Электронный
методический кабинет

Документи митного оформлення суден закордонного плавання і переміщуваного ними вантажу

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Здійснення митного оформлення вантажу, що переміщується судном, починається з перевірки наданих адміністрацією судна документів на вантаж. Ці документи мають бути оформлені на

бланках форми Міжурядової морської консультативної організації (форма ІМСО).

Співробітники митниці, залучені до участі у проведенні митного оформлення морського (річкового) судна, мають знати такі основні документи, що надаються адміністрацією судна, так само як і відомості, обов'язкові до зазначення у них:

Генеральна декларація форми ІМСО — документ, що містить загальні відомості про судно. У графі 16 мають бути заявлені відомості про наявність на борту судна вогнепальної зброї і наркотиків, які знаходяться в судновій аптечці, а також відомості

про суднову касу.

Вантажна декларація форми ІМСО має містити відомості про вантаж, що знаходиться на судні.

Суднова роль форми ІМСО — список членів екіпажу судна.

Список пасажирів форми ІМСО — список пасажирів, що знаходяться на судні.

Загальна митна декларація форми ІМСО — документ, у якому вказується наявність у членів екіпажу нормованих і заборонених до ввозу предметів, а також валюти і цінностей (можуть бути заявлені окремим списком). Члени екіпажів українських суден закордонного плавання замість однієї загальної заповнюють індивідуальні митні декларації. Громадяни України, що направляються у складі суднових команд іноземних суден, також заповнюють індивідуальні митні декларації.

Список суднових запасів форми ІМСО — перелік тютюнових і вино-горілчаних виробів, деяких продовольчих і промислових товарів, а також суднового постачання, палива і мастила, що знаходяться на судні на момент прибуття в порт.

Коносамент — основний документ, який судновласник видає відправникові вантажу і підтверджує прийняття вантажу до перевезення морським шляхом. Цей документ виконує три основні функції, а саме:

1) підтверджує прийняття судновласником (перевізником) вантажу до перевезення;

2) є товаросупровідним документом;

3) затверджує договір перевезення морським шляхом, тобто перевізник зобов'язується доставити вантаж до місця призначення і передати його тому, хто пред'явить йому оригінал такого документа.

Згідно з першою функцією, коносамент представляє собою розписку судновласника або уповноваженої особи, що зазначені товари в указаній кількості та якості прийняті під охорону судно власника з метою перевезення. На коносаменті обов'язково має бути напис судноплавної компанії "вантаж на борту" або "вантаж прийнятий до завантаження".

Друга функція коносамента — давати право власникові оригіналу на розпорядження вантажем — робить його товаророзподільчим документом. Це означає, що особа, вказана у коносаменті, або яка володіє коносаментом на пред'явника, має право вимагати від судновласника видачу йому товару, записаного у коносаменті, і має право продати своє право на розпорядження вантажем іншій особі.

Третя функція коносамента — це його спроможність виступати єдиним доказом наявності договору морського перевезення між відправником вантажу та судновласником. Цю функцію коносамент виконує при перевезенні товарів на суднах регулярних ліній або при поставці окремими партіями, недостатніми за розмірами для використання всього судна або його частини.

При перевезенні трамповими суднами коносамент виконує лише перші дві функції — служить розпискою в отриманні вантажу до перевезення і товаросупровідним документом. Коносамент містить відомості про назву судна, його власника, тоннаж, найменування портів відправлення та призначення, суму фрахту, місце її виплати, кількість виданих екземплярів коносамента. Він підписується капітаном судна або судновим агентом. Повний комплект коносаментів складає три копії і три оригінали. Розрізняють такі види коносаментів:

— іменний;

— ордерний;

— на пред'явника.

Іменний коносамент містить у собі вказівку на те, що товар має бути доставлений визначеному одержувачу, згідно з указаними найменуванням та адресою. Ордерний коносамент припускає, що відправник вантажу може передати своє право третій особі, індосувавши його, тобто поставивши на зворотному боці свій підпис і печатку. Такий коносамент використовують у тому разі, коли оплата проводиться без пред'явлення документів банку. Коносамент на пред'явника припускає, що товар передається будь-якій особі, яка пред'явить такий коносамент. Видача товару за коносаментом може бути проведена:

— за іменним коносаментом — особі, на чиє прізвище він виписаний;

- за ордерним — особі, на прізвище якої він індосований;

- за коносаментом на пред'явника — особі, яка його пред'явить.

Якщо одержувач вантажу продає не всю партію товару за коносаментом, а тільки його частину, або коли партія товару одночасно продається декільком покупцям, він може розділити коносамент на потрібну кількість і кожному покупцеві виписати частковий коносамент або деліверн — ордер, за яким кожний клієнт отримує свою частку вантажу.

При перевезенні вантажів наливом, навалом або насипом капітан судна може в коносаменті зробити застереження з цього питання. Після видачі вантажу за одним із екземплярів коносамента інші коносаменти втрачають свою силу. Інспектору митниці представник судна пред'являє копію коносамента для звірення її даних із даними вантажного маніфесту.

Штурманська розписка — документ підтвердження судновласником прийняття товару до перевезення. Він виписується помічником капітана, містить інформацію про видиму якість товару і дозволяє перевізникові видати коносамент. Штурманська розписка видається вантажовідправнику, якщо не готовий коносамент або при поставці товару вздовж борту судна (умови поставки FAS). Штурманська розписка не є товаросупровідним документом, тому судновласник може видати коносамент відправнику, не наполягаючи на поверненні йому штурманської розписки.

Вантажний маніфест — це список коносаментів, де також міститься інформація про вантаж, відправника, одержувача, порт відправлення і порт призначення.

На коносаментах і штурманських розписках інспектор, який проводить митне оформлення, не робить ніяких записів і не проставляє штампів або відбитків ОНП. Ці відмітки проставляються У вантажних маніфестах (після звіряння їх із коносаментами або а штурманськими розписками).

Доручення на завантаження судна — цей документ надається митному органу перед завантаженням судна експортним або транзитним вантажем і містить у собі інформацію про кількість товару, його найменування, назву судна, його належність, назву відправника й одержувача, назву порту завантаження і порту призначення, а також додаткову інформацію для експедитора вантажу, тобто його основні завдання при завантаженні

судна.

Каргоплан — вантажний план судна, в якому зазначаються усі вантажні приміщення, надбудови, вигородки, де розміщений прийнятий до перевезення вантаж.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.