Электронный
методический кабинет

Декларування вантажів

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Типова технологічна карта митного оформлення вантажу, що завантажується на судно, наведена у додатку. Підставою для митного оформлення вантажу є оглянута інспектором митниці накопичена суднова партія.

Перед оформленням ВМД інспектор вантажного відділу перевіряє наявність облікової картки суб'єкта ЗЕД, що підтверджує його акредитацію в митниці.

Суб'єкт ЗЕД (або за його дорученням підприємство-декларант) подає до митниці ВМД, оформлену згідно з вимогами Наказу

ДМСУ "Про затвердження порядку заповнення граф вантажної

митної декларації відповідно до митних режимів експорт, імпорт,

транзит, тимчасове ввезення (вивезення), митний склад, магазин

безмитної торгівлі". Разом з ВМД митний брокер подає такі документи:

1) зовнішньоекономічний договір (копія прошита та завірена підписами та печатками учасника ЗЕД або митного брокера);

2) довідка про декларування валютних цінностей або довідка про відсутність валютних цінностей (копія завірена митним брокером);

3) товаросупровідні документи;

4) документи, що підтверджують заявлений код УКТЗЕД;

5) приймальні акти порту;

6) інші документи, необхідні для оформлення ВМД. Після прийняття ВМД та документів до неї митний брокер

передає ВМД та документи на 1-й етап перевірки ВМД і документів підрозділом митної статистики. Разом із ВМД подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу ВМД. Крім цього, підрозділ митної статистики перевіряє наявність фактів застосування до суб'єкта ЗЕД санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Перевірка на цьому етапі завершується проставленням штампа "Перевірено".

На 2-му етапі здійснюється перевірка ВМД та документів, заявленої митної вартості і нарахування митних платежів відділом митних доходів та платежів митниці і відділом тарифів та митної вартості у порядку, визначеному нормативними актами Держмитслужби. Перевірка закінчується проставленням штампа "Сплачено", та відповідного штампа відділом ТМВ.

На 3-му етапі здійснюється перевірка вантажним відділом митниці зазначених декларантом відомостей у ВМД на відповідність їх митним правилам та поданим комерційним документам. Після перевірки на всіх аркушах ВМД проставляється штамп "Під митним контролем" та реєстраційний номер. ВМД реєструється у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури ВМД вважається прийнятою для оформлення і декларант несе юридичну відповідальність за зазначені в ній відомості. На цьому етапі декларація не може бути відкликана декларантом. Кожній ВМД присвоюється реєстраційний номер у порядку, визначеному Держмитслужбою. Реєстраційний номер заноситься до журналу обліку ВМД. У Разі потреби здійснення митного огляду інспектор вантажного відділу

на звороті 1-го примірника ВМД робить запис "Направляється для здійснення митного огляду", який завіряється його особистим підписом.

ВМД вважається повністю оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснив митне оформлення товару.

ВМД не приймається для оформлення:

1) якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

2) якщо вона заповнена декларантом із порушенням Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. № 574 (зі змінами та доповненнями), та інших нормативних актів;

3) якщо вона заповнена з підчистками та помилками;

4) в інших випадках, передбачених законодавством України. Залежно від митного режиму інспектором вантажного відділу,

який завершив митне оформлення товару, накладається або знімається митне забезпечення.

Оформлені митницею аркуші ВМД розподіляються у такому порядку:

— перший основний аркуш ("примірник для митниці") зберігається разом із комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, в митному підрозділі, що здійснював митне оформлення, протягом 12 календарних місяців, після чого передається на зберігання до архіву митниці;

— другий основний аркуш ("примірник для статистики") використовується у підрозділі митної статистики органу Державної митної служби;

- третій основний аркуш ("примірник для митниці") використовується у підрозділі митних доходів та платежів органу Державної митної служби;

— четвертий основний аркуш ("примірник для митниці") використовується залежно від виду зовнішньоекономічної операції:

а) під час оформлення товару, який вивозиться за межі митної території України, аркуш передається декларанту для доставки разом із товаром у пункт пропуску на державному кордоні України. Після проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці, що здійснила пропуск товару через державний кордон;

б) під час оформлення товару, який ввозиться на митну територію України, аркуш передається декларанту;

— п'ятий основний аркуш ("примірник для декларанта") передається декларанту,

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.