Электронный
методический кабинет

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в колишньому СРСР

Дахно І.І. • Міжнародне приватне право • 2008 (ua) 
Для кращого розуміння сучасної правової бази зовнішньоекономічної діяльності України доцільно поінформувати читача про правову спадщину в цій галузі, яка дісталася від колишнього СРСР. Обсяг і мета даного навчального посібника не дають можливості детально аналізувати еволюцію законодавчої бази СРСР, тому далі в тексті цього розділу будуть вказані назви, номери та дати ухвалення відповідних нормативних і методичних документів. Якщо буде потреба, то читачі самостійно ознайомляться з відповідними актами.

Московське видавництво "Правда" 1988 р. опублікувало збірник документів "Механизм внешнеэкономической деятельности". Він вважався додатком до щотижневика ЦК КПРС "Экономическая газета". Збірник містив такі документи:

1. "Про заходи щодо удосконалення управління зовнішньоекономічними зв'язками". Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР №991 від 19 серпня 1986 р.

2. "Про заходи щодо удосконалення управління економічним і науково-технічним співробітництвом з соціалістичними країнами". Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР №992 від 19 серпня 1986 р.

3. "Про затвердження положень про госпрозрахункові зовнішньоторговельні організації (об'єднання) і Типового положення про госпрозрахункову зовнішньоторговельну фірму науково-виробничого, виробничого об'єднання, підприємства, організації". Постанова Ради Міністрів СРСР №1526 від 22 грудня 1986 р.

4. "Про питання, пов'язані зі створенням на території СРСР і діяльністю спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організацій за участю радянських та іноземних організацій, фірм і органів управління". Указ Президії Верховної Ради СРСР від 13 січня 1987 р.

5. "Про порядок створення на території СРСР і діяльності спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організацій СРСР та інших країн — членів РЕВ". Постанова Ради Міністрів СРСР №48 від 13 січня 1987 р.

6. "Про порядок створення на території СРСР і діяльності спільних підприємств за участю радянських організацій і фірм капіталістичних країн та країн, що розвиваються". Постанова Ради Міністрів СРСР №49 від 13 січня 1987 р.

7. "Про порядок пропуску через державний кордон СРСР товарів та іншого майна при здійсненні прямих зв'язків об'єднань, підприємств і організацій інших соціалістичних країн та діяльності спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організацій СРСР та цих країн". Постанова Ради Міністрів СРСР №718 від 27 червня 1987 р.

8. "Про порядок передачі і одержання документації, що містить винаходи і "ноу-хау", радянськими об'єднаннями, підприємствами і організаціями при здійсненні нових організаційних форм співробітництва з підприємствами і організаціями інших країн — членів РЕВ". Постанова Ради Міністрів СРСР №846 від 27 липня 1987 р.

9. "Про додаткові заходи щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в умовах господарювання". Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР №1074 від 17 вересня 1987 р.

10. "Про заходи щодо забезпечення перебудови механізму багатостороннього співробітництва, соціалістичної економічної інтеграції і діяльністю РЕВ, передбачених рішенням 43-го (позачергового) засідання сесії Ради економічної взаємодопомоги". Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР №1204 від 24 жовтня 1987 р.

11. "Про діяльність асоціацій ділового співробітництва із зарубіжними країнами". Постанова Ради Міністрів СРСР №109 від 27 січня 1988 р.

12. "Про заходи щодо докорінної перебудови організації зовнішньоекономічної реклами". Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР №179 від 6 лютого 1988 р.

13. "Про заходи щодо забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для зовнішньоекономічної діяльності". Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР №198 від 11 лютого 1988 р.

14. "Про організацію гуртової торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення за перевідні рублі". Постанова Ради Міністрів СРСР №167 від 4 лютого 1988 р.

15. "Порядок здійснення об'єднаннями, підприємствами і організаціями СРСР прямих виробничих і науково-технічних

зв'язків з підприємствами і організаціями інших країн-членів РЕВ". Затверджено Державною зовнішньоекономічною комісією ЗО грудня 1986 р. зі змінами від 10 липня 1987 р.

16. "Примірний статут всесоюзної госпрозрахункової зовнішньоторговельної організації (об'єднання) міністерства, відомства". Схвалено Державною зовнішньоекономічною комісією ЗО грудня 1986 р.

17. Орієнтовна угода про створення і діяльність радянсько-____________спільного підприємства.

