Электронный
методический кабинет

Інші положення

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Громадянам (фізичним особам) дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу:

— резидентами і нерезидентами — платіжних карток, емітованих банками України (у тому числі міжнародних платіжних систем);

— нерезидентами — платіжних карток, емітованих іноземними банками (у тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами, що були ввезені/переслані в Україну з дотриманням вимог чинного законодавства України;

— резидентами — іменних ощадних (вкладних) книжок та інших вкладиш; документів, що засвідчують наявність вкладів у гривнях в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України;

— резидентами і нерезидентами — іменних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів у іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації:

— резидентами — платіжних карток, емітованих іноземними банками, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на відкриття рахунка в іноземному банку (пред'являється відповідному митному органу).

Громадянам (фізичним особам) дозволяється увезення в Україну:

а) за умови усного декларування митному органу:

— резидентами і нерезидентами — платіжних карток, емітованих банками України (в тому числі міжнародних платіжних систем) та платіжних карток, емітованих іноземними банками (в тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами;

- резидентами — іменних ощадних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів у гривнях у банках України, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну;

- резидентами і нерезидентами — іменних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну.

Дозволяється пересилання за межі України в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю уповноваженими банками та дотриманням Правил користування послугами поштового зв'язку банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих уповноваженими банками, що надсилаються на ім'я фізичних осіб — резидентів, у яких відсутній підпис власника картки.

Дозволяється пересилання в Україну в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю та дотриманням Правил користування послугами поштового зв'язку банківських платіжних карток, емітованих іноземними банками, що належать фізичним особам — нерезидентам, у яких відсутній підпис власника картки.

Для громадян — резидентів і нерезидентів — документом, що свідчить про законність вивезення за межі України та ввезення в Україну валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів, платіжних карток є митна декларація.

Строк дії довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, що вивозяться громадянами, які виїжджають за межі України з туристичною метою або у приватних справах становить один рік (для форми 01). Для громадян, що виїжджають у службові відрядження — один місяць (для форми 01с).

Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення в Україну валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти,

платіжних документів, банківських металів фізичними особами — резидентами та нерезидентами, якщо сума перевищує норми, встановлені інструкцією НБУ, але не перевищує 25 000 дол. США або

еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, видають територіальні управління Національного банку, Операційне управління Національного банку.

Якщо сума іноземної валюти, що переміщується через мит ний кордон України фізичними особами — резидентами та нерезидентами, перевищує 25 000 дол. США, то зазначені індивіду альні ліцензії та спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

Строк дії індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів і ввезення в Україну валюти України, а також спеціальних дозволів на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів встановлений для громадян — резидентів та нерезидентів, становить шість місяців.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.