Электронный
методический кабинет

Декларація на ввезення/вивезення, транзит транспортного засобу індивідуального користування, вузла чи агрегата (форма МД-7)

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Декларація на ввезення/вивезення, транзит транспортного засобу індивідуального користування, вузла чи агрегата (далі — декларація форми МД-7) застосовується для здійснення митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України фізичними особами, контролю за виконанням зобов'язань про зворотне ввезення/вивезення, транзит та доставку з одного митного органу в інший. Вона складається в усіх випадках переміщення транспортних засобів (вузлів чи агрегатів) через митний кордон України фізичними особами, незалежно від мети такого переміщення, за винятком випадків митного контролю та оформлення автотранспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, що ввозяться з метою вільного використання на митну територію України громадянами, які не мають пільг в оподаткуванні при ввезенні товарів на митну територію України, і є власністю таких громадян.

При цьому призупинено до затвердження нових Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, використання митної декларації МД-7, форму якої встановлено наказом Держмитслужби України від 25.06.99 р. № 393 "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.07.99 р. № 516/3809, для декларування легкових транспортних засобів (код 8703 за Гармонізованою системою опису та кодування товарів), які:

а) перебувають на обліку в реєстраційних органах іноземних Держав та тимчасово ввозяться на митну територію України нерезидентами — фізичними особами, визначеними на момент перетину митного кордону України власниками таких транспортних засобів, або членами їх сімей (дружиною, чоловіком, дітьми,

батьками) для власних потреб;

б) зняті з обліку в органах ДАІ МВС України та вивозяться за межі України резидентами — фізичними особами, визначеними на момент перетину митного кордону України власниками таких транспортних засобів.

Декларація форми МД-7 є документом, у якому містяться відомості про митницю ввезення, власника транспортного засобу (но мерного вузла чи агрегата) або особу, що діє за його дорученням про транспортний засіб, мету його переміщення через митний кордон України, документи, на підставі яких здійснюється ввезення/вивезення транспортного засобу (номерних вузлів і агрегатів), а також зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення транзит і доставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегата) до митниці призначення.

Наказом ДМСУ від 25.06.99 р. № 393 затверджено Правила митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України. Відповідно до зазначених Правил громадяни, які переміщують через митний кордон України транспортні засоби, номерні вузли та агрегати, зобов'язані заповнити декларацію форми МД-7 та в належних випадках дати зобов'язання про зворотне ввезення/ вивезення, транзит або доставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегата) з одного митного органу в інший.

Декларація МД-7 оформляється на ім'я власника транспортного засобу, вузла чи агрегата. У разі перегону (перевезення) транспортного засобу за дорученням декларація оформляється на ім'я особи, яка безпосередньо переміщує такий транспортний засіб (номерний вузол, агрегат) через митний кордон України. Порядок заповнення декларації форми МД-7 затверджено наказом ДМСУ від 26.07.97 р. № 407.

Декларація заповнюється у двох примірниках на кожний транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат) власником транспортного засобу або його довіреною особою, що безпосередньо здійснює переміщення транспортного засобу індивідуального користування (номерного вузла чи агрегата) через митний кордон України. Особа, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат), засвідчує своїм особистим підписом відповідність заявлених ним даних до фактичних, проставляє дату заповнення МД-7 та подає її разом із потрібними документами до митного оформлення. З метою прискорення митного оформлення транспортного засобу індивідуального користування (номерного вузла чи агрегату) за згодою особи, яка переміщує через митний кордон України транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат), можливе заповнення МД-7 декларантом.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.