Электронный
методический кабинет

Екологічний контроль

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Метою запровадження екологічного контролю є гарантування екологічної безпеки при ввезенні (транзиті) на територію України небезпечної для здоров'я населення і навколишнього середовища продукції (наприклад, відходів, вторинної сировини тощо).

Екологічному контролю підлягають транспортні засоби, вантажі, що містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні, хімічні, радіологічні та інші небезпечні речовини.

Перелік товарів та інших предметів, які підлягають екологічному контролю, а також порядок його проведення визначено такими законодавчими і відомчими документами:

- Постанова Верховної Ради України від 17.11.93 р. № 3612-ХІІ "Про впорядкування ввезення (транзиту) на територію України відходів і вторинної сировини";

— Закон України від 17.07.97 р. № 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції";

— Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.95 р. № 198 (доповнено ПКМУ від 28.06.97 р. № 704) "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний

кордон";

— Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.95 р. № 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів";

— Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 70 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" (зокрема до ПКМУ від 22.01.96 р. № 113);

— Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.97 р. № 1016 "Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням";

— Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.10.97 р. № 164

Про затвердження переліків відходів і їх небезпечних властивостей та інструкцій, що стосуються контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.98 р. № 999 "Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів підрозділами Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної

безпеки".

Відповідно до зазначених документів Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України уповноважено здійснювати екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон: транспортних засобів, у тому числі літаків, суден, військових кораблів; вантажів, що містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища і здоров'я людей речовини, засоби захисту рослин, стимулятори їхнього росту, добрива; усіх видів риб, диких тварин і рослин зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій, мисливських трофеїв.

Митне оформлення зазначених вантажів може бути завершено на підставі відповідних документів, що дозволяють пропуск вантажу через митний кордон України.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.