Электронный
методический кабинет

Документальне оформлення результатів митного контролю

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Митний контроль за електроенергією, що фактично переміщується через митний кордон України, на визначених енергетичних об'єктах контролю здійснюється посадовими особами митних органів разом із відповідальними представниками енергетичних об'єктів шляхом зняття та фіксації показників із метрологічно атестованих і опломбованих лічильників електроенергії та перевірки документів обліку й звітності.

При здійсненні митного контролю за електроенергією, що переміщується через митний кордон України, на визначених енергетичних об'єктах контролю, системи обліку яких розміщено повністю або частково на території суміжних держав необхідно використовувати офіційні дані, які надаються суміжною державою -

Порядок організації обліку електроенергії та відповідальність за його достовірність визначено Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії, затвердженою Радою оптового ринку електричної енергії України.

При здійсненні митного контролю на контрольованому енергетичному об'єкті співробітники митних органів виконують такі функції:

- першого числа місяця, наступного за звітним (контрольованим), звіряють показники лічильників (основних, резервних та обхідних), зняті персоналом енергооб'єкта за станом на останній день попереднього звітного місяця (у час, визначений у Договорі на технічне обслуговування обліку між державами) та зафіксовані у журналах показників лічильників обліку електроенергії або добовій диспетчерській відомості, які ведуться на енергооб'єктах. При цьому співробітник митниці особисто розписується в цих журналах, проставляє відмітку "Перевірено" та відтиск особистої номерної печатки (далі — ОНП). У разі роботи міждержавної лінії через обхідний вимикач показники лічильників на обхідному вимикачі складаються згідно із записами оперативного журналу;

— при кожному наступному звірянні показників лічильників із відповідним фіксуванням їх у журналах показників лічильників обліку електроенергії співробітники митниці завіряють записи в журналах своїм підписом та відтиском ОНП;

— беруть участь у перевірці лічильників розрахункового обліку разом із персоналом відповідної відособленої структурної одиниці НЕК "Укренерго" — енергетичній системі (EC) згідно з річними графіками перевірок;

— у складі комісії беруть участь у складанні акта про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України (додаток 3);

— реєструють акт про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, в журналі реєстрації актів про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України (додаток 4), який знаходиться в митному органі.

Акт про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України (додаток 3), складається в трьох примірниках. Кожен із примірників цього акта посадова особа митного органу завіряє своїм підписом та відтиском ОНП. Один примірник такого акта, складеного на енергетичному об'єкті, зберігається на цьому об'єкті або в організації чи підрозділі галузі енергетики, якщо на цьому об'єкті відсутній

постійний черговий персонал. Інші примірники акта передаються:

— відповідній EC;

— посадовій особі митного органу.

Посадова особа митного органу передає примірник акта про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, до відділу організації митного контролю регіональної митниці, у зоні діяльності якої розташована відповідна EC.

До 9-го числа місяця, наступного за звітним, регіональна митниця спільно з відповідною EC оформляє збалансований акт про обсяги електроенергії, що переміщується через митний кордон України (додаток 5), в трьох примірниках, які передаються:

— відповідній EC;

— посадовій особі митного органу;

— Центральній енергетичній митниці.

Збалансований акт оформляється за розрахунками приведення до державного кордону обсягів електроенергії, які переміщаються міждержавними лініями електропередачі, згідно з Договорами на технічне обслуговування приладів (систем) обліку та фіксації перетоків електроенергії між суміжними прикордонними енергосистемами сусідніх країн.

При розрахунку обсягів електроенергії використовується надана відповідними органами суміжних держав інформація про обсяги електроенергії, переміщеної лініями електропередачі, засоби обліку якої розміщено на території цих суміжних держав.

Акт про обсяги електроенергії, що переміщується через митний кордон України, засвідчується підписами керівників регіональної митниці та EC або особами, що їх заміщують, і завіряється печатками цих установ.

На об'єктах, де встановлено автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії, контроль за фактичними обсягами електроенергії, яка переміщується через митний кордон України, може здійснюватися на основі показників таких систем. Звітні дані з таких об'єктів передаються НЕК "Укренерго" до Центральної енергетичної митниці.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.