18. Орієнтовний статут радянсько-____________спільного підприємства.

19. Орієнтовна угода про створення і діяльність радянсько-____________міжнародного об'єднання.

20. Орієнтовний статут радянсько-____________ міжнародного об'єднання.

21. Орієнтовна угода про створення і діяльність радянсько-____________спільної організації.

22. Орієнтовний статут радянсько-____________спільної організації.

23. "Інструкція про порядок реєстрації спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організацій, створюваних на території СРСР за участю радянських та іноземних організацій, фірм і органів управління". Затверджена Міністерством фінансів СРСР 24 листопада 1987 р.

24. "Про ведення обліку і звітності на спільних підприємствах, в міжнародних об'єднаннях і організаціях, створюваних на території СРСР". Лист Міністерства фінансів СРСР і Центрального статистичного управління від 27 лютого 1987 р.

25. "Про уточнення порядку ведення обліку і звітності на спільних підприємствах, в міжнародних об'єднаннях і організаціях, створюваних на території СРСР". Лист Міністерства фінансів СРСР державного комітету статистики СРСР від 32 травня 1988 р.

26. "Про порядок кредитування виробничих об'єднань, підприємств, що одержали право безпосереднього здійснення

експортних та імпортних операцій". Лист Державного банку СРСР від 4 червня 1987 р.

27. "Порядок матеріально-технічного постачання спільних підприємств, створюваних на території СРСР за участю інших країн і зарубіжних фірм, і збут їх продукції". Затверджено Державним комітетом СРСР з матеріально-технічного постачання 4 червня 1987 р.

28. "Порядок кредитування і розрахунків спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організації СРСР та інших країн — членів РЕВ, а також спільних підприємств за участю радянських організацій і фірм капіталістичних країн та країн, що розвиваються". Затверджено Державним банком СРСР та Зовнішньоторговельним банком СРСР 22 вересня 1987 р.

29. "Порядок кредитування і розрахунків за продукцією виробничо-технічного призначення, що реалізується шляхом гуртової торгівлі за перевідні рублі". Затверджено Зовнішньоекономічним банком СРСР і Промислово-будівельним банком СРСР за узгодженням з Міністерством фінансів СРСР і Державним комітетом СРР з матеріально-технічного постачання 3 березня 1988 р.

Документи, позначені в переліку номерами 17-20, були розглянуті Державною зовнішньоекономічною комісією Ради Міністрів СРСР 2 лютого 1987 р. Міністерствам і відомствам СРСР було доручено довести їх до підвідомчих об'єднань і підприємств з тим, щоб використовувати їх як основу під час проведення відповідних переговорів.

Збірник "Механизм внешнеэкономической деятельности" було опубліковано накладом в 100 тис. примірників. Та він швидко розійшовся і став дефіцитним. Це було свідченням важливої громадської зацікавленості в переході від монополії зовнішньої торгівлі на ринкові рейки її розвитку.

Зрозуміло, що на поданих у збірнику документах життя не зупинилося, з'явилися наступні документи.

Далі назвемо і інші нормативно-правові акти різного рівня, що стосувалися зовнішньоекономічної діяльності СРСР.

• "Про подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності державних, корпоративних та інших громадських підприємств, об'єднань і організацій". Затверджено Радою Міністрів СРСР 2 грудня 1988р. за №1405. Опубліковано, зокрема, в "Экономической газете", 1988, №51.

• "Про заходи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності". Постанова Ради Міністрів СРСР №203 від 7 березня 1989 р. Опублікована, зокрема, в "Экономической газете", 1989, №13.

• "Інформація Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків СРСР про порядок реєстрації учасників зовнішньоекономічних зв'язків". Опублікована, зокрема, в "Экономической газете", 1989, №13.

• "Положення про порядок ліцензування операцій у зовнішньоекономічних зв'язках СРСР". Затверджено Державною зовнішньоекономічною комісією Ради Міністрів СРСР 20 березня 1989 р. Опубліковано, зокрема, в "Экономической газете", 1989, №13.

• "Порядок розрахунків і взаємовідносин з бюджетом по експортно-імпортних операціях державних підприємств, об'єднань і організацій, виробничих кооперативів та інших організацій". Затверджено Міністерством фінансів СРСР 20 квітня 1989 р. Номери відповідних наказів: Мінфін — 10/3, Держбанку — 30/89. Інформація про літературне джерело публікації цього "Порядку" відсутня. Відомо, що він поширювався в ротапринтному вигляді, і фахівці про його існування знали.

