оформлення митної декларації

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Форму митної декларації затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" і використовується для письмового декларування товарів та інших предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

Митна декларація заповнюється кожною фізичною особою, яка переміщує через митний кордон України предмети, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, або на вимогу посадової особи митного органу чи за бажанням власника. Митна декларація заповнюється фізичною особою до початку митного оформлення мовою, якою володіє фізична особа-декларант.

Декларація заповнюється до пред'явлення предметів для митного контролю власноручно власником або довіреною особою, яка діє за його дорученням, при кожному перетині кордону і засвідчується особистим підписом власником (довіреної особи).

Декларація заповнюється в одному примірнику, крім випадків:

— переміщення громадянином валютних цінностей, що належать юридичній особі; при цьому громадянин заповнює окрему декларацію на ці валютні цінності;

— оформлення протоколу про порушення митних правил (громадянин власноручно заповнює окрему декларацію, зміст якої повністю збігається зі змістом декларації, що додається до матеріалів справи і після оформлення посадовою особою митного органу протоколу залишається у власника);

— оформлення несупроводжуваного багажу та транспортних засобів у порядку, установленому Держмитслужбою України.

Засвідчена посадовою особою митного органу митна декларація залишається на руках у власника для безперешкодного ввезення або, відповідно, вивезення вказаних у ній товарів та предметів. При оформленні двох примірників митної декларації, другий примірник залишається у справах відповідного митного органу.

Митна декларація зберігається на весь період тимчасового в'їзду/виїзду, у разі втрати не поновлюється, в ній мають бути заповнені всі графи та надані всі відповіді на поставлені запитання.

Заповнення митної декларації передбачено для осіб, які досягли 16 років. Відомості про предмети, що належать особам, які не досягли 16-річного віку або недієздатних осіб, вказуються у деклараціях осіб, що їх супроводжують.

У митній декларації мають бути заповнені всі графи і дано відповідь на всі запитання шляхом закреслення квадратиків із потрібним словом (так) чи (ні).

Відомості, які не вмістилися на одному бланку митної декларації, можуть бути вказані у додаткових бланках, у яких повторюються відомості пункту 1.

Невикористані місця і пункти митної декларації перекреслюються Z- подібною лінією.

Відомості, передбачені пунктом 1 митної декларації, вказуються відповідно до даних паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

Декларація не заповнюється у випадках:

1) усного декларування;

2) якщо особа не досягла 16 років або є недієздатним громадянином (у цьому випадку відомості про належні такій особі предмети вказуються у декларації особи, що її супроводжує);

3) при в'їзді на територію України через пункти пропуску, в яких діє схема спрощеного митного контролю, у випадках якщо предмети, що ввозяться, не підлягають обов'язковому декларуванню, при наявності системи митного контролю "зелених коридорів".

Декларування предметів, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій та членами їх сімей (ст. 59—63, 65—67 Митного кодексу України), у випадках, установлених законодавством України, здійснюється

із заповненням митної декларації. Пункти митної декларації заповнюються таким чином.

У полі для зазначення режиму переміщення громадянина та предметів через митний кордон України в необхідній рамці шляхом перекреслення відмічається потрібна відповідь "в'їзд", "виїзд" або "транзит".

У пункті 1 "Відомості про особу" зазначається П.І.Б. громадянина, країна постійного проживання, громадянство, відомості про паспорт (серія, № паспорта), з якої країни прибув, до якої країни прямує.

Необхідним є внесення відомостей про неповнолітніх осіб віком до 16 років, які переміщуються з громадянином, із зазначенням кількості (словами) таких дітей.

У пункті 2 "Відомості про наявність багажу" в рамці шляхом закреслення зазначається відповідна інформація щодо наявності або відсутності супроводжуваного багажу (включаючи ручну поклажу) або несупроводжуваного багажу (за вантажосупровідними документами).

У підпункті 2.1 "Супроводжуваний багаж, включаючи ручну поклажу" зазначаються дані про наявність (відсутність) супроводжуваного багажу та ручної поклажі й дані про кількість місць. У разі наявності багажу, що відстав, власник такого багажу зазначає в дужках після загальної кількості місць супроводжуваного багажу та ручної поклажі кількість місць багажу, що відстав.

У підпункті 2.2 "Несупроводжуваний багаж (за вантажосупровідними документами)" зазначаються дані про наявність (відсутність) несупроводжуваного багажу та про кількість місць. Заповнення підпункту 2.2 проводиться на підставі вантажосупровідних та інших документів, що засвідчують наявність такого багажу, або за усною заявою громадянина.

