Электронный
методический кабинет

Класифікація морських суден

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Для морського флоту характерна велика різноманітність суден. Вони відрізняються за розмірами та конструкціями корпусу, типом силової установки, основними техніко-економічними характеристиками і т. ін.

Морські судна класифікують за призначенням, районом плавання, архітектурним і конструктивним типами, матеріалом корпусу, родом двигуна і т. ін. Вибір тієї чи іншої класифікації залежить від її цільового призначення і визначається завданнями експлуатації флоту або конкретного дослідження.

Існують класифікації суден залежно від регулярності рейсів та форм договорів на перевезення. Ринок морських перевезень в основному ділиться на трампове та лінійне судноплавство.

Трамповими (від англ. tramp — бродяга) називаються судна, які здійснюють нерегулярні рейси. Трампові судна в основному перевозять масові вантажі, а саме: ліс, руди, вугілля, зерно, нафтопродукти. Але такі судна в разі необхідності можуть перевозити генеральні — товароштучні вантажі, наприклад обладнання, апаратуру, автомобілі, трактори тощо.

У лінійному судноплавстві перевозяться генеральні вантажі у напрямках зі стійкими вантажопотоками за розкладом між закріпленими портами. Тобто перевезення здійснюються регулярними лініями одним або декількома судноплавними підприємствами.

Найчастіше морські судна класифікуються за призначенням районом плавання, родом двигуна.

За експлуатаційним призначенням (за родом виконуваної роботи) судна поділяються на три основні групи — пасажирські вантажнопасажирські й вантажні. Останні, у свою чергу, поділяються на суховантажні (універсальні), наливні й комбіновані.

За районом плавання морські судна діляться на судна необмеженого району плавання і судна обмеженого району плавання.

За матеріалом корпусу судна бувають сталеві, із легких сплавів, пластмасові, дерев'яні.

За типом головного двигуна судна поділяються на:

— пароплави — судна з поршневою машиною або паровою турбіною; теплоходи — судна з головним двигуном внутрішнього згорання; газотурбоходи — судна з газовою турбіною;

— електроходи — судна з головними електродвигунами, що одержують струм від електричного генератора;

— атомоходи — судна з атомною силовою установкою. Пасажирські судна мають декілька палуб, досить розвинуті надбудови, рубки — для розміщення великого числа приміщень. До них входять різні громадські приміщення (музичні салони й салони для паління, ресторани, тири, плавальні басейни, бібліотеки, кінозали, спортивні площадки та ін.). До пасажирських прирівнюються і вантажно-пасажирські судна, на яких, крім кают для пасажирів, є приміщення для перевезення вантажів (наприклад автомашин туристів).

Універсальні суховантажні судна утворюють найчисленнішу групу суден вітчизняного транспортного флоту, призначену для перевезення різних сипучих вантажів. Як правило, вони мають дві палуби, а багато океанських суден — три палуби або платформу в центральному трюмі. Це дозволяє краще використовувати приміщення суден під час перевезення вантажів із обмеженою висотою укладання, полегшує розміщення вантажів» несумісних за своїми властивостями.

Лісовози — однопалубні судна з мінімальним надводним бортом. У них відсутні підпалубні стояки — пілерси, що полегшує навантаження і вивантаження лісового вантажу. Лісовози середнього розміру мають носові та кормові трюми.

Рефрижераторні судна — служать для перевезення швидкопсувних вантажів. Вони порівняно малі (110—128 м). Від суховантажних суден рефрижераторні відрізняються також меншими розмірами вантажних трюмів, твіндеків та люків. Висота вантажних приміщень звичайно не перевищує 5—6 м.

Контейнеровози — це спеціалізовані судна, призначені для перевезень, рекомендованих міжнародним стандартом великогабаритних вантажів шириною 2,44 м, довжиною 3,05, 6,1 і 12,2 м і масою брутто 10, 20 і 40 т відповідно. Контейнеровози поділяються за способом навантаження на судна типу "ЛО-ЛО" і "РО-РО". Останнім часом до складу вітчизняного флоту ввійшли судна зовсім нового типу "РО-ФЛОУ".

Ліхтеровози — як контейнери використовують несамохідні баржі-ліхтери. Такі плавучі контейнери в порту відправлення приймають на борт ліхтеровоза з води вантаж і у порту призначення вивантажують його знов на воду. Для навантаження і вивантаження ліхтерів судно обладнане великоваговими стрілами і кранами вантажопідйомністю до 300 т.

Морські пороми забезпечують перевезення через протоки і моря поїздів та автомашин разом із пасажирами і вантажем. Крім них використовуються залізничнопасажирські пороми і судна змішаного типу, призначені для перевезення залізничних вагонів, автомашин і пасажирів одночасно. За архітектурою і конструкцією вони поєднують властивості, характерні для трейлерних і пасажирських суден, обладнаних пасажирськими каютами та побутовими приміщеннями.

Наливні судна, або танкери, служать для перевезення рідких вантажів: нафти і нафтопродуктів, рослинної олії, прісної води, вина. Рідкий вантаж здатний переливатися з борту на борт при крені судна, знижувати його стійкість, створювати додатковий кренний момент. Сучасні танкери приймають (без ризику) декілька сортів нафтопродуктів.

Комбіновані судна — наявність вантажопотоків, коли перевезення нафти поєднують з перевезеннями руди, зерна, вугілля та інших навалювальних вантажів, є першою й основною передумовою виникнення та розвитку комбінованих суден. Промислові судна служать для морського промислу. Вони діляться на велику кількість типів: риболовецькі, траулерні, сейнери, китобійні та ін. До них належать також плавучі бази і заводи, що переробляють здобич безпосередньо у морі.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.