Электронный
методический кабинет

Умови та пункти пропуску товарів і транспорту через митний кордон України

Дахно І.І. • Міжнародне приватне право • 2008 (ua) 
Товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України у визначених Кабінетом Міністрів України (відповідно до міжнародних угод нашої держави) місцях — пунктах пропуску. Статус пунктів пропуску, порядок їх відкриття, функціонування та закриття визначається Положенням про пункти пропуску, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2000 р. №1203 (із змінами та доповненнями). Відповідно до цього документу, пункти пропуску класифікуються за:

1) категоріями на міжнародні (відбувається пропуск громадян і транспорту будь-яких країн через державний кордон України), міждержавні (відбувається пропуск громадян і трансі порту України та суміжної держави через державний кордон

України), місцеві (відбувається пропуск тільки тих громадян України та суміжної держави, які проживають у прикордонних областях чи районах, а також транспорту, що їм належить);

2) характером транспортних перевезень на пасажирські, вантажні та вантажно-пасажирські;

3) видами сполучення для повітряного, залізничного, автомобільного, морського, річкового, поромного, пішохідного;

4) режимом функціонування на постійні та тимчасові;

5) часом роботи на цілодобові й такі, що працюють у визначений час.

Оскільки створюються та закриваються пункти пропуску лише за рішенням Кабінету Міністрів України, то для прийняття такого рішення необхідною умовою є чинна угода нашої держави із суміжною.

Із табл. 10 видно, на основі яких нормативно-правових міжнародних актів прикордонники і митники України та суміжних держав виконують свої обов'язки у пунктах пропуску.

Державна прикордонна служба встановлює режим у пунктах пропуску, погоджуючи його з Держмитслужбою та Міністерством транспорту і зв'язку України. Погодження режиму місцевих пунктів пропуску відбувається з органами місцевої влади. У пунктах пропуску прикордонниками встановлюється спеціальна режимна зона та правила перебування в ній осіб і транспортних засобів, які перетинають державний кордон посадових осіб, які беруть участь у здійсненні контролю та визначаються інші обмеження, що перешкоджають незаконному перетину державного кордону України.

У відповідності з рішеннями Кабінету Міністрів України, на нашому державному кордоні функціонує 226 пунктів пропуску, серед них:

1) 151 міжнародних;

2) 38 міждержавних;

3) 37 місцевих.

Серед міжнародних і міждержавних пунктів пропуску:

1) 43 залізничних;

2) 44 морських і річкових;

3) 3 поромних;

4) 16 повітряних;

5) 83 автомобільних.

Із 44 українських морських портів половина спеціалізованих.

У табл. 11 наведено загальну характеристику пунктів пропуску, що функціонують на державному кордоні України.З метою прискорення митного оформлення товарів і транспортних засобів та здійснення митних процедур, перш ніж товари перетнуть митний кордон держави, підприємства — суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, відповідно до ст 91 Митного кодексу України, повинні провести ряд попередніх операцій, тобто дій, що виконуються до початку митного оформлення.

Умови та порядок застосування попередніх операцій не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення.

Згідно зі ст.93 Митного кодексу України, в ряді передбачених випадків декларант зобов'язаний заздалегідь повідомити відповідний митний орган про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари за її межі. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Після подання такого повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце та забезпечити їх перебування там у відповідності із вимогами ст. 94 Митного кодексу України.

Слід сказати, що пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон — це завершення митного оформлення в повному обсязі, фактичне закінчення митних процедур. Тому потрібно розрізняти поняття "пропуск через митний кордон" та "переміщення через митний кордон".

Згідно зі ст. 44 Митного кодексу України, при ввезенні товарів на митну територію України вони спочатку переміщуються, а вже потім пропускаються через митний кордон (або самою прикордонною митницею, або внутрішньою митницею залежно від місцезнаходження суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності — одержувача вантажу). Наприклад: товари перевозяться в Україну з Білорусі автомобільним транспортом, пунктом призначення є м. Вінниця. У пункті пропуску на митному кордоні України вони переміщуються через митний кордон. Далі вони направляються прикордонною митницею для подальшого митного оформлення у внутрішню митницю призначення за місцезнаходженням одержувача. І тільки у Вінниці митницею здійснюється пропуск цих товарів через митний кордон України, тобто проводиться їх остаточне митне оформлення.

