Электронный
методический кабинет

Загальні зауваження

Дахно І.І. • Міжнародне приватне право • 2008 (ua) 
Право зовнішньоекономічної діяльності, очевидно, можна вважати окремою галуззю права, оскільки воно має свій предмет, об'єкти, суб'єкти та методи правового регулювання. На жаль, поки що вкрай замало комплексних підручників і посібників з права зовнішньоекономічної діяльності. В основному книги створюються за підгалузевим принципом (наприклад, "Митне право", "Інвестиційне право" тощо). У підручниках з господарського права України праву зовнішньоекономічної діяльності виділяється один з двох десятків розділів.

2005 р. у видавництві Міжрегіональної академії управління персоналом опубліковано навчальний посібник "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності" за загальною редакцією О.Х. Юлдашева. Наклад посібника — 100 примірників. Посібник має десять розділів. Наводимо їх назви.

1. Зовнішньоекономічна діяльність як об'єкт правого регулювання.

2. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

4. Митне та тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

5. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

6. відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності.

7. Укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

8. Особливості та основні умови деяких видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

9. Типові форми деяких видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

10. Міжнародно-правова регламентація транспортних перевезень.

Даний розділ цієї книги не претендує на всеосяжне висвітлення права зовнішньоекономічної діяльності. Достатньо, щоб читач зрозумів: таке право вже існує. Є чинною велика кількість законів та підзаконних актів у даній сфері.

Правників, які знають цю галузь права, в Україні недостатньо. Лише окремі юридичні фірми надають консультації та інші послуги з питань зовнішньоекономічної діяльності. Знання менеджерами її юридичних аспектів є об'єктивною потребою.

Автор цього розділу розглядає його як перше ознайомлення читача з надзвичайно актуальною галуззю права.