Электронный
методический кабинет

Контроль за експортом брухту і відходів чорних та кольорових металів

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
З метою забезпечення вітчизняного виробника сировиною захисту майнових інтересів держави у процесі провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з брухтом та відходами чорних і кольорових металів, Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову від 14.11.97 р. № 1262 "Про заходи щодо впорядкування підприємницької діяльності, пов'язаної з брухтом та відходами чорних і кольорових металів". Нею запроваджено обов'язкову перевірку територіальними органами Держкомстандарту України кожної експортної партії брухту і відходів чорних та кольорових металів на відповідність показників брухту тим, які внесені до вантажної митної декларації, зазначені у товаросупровідній документації і специфікації до експортного контракту, та вимогам чинних в Україні нормативних документів зі стандартизації.

Відповідно до п. 9 наказу Державного комітету України зі стандартизації, метрології і сертифікації від 16.12.98 р. № 778 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових перевірок експортних партій брухту та відходів чорних і кольорових металів територіальними органами Держстандарту України" однією з підстав для здійснення митного оформлення кожної експортної партії брухту та відходів чорних і кольорових металів є оригінал експертного висновку територіального органу Держстандарту України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.98 р. № 999 "Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів підрозділами Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" встановлено, що однією з підстав для здійснення експорту металобрухту є сертифікат екологічного контролю, виданий посадовою особою територіального органу Мінекобезпеки.

Таким чином, вивезення брухту та відходів чорних металів може бути здійснено за умови перевірки кожної експортної партії відповідними державними органами, висновки яких є підставою для проведення митного оформлення вантажу.

Законом України від 05.05.99 p. № 619-XIV "Про металобрухт" (зі змінами та доповненнями) встановлено додаткові заборони та обмеження, що стосуються експорту металобрухту.

Згідно з положеннями цього Закону контракти на експорт металобрухту підлягають реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Експорт брухту та відходів кольорових металів забороняється.

Забороняється також експорт металобрухту, який утворився у військових частинах, установах, військових навчальних закладах Збройних сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, перелік якого затверджується Кабінетом Міністрів України, а також експорт списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані.

Додаткові обмеження, які носять тимчасовий характер, на даний час встановлені також постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.98 р. № 1049 "Про тимчасове обмеження вивезення брухту та відходів чорних і кольорових металів, які використовуються в операціях із давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", якою відповідно до пункту 12 статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" встановлено, що вивезення українськими замовниками за межі митної території України брухту та відходів чорних і кольорових металів, які використовуються в операціях з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, призупиняється до прийняття Кабінетом Міністрів України окремого рішення.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.