Электронный
методический кабинет

Контроль за переміщенням товарів засобами супутникового зв'язку

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Ідея створення Центральної бази даних, яка б містила відомості про всі вантажі, що так чи інакше перебувають під митним контролем, з'явилася з самого початку існування Інформаційно-аналітичного митного управління. Вивчались інформаційні потоки, їх обсяги, періодичність оновлення, потреба доступу. На базі цих та багатьох інших знань добиралося системне програмне забезпечення, розроблялися прикладні програми.

Згідно з наказом ДМСУ від 23.03.99 р. № 179, починаючи з 9 години 00 хвилин 17.05.99 р. почався перший етап введення в дію програмно-інформаційного комплексу (ПІК) для здійснення контролю за доставкою вантажів з використанням ЦБД ІАМУ. ПІК забезпечує оперативний доступ до ЦВД ВМД службових осіб митних органів, до функцій яких входить забезпечення контролю за переміщенням вантажів. ПІК призначений для службових осіб відділів контролю за доставленням вантажів митниць, до функцій яких входить забезпечення контролю за доставкою вантажів та оформлення завершення переміщення вантажів, а також для службових осіб пунктів пропуску митниць при виконанні функцій оформлення та пропуску вантажів. Оперативний доступ до ЦБД здійснюється каналами зв'язку із застосуванням WEB-сервера ІАМУ. Комп'ютер повинен мати доступ до транспортної мережі супутникового зв'язку.

На першому етапі був введений ПІК для контролю за доставкою товарів, що ввозяться на МТУ і призначений для посилення контролю за доставкою:

— окремих видів товарів, зазначених у додатку до Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок внесення обов'язкових платежів в разі імпорту окремих видів товарів" зі змінами і доповненнями, і на які складається попередня акцизна вантажна митна декларація (АД);

— окремих видів товарів, перелік яких установлюється і змінюється Держмитслужбою залежно від виду транспорту (крім залізничного) і на які складається ВМД типу ПД;

— товарів, що ввозяться на МТУ та переміщуються з будь-якою метою, крім транзиту, на які не складаються АД або ПД, а складається попереднє повідомлення (ПП).

Митниця призначення, якою були оформлені ПП, ПД, АД у термін, що не перевищує чотирьох годин з моменту його оформлення, передає інформацію за оформленими ПП, ПД, АД до БД ІАМУ засобами електронного зв'язку.

Взяття на контроль електронних копій ПП, ПД, АД здійснюється тільки після підтвердження достовірності інформації про неї в БД ІАМУ відділом контролю за доставкою вантажів митниці призначення окремо з кожного ПП, ПД, АД відміткою в БД ІАМУ каналами оперативного зв'язку.

З метою прискорення митного оформлення товарів та запобігання затримці транспортних засобів у прикордонних пунктах пропуску особа, на адресу якої ввозяться в Україну товари, оформлені з використанням ПП, інформує відправника або перевізника цих товарів про дату та номер оформленого ПП, які проставляються у правому нижньому куті товаросупровідних документів на переміщувані товари.

Митниця відправлення дає дозвіл на переміщення через митний кордон товарів, що ввозяться в Україну, тільки за умови позитивного результату перевірки (шляхом здійснення оперативного запиту до БД ІАМУ за номером ПП, ПД, АД зазначеним у товаросупровідних документах) інспектором пункту пропуску наявності в БД ІАМУ відповідного ПП, ПД, АД та відповідності характеру і кількості вантажу та відомостей, зазначених у товаросупровідних документах на переміщувані товари, відомостям, зазначеним в електронній копії ПП, ПД, АД.

Умовою для переміщення товарів через митний кордон України є наявність інформації про оформлене попереднє повідомлення в центральній базі даних (ЦБД) ДМСУ.

При надходженні товарів, що ввозяться в Україну, у митницю призначення у визначений митницею відправлення термін доставлення (або раніше) інспектор цієї митниці перевіряє відповід-ність вантажу відомостям про нього, зазначеним в електронній копії ПП, ПД, АД та проставляє в усіх товаросупровідних документах штамп "Під митним контролем".

