Электронный
методический кабинет

Час перебування товарів, транспортних засобів під митним контролем

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Необхідно зазначити, що митний контроль тісно пов'язаний з іншими митними процедурами, які застосовуються щодо товарів, транспортних засобів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України. Це підтверджується встановленим терміном перебування товарів та інших предметів під митним контролем. За загальним правилом товари перебувають під митним контролем до завершення їх митного оформлення (імпортні товари) або до вивезення їх за межі митного кордону (експортні товари). Точніший час перебування товарів та інших предметів встановлюється статтею 24 Митного кодексу України:

— під час ввезення на митну територію України з метою вільного використання — з моменту ввезення і до завершення митного оформлення;

— під час вивезення за межі митної території України — з моменту подання митниці. відправлення документів на такі товари до фактичного вивезення товарів за межі митної території України;

— під час тимчасового ввезення на митну територію України — з моменту ввезення і до моменту вивезення за межі митної території України;

— під час тимчасового вивезення за межі митної території України — з моменту подання митниці необхідних для оформлення документів на товари та самих товарів і до пропуску через митний кордон України під час зворотного ввезення;

— під час транзиту через територію України — з моменту ввезення і до моменту вивезення з України.

У разі частинного надходження товарів, що входять до складу задекларованої в одній ВМД (вантажна митна декларація)

партії, митниця здійснює оформлення згідно із заявленим режимом усієї подрібненої партії товарів тільки у повному обсязі за винятком тієї частини партії, яка потрапила під дію надзвичайних обставин та подій і не може бути доставлена внаслідок:

— стихійного лиха (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема таке, як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів);

— військових дій чи надзвичайного стану у регіоні, через який пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить вантаж;

— страйку;

— злочинних дій третіх осіб, спрямованих проти перевізника, транспортного засобу чи вантажу, який перевозиться цим транспортним засобом;

— пригоди за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату вантажу;

— неможливості подальшого руху транспортного засобу, коли зсув, пошкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу дорожньому рухові, життю чи здоров'ю громадян або навколишньому середовищу;

— інших схожих за характером обставин чи подій, про що складено відповідні документи.

Вся партія товару перебуває під митним контролем до оформлення останньої його частини.

Одним словом, вантажі перебувають під митним контролем з моменту проставлення на товаросупровідних, перевізних документах та вантажних маніфестах або на документах, що їх заміняють, штампу "Під митним контролем", який носить застережно-забороняючий характер і означає, що вантаж або транспортний засіб взято під митний контроль і будь-яке розпорядження ними (переміщення, перевезення, навантаження, розвантаження тощо) без дозволу митниці забороняється і до проставлення на тих же документах відтиску особистої номерної печатки (ОНП) інспектора митниці, який носить дозвільний та підтверджувальний характер і означає завершення митного оформлення, зняття з митного контролю та дозвіл на вільне використання; підтверджує здійснення (завершення) операції, передбаченої певним документом чи дозвіл на таку операцію.

Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.