Электронный
методический кабинет

Акцизна та попередня митні декларації

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
АД — це документ, що заповнюється на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3) і містить у собі відомості про вантаж (товари, що входять до Переліку товарів, ввезення яких на митну територію України здійснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларації на окремі підакцизні товари та внесення митних платежів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України), який буде ввезено на митну територію України.

ПД (див. додаток 3) — це документ, що заповнюється на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3) і містить у собі відомості про вантаж (окремі види товарів, перелік яких встановлюється та змінюється Держмит-службою залежно від виду транспорту, крім залізничного), який буде ввезено на митну територію України.

АД та ПД використовуються митними органами для посилення контролю за ввезенням на митну територію України окремих підакцизних товарів та окремих видів товарів, перелік яких установлюється та змінюється Держмитслужбою залежно від виду транспорту, крім залізничного.

АД та/або ПД оформляються на одну партію товару.

У разі ввезення на митну територію України в одній партії товару окремих підакцизних товарів та окремих видів товарів, перелік яких установлюється та змінюється Держмитслужбою залежно від виду транспорту, крім залізничного, оформляються і АД, і ПД.

При ввезенні на митну територію України у складі однієї партії товарів, перелік яких установлюється та змінюється Держмитслужбою, і товарів, на які не поширюється попереднє декларування, за бажанням об'єкта підприємницької діяльності дозволяється оформлення ПД на всю партію товарів.

Кошти мають бути перераховані на депозитні рахунки митних органів за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. При цьому сума, яка перераховується на

депозитний рахунок митниці, повинна відповідати сумі встановлених платежів, які потрібно сплатити за партію товару, що буде ввозитись за однією АД або ПД.

Суми платежів перераховуються до державного бюджету після оформлення у повному обсязі ВМД.

Під час оформлення АД або ПД імпортери окремих підакцизних товарів та окремих видів товарів, перелік яких установлюється Держмитслужбою залежно від виду транспорту, крім залізничного, подають до митниці оформлення письмове зобов'язання в довільній формі про оформлення ВМД на зазначені товари відповідно до заявленого митного режиму в термін, що не перевищує шість місяців. У разі невиконання цього зобов'язання суми платежів, сплачені за АД або ПД, перераховуються до державного бюджету, а до суб'єктів підприємницької діяльності — порушників митних правил застосовуються санкції, передбачені митним законодавством.

Суми платежів, сплачені під час оформлення АД або ПД в митниці за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, після оформлення ВМД у режимах тимчасового ввезення, митного складу, магазину безмитної торгівлі, за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, повертаються йому чи зараховуються на рахунок митниці в рахунок наступних платежів.

У разі ввезення на митну територію України товарів, раніше вивезених з України під зобов'язання про зворотне ввезення, ПД не застосовується. Зворотне ввезення таких товарів здійснюється на підставі копії ВМД на вивезення зазначених товарів.

При ввезенні на митну територію України консолідованих дрібнопакстованих вантажів, які надходять лініями служб прискореної доставки вантажів ("DHL", "TNT", "UPS", "FedEx", "У-Руско", "Елен Карго" та ін.) на адреси юридичних та фізичних осіб, що містять зразки окремих підакцизних товарів та окремих видів товарів, перелік яких установлюється Держмитслужбою залежно від виду транспорту, крім залізничного, АД та ПД не застосовуються.

При ввезенні вантажів гуманітарної допомоги ПД не застосовується.

При ввезенні вантажів технічної допомоги здійснюється оформлення ПД. При цьому не вносяться попередні платежі та не надається фінансова гарантія.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.