У пункті 3 "Відомості про наявність товарів" шляхом закреслення зазначається відповідна інформація щодо наявності або відсутності зазначених валюти та предметів.

У підпункті 3.1 "Сума національної валюти України та інша валюта готівкою, валютних цінностей, кількість виробів з дорогоцінного каміння в будь-якому вигляді і стані", в разі наявності, заноситься інформація про найменування валюти, цінностей або виробів та їх суму/кількість (цифрами і прописом).

У підпунктах 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3-12 у рамках шляхом закреслення зазначається, відповідно, інформація про наявність або відсутність у громадянина:

- будь-якої зброї, боєприпасів, вибухових речовин;

- наркотичних і психотропних речовин;

- предметів старовини та мистецтва;

- друкованих видань та інших носіїв інформації;

— отруйних та сильнодіючих речовин і ліків; _радіоактивних матеріалів;

- об'єктів флори і фауни, їхніх частин та одержаної з них продукції;

- високочастотних радіоелектронних пристроїв та засобів зв'язку;

— товарів, що підлягають обкладенню податками;

— товарів, що тимчасово ввозяться (вивозяться);

— транспортних засобів.

У підпункті 4.1 пункту 4 "Відомості про товари" подаються детальні відомості про товари, зазначені у підпунктах 3.2—3.11 (у випадку їх наявності). Вартість товарів вказується у доларах США або в національній валюті України.

Опис товарів і предметів, зазначених у підпунктах 3.1. і 4.1 декларації, здійснюється, за можливістю, із зазначенням їхніх розпізнавальних ознак: матеріалів, з яких вони виготовлені, проби коштовних металів, кольору, форми, марки товару тощо.

У разі ввезення транспортного засобу на митну територію України його власник або вповноважена ним особа здійснює декларування ТЗ шляхом внесення до пункту 4.1 відомостей про ТЗ: марка та модель, рік виготовлення, номери кузова, двигуна та шасі, робочий об'єм двигуна, номери та дати видачі документів, на підставі яких здійснюється декларування.

Декларування транспортного засобу у разі його наявності проводиться в підпункті 4.2 шляхом внесення точних даних, мети переміщення через митний кордон України, а також будь-яких відомостей, потрібних для здійснення митного контролю та митного оформлення ТЗ. При цьому, зазначаються відомості про його марку, модель, рік виробництва, робочий об'єм двигуна, номери шасі, кузова і двигуна. Шляхом закреслення у відповідній Рамці зазначається митний режим, що відповідає режиму переміщення транспортного засобу.

Громадяни-нерезиденти при тимчасовому ввезенні транспортних засобів, що перебувають на обліку в реєстраційних органах іноземних держав, дають у пункті 4 митної декларації письмове зобов’язання такого змісту: "Зобов'язуюсь вивезти цей транспортний засіб за межі митної території України в термін до " ____"

______________200_ р. Про відповідальність згідно зі статтею 113 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов'язання ознайомлений".

Після проставлення дати заповнення (оформлення) митна декларація засвідчується особистим підписом.

У разі втрати декларація не поновлюється, і її власник втрачає право на безперешкодне переміщення вказаних у ній товарів та предметів.

Посадова особа митного органу приймає заповнену громадянином декларацію та перевіряє повноту і правильність її заповнення.

Після закінчення здійснення перевірки повноти та усного опитування (за потреби) громадянина за всіма пунктами декларації, посадова особа митного органу обводить дані, зазначені в підпунктах 3.1, 4.1, та 4.2 декларації, суцільною лінією, яка виключає можливість внесення будь-яких доповнень, та перекреслює незаповнені рядки Z- подібною лінією.

За потреби заповнюється пункт "Для службових позначок". У цьому пункті можуть бути зазначені такі відомості:

— реквізити документів (назва документа, номер, коли та ким виданий), що подаються при митному оформленні та є підставою для пропуску валютних цінностей, цінностей, зазначених у підпункті 3.1 декларації;

— відмітка про використання (невикористання) громадянином норми пропуску товарів без оподаткування за наявності несупроводжуваного багажу, що відстав від власника;

— про валютні цінності та предмети, не пропущені через митний кордон України внаслідок заборон чи обмежень;

— номери оформлених квитанцій МД-1 та суми платежів, сплачених при митному оформленні товарів, транспортних засобів та інших предметів;

— інші відомості, що є суттєвими при проведенні митного контролю та митного оформлення.

Здійснення митного оформлення валютних цінностей, цінностей і предметів, зазначених у декларації, засвідчується шляхом проставлення відтиску особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу у відповідному розділі митної декларації.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.