В електронних копіях ПП, ПД, АД, що містяться в БД ІАМУ, інспектор митниці робить відмітку про надходження вантажу в митницю призначення.

З 03.01.2000 року почався другий етап упровадження системи контролю за доставкою вантажів — здійснення контролю за доставкою товарів, які переміщуються транзитом через митну територію України (для цього використовується ВМД типу "ТР 80"), та товарів, що переміщуються між митницями у межах митної території України (тип ВМД має значення "ТР 80 ВН").

Митниця відправлення у термін, що не перевищує чотирьох годин з моменту оформлення транзитної ВМД, передає інформацію за цією ВМД до БД ІАМУ засобами електронного зв'язку та ставить на контроль електронну копію цієї ВМД відміткою в БД ІАМУ каналами оперативного зв'язку.

На початку кожної зміни прикордонна митниця призначення робить запит до БД ІАМУ щодо транзитних ВМД, після чого забезпечує наявність у підпорядкованих їй пунктах пропуску інформації про такі вантажі.

При надходженні транзитного вантажу у прикордонний пункт пропуску митниці призначення у визначений митницею відправлення термін доставления (або раніше) інспектор цієї митниці:

— в оперативному режимі перевіряє наявність транзитної ВМД у БД ІАМУ за реєстром транзитних ВМД, за якими направлено вантажі в цю митницю призначення;

— перевіряє відповідність відомостей, зазначених у товаросупровідних документах, та самого вантажу (його кількості, номенклатури і стану) відомостям, зазначеним в електронній копії ВМД.

Після цього інспектор митниці призначення в оперативному режимі передає до БД ІАМУ інформацію про пропуск вантажу.

Контроль за доставкою товарів, які переміщуються між митницями у межах митної території України, здійснюється згідно з порядком, установленим для контролю за транзитом товарів через митну територію України.

З огляду на необхідність посилення контролю за переміщенням вантажів, що вивозяться за межі МТУ, на третьому етапі, впровадження якого розпочато з 15.06.2000 p., прийнято рішення поширити дію "Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення на вивезення товарів автомобільним транспортом".

Митниця відправлення протягом чотирьох годин після завершення митного оформлення експорту товарів повинна передати інформацію за цією ВМД до центральної бази даних ІАМУ засобами електронного зв'язку.

Взяття на контроль електронної копії ВМД здійснюється тільки після підтвердження достовірності інформації в БД ІАМУ відділом контролю за доставкою вантажів митниці відправлення, що здійснювала митне оформлення товарів за цією ВМД, відміткою в БД ІАМУ каналами оперативного зв'язку.

На початку кожної зміни прикордонна митниця призначення робить оперативний запит до БД ІАМУ щодо експортних ВМД, за якими в цю митницю направлено вантажі, після чого забезпечує наявність у підпорядкованих їй пунктах пропуску інформації про такі вантажі.

Після надходження експортного вантажу у прикордонний пункт пропуску митниці призначення у визначений митницею відправлення термін доставления (або раніше), інспектор цієї митниці перевіряє відповідність вантажу відомостям про нього, зазначеним в електронній копії експортної ВМД, проставляє у товаросупровідних документах та на четвертому основному аркуші ВМД штамп "Під митним контролем".

Пропуск експортного вантажу за межі митної території України здійснюється тільки після звіряння відомостей, зазначених в електронній копії відповідної ВМД, з відомостями у товаросупровідних документах та після перевірки (за рішенням митниці) фактичної наявності, кількості, номенклатури і стану товарів.

Одразу ж після здійснення пропуску вантажу за межі митної території України інспектор митниці для зняття цього експортного відправлення з контролю передає в оперативному режимі до БД ІАМУ інформацію про пропуск вантажу.

Наступні етапи — поширити дію "Положення на переміщення товарів усіма видами транспорту" і забезпечити повний і всебічний контроль за переміщенням товарів, що знаходяться під митним контролем, і тим самим запобігти порушенню митних правил.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.