При вивезенні товарів за межі митної території України вони спочатку декларуються у прикордонній або внутрішній митниці, залежно від місцезнаходження відправника. Після отримання дозволу митниці на вивезення ці товари переміщуються через митний кордон. У даному випадку остаточне рішення щодо пропуску товарів через митний кордон приймає прикордонна митниця після того, як будуть здійснені всі необхідні митні процедури.

Наприклад: товари з Тернополя перевозяться до Канади в контейнері пароплавом. У Тернополі митниця здійснює декларування, їх митне оформлення. Після цього експортні товари направляються в прикордонну митницю, наприклад Одеську, для пропуску через митний кордон України, де має відбутися їх остаточного митне оформлення.

Товари та інші предмети пропускаються через митний кордон України після завершення митного оформлення з метою: вільного використання в Україні або за її межами, тимчасового ввезення в Україну чи тимчасового вивезення з України, транзиту через митну територію України.

Оскільки експортно-імпортні операції регулюються державою, і при цьому, згідно зі ст. 95 Митного кодексу України, переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України, а переміщення окремих видів товарів може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордоні України.

Таким чином, перед початком проведення зовнішньоекономічної операції керівникам вітчизняних підприємств та безпосереднім виконавцям слід добре ознайомитися з рядом постанов Кабінету Міністрів України, які регулюють умови пропуску ряду товарів через митний кордон України.

1. Постанова KM України "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 06.05.1996 р. №484;

2. Постанова KM України "Про затвердження переліку пунктів пропуску для повітряного сполучення, через які дозволяється вивезення спирту етилового, що експортується" від 06.11.1997 р. № 1241;

3. Постанова KM України "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір" від 12.08.1996 р №938;

4. Постанова KM України "Про затвердження положення про пункти пропуску через державний кордон" від 03.08.2000 р. № 1203;

5. Постанова KM України "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 25.12.2002 р. № 1950;

6. Постанова KM України "Про порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження" від 25.12.2002 р. № 1986;

7. Постанова KM України "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них" від 25.12.2002 р. №1987.

Крім означених постанов Кабінету Міністрів України, при плануванні зовнішньоекономічних операцій вкрай важливо також враховувати такі накази Держмитслужби України.

1. Наказ Держмитслужби України "Про внесення змін та доповнень до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації" від 21.10.2003 р. № 715;

2. Наказ Держмитслужби України "Про затвердження Порядку заповнення декларації митної вартості" від 02.12.2003 р. № 828;

3. Наказ Держмитслужби України "Про внесення змін до наказу Державної митної служби України "Про визначення місць митного оформлення окремих видів товарів" від 08.09.2003 р. № 598 від 13.02.2004 р. № 96.

Ввезення в Україну, вивезення з неї, а також транзит її територією товарів окремих видів можуть бути заборонені. Через митний кордон України не можуть бути пропущеними товари, які:

• заборонені до ввезення в Україну;

• заборонені до вивезення з України;

• заборонені до транзиту митною територією України;

• не пройшли процедуру митного оформлення;

• переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог чинного законодавства та Митного кодексу України.

Культурні цінності заборонено переміщувати через митний кордон України в поштових міжнародних відправленнях.

Слід пам'ятати, що рішення митних органів відносно заборони чи дозволу переміщення конкретних товарів через митний кордон нашої держави може бути оскаржене в суді.

У випадках, передбачених законом, на окремі товари у разі їх переміщення через митний кордон України можуть бути запроваджені обмеження. Пропуск таких товарів здійснюється на підставі дозволів уповноважених органів державної влади, котрі виконують контрольні функції.

Кабінет Міністрів України затверджує перелік товарів, переміщення яких через митний кордон держави можливе тільки при наявності спеціальних дозволів органів державної влади. Кабінет Міністрів України також встановлює порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску таких товарів через митний кордон України.

Порядок переміщення валютних цінностей встановлює Національний банк України.

При необхідності переміщення культурних цінностей через митний кордон, митні органи, згідно ст. 98 Митного кодексу України, здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей у взаємодії зі спеціально уповноваженим державним органом по контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства в порядку, встановленому законом.