Электронный
методический кабинет

Експортний контроль

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Державний експортний контроль — це комплекс дій, який здійснюють державні органи з метою забезпечення контролю за міжнародними передачами озброєння, військової і спеціальної техніки, окремих видів сировини, матеріалів, устаткування і технологій, що можуть бути використані для їх виготовлення, з метою гарантування національної безпеки і виконання Україною міжнародних зобов'язань з нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння.

Регулювання експорту, імпорту, транзиту таких видів товарів, як: вибухові речовини, усі види зброї, боєприпаси, військова і спеціальна техніка, військове майно, технології оборонного призначення, а також роботи і послуги, пов'язані з ними, вироби ракетної техніки, а також обладнання, матеріали і технології, які використовуються у створенні ракетної зброї та токсичної зброї, товари, що стосуються ядерної діяльності, обладнання, матеріали і технології, що можуть бути використані в ядерній діяльності (товари подвійного призначення); товари, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної та токсичної зброї; обладнання, матеріали, програмне забезпечення, технології, що

можуть бути використані у створенні озброєння, військової чи спеціальної зброї — здійснюється Урядовою комісією з політики експортного контролю, а безпосередню видачу дозволів покладено на Державну службу експортного контролю (ДСЕК).

Станом на кінець 1998 р. перелік товарів, переміщення яких через митний кордон України у встановленому митному режимі може відбуватися лише з дозволу Державної служби експортного контролю, затверджено Постановами Кабінету Міністрів

України:

— від 27.07.95 р. № 563 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом виробів ракетної техніки, а також обладнання, матеріалів і технологій, що використовуються у створенні ракетної зброї";

— від 12.03.96 р. № 302 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності і можуть бути використані в створенні ядерної зброї";

— від 22.04.97 р. № 384 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї";

— від 22.08.96 р. № 1005 "Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки";

— від 08.12.97 р. № 1358 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародною передачею товарів військового призначення";

— від 10.04.98 р. № 1320 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.96 р. № 1005".

Наказом Державного митного комітету України від 20.01.99 р. № 38 встановлено порядок пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, які підлягають експортному контролю. Ним передбачено, що підставою для прийняття до митного оформлення вантажів, які підлягають експортному контролю, є дозвіл ДСЕК. Оригінал дозволу є документом суворої звітності і зберігається митним органом, що прийняв підконтрольний вантаж до оформлення.

На підставі відповідного рішення ДСЕК дозвіл оформляється та видається у встановленому чинним законодавством порядку. Цей порядок визначається Інструкцією про порядок оформлення та використання дозволів/висновків на право здійснення вивезення, ввезення та транзиту товарів, що, відповідно до законодавства, підлягають експортному контролю. Цю Інструкцію затверджено наказом Державної служби експортного контролю України 03.08.98 р. № 163, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.98 р. № 560/3000 та введено в дію листом ДМСУ № 11/4-10790 від 13.10.98 р. Цим наказом також встановлено порядок взаємодії з питань експортного контролю Державної митної служби України і ДСЕК.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.