Электронный
методический кабинет

Таможенное дело

Список учебников по авторам
Ківалов С.В.Митна політика України
Дудчак В.І.Митна справа
Зельніченко О.І.Митна справа
Макогон Ю.В.Митна справа
Буричка З.О.Митне законодавство зарубіжних країн
Сандровський К.К.Митне право в Україні
Шишка Р.Б.Митне право України
Курило Т.В.Митне право України
Владимиров К.Н.Митне регулювання
Голомовзий В.Г.Митне регулювання
Науменко В.П.Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Каленський М.М.Митний контроль та митне оформлення
Гребельник О.П.Основи митної справи
Дубініна А.А.Основи митної справи в Україні
Гребельник О.П.Основы таможенного дела
Дубинина А.А.Основы таможенного дела в Украине
Жорін Ф.Л.Правові засади митної справи України
Жорин Ф.Л.Правовые принципы таможенного дела Украины
Кивалов С.В.Таможенная политика Украины
Дудчак В.И.Таможенное дело
Зельниченко О.И.Таможенное дело
Макогон Ю.В.Таможенное дело
Буричка З.О.Таможенное законодательство зарубежных стран
Сандровський К.К.Таможенное право в Украине
Шышка Р.Б.Таможенное право Украины
Курило Т.В.Таможенное право Украины
Владимиров К.Н.Таможенное регулирование
Голомовзый В.Г.Таможенное регулирование
Науменко В.П.Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине
Каленський М.М.Таможенный контроль и таможенное оформление
Кунєв Ю.Д.Управління в митній службі
Кунев Ю.Д.Управление в таможенной службе