• "Порядок переведення коштів в іноземній валюті на рахунки підприємств, об'єднань, виробничих кооперативів та інших організацій". Затверджено Зовнішньоекономічним банком СРСР на підставі постанови Ради Міністрів СРСР №1405 від 2 грудня 1988 р. Інформація про номер і дату постанови Зовнішекономбанку — відсутні. Постанова Зовнішекономбанку опублікована, зокрема, в "Экономической газете", 1989,

№14.

• "Порядок розрахунків і кредитування в рублях експортно-імпортних операцій науково-виробничих, виробничих об'єднань, підприємств і організацій СРСР та виробничих кооперативів, а також учасників прямих науково-виробничих і виробничих зв'язків з підприємствами, організаціями та фірмами зарубіжних країн". Затверджено Державним банком СРСР та Зовнішньоекономічним банком СРСР. Інформація про номер і дату затвердження — відсутня. Зазначений "Порядок" опубліковано, зокрема, в "Экономической газете", 1989, №14.

• "Про зміну порядку розрахунків за продані за кордон ліцензії". Лист заступника міністра фінансів СРСР В.К.Сенчагова від 29 грудня 1988 р. № 191 міністерствам і відомствам СРСР, Радам Міністрів союзних республік, міністерствам фінансів союзних і автономних республік.

• "Доповнення і уточнення переліку продукції, експорт та імпорт якої відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР №203 від 7 березня 1989 р. здійснюється за ліцензіями". Схвалено Державною зовнішньоекономічною комісією Ради Міністрів СРСР 28 грудня 1989 р. Виклад рішення Держзовнішекономзв'язків міститься, зокрема, в газеті "Известия" за 28 січня 1990 р.

• "Доповнення переліку продукції, експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР №203 від 7 березня 1989 p.". Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 лютого 1990 р. №153. Виклад постанови міститься, зокрема, в газеті "Известия" за 29 березня 1990 р.

• "Про іноземні інвестиції в СРСР". Указ Президента СРСР від 26 жовтня 1990 р. Опубліковано, зокрема, в газеті "Известия" за 27 жовтня 1990 р.

• "Про запровадження комерційного курсу рубля до іноземних валют і заходи щодо створення загальносоюзного валютного ринку". Указ Президента СРСР від 26 жовтня 1990 р. Опубліковано, зокрема, в газеті "Известия" за 27 жовтня 1990 р.

• "Про валютне регулювання". Закон СРСР від 1 березня 1991 р. Набрав чинності 1 квітня 1991 р. Опубліковано, зокрема, в газеті "Известия" за 16 березня 1991 р.

• "Митний кодекс СРСР". Закон СРСР від 26 березня 1991 р. Набрав чинності 1 квітня 1991 р. Опубліковано, зокрема, в газеті "Известия" за 19 квітня 1991 р. • "Про митний тариф". Закон СРСР від 26 березня 1991 р. Опубліковано, зокрема, в газеті "Известия" за 20 квітня 1991 р.

Радимо читачеві взяти до відома зазначений вище перелік нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної діяльності зниклої з історичної арени країни. Цей перелік дозволяє дійти висновку про те, що за часів СРСР була напрацьована певна правнича база у сфері зовнішньоекономічної діяльності і правове її регулювання в незалежній Україні розпочиналося, як кажуть, не з нуля.

Еволюція зовнішньоекономічного законодавства радянських часів свідчить про те, що держава від своєї монополії на зовнішню торгівлю відмовлялася далеко не похапцем. Адміністративний апарат намагався її тримати у своїй вуздечці довго і міцно наскільки це було можливим.

Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності передбачала:

• реєстрацію учасників зовнішньоекономічних зв'язків;

• декларування товарів та іншого майна, що пересувалися через державний кордон СРСР;

• встановлення особливого порядку експорту та імпорту товарів загальнодержавного призначення;

• запровадження заходів оперативного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

Ця система поширювалася на всі види зовнішньоекономічної діяльності, включаючи прямі виробничі і науково-технічні зв'язки, приберегову і прикордонну торгівлю, товарообмінні операції, на всіх учасників зовнішньоекономічних зв'язків.

На цьому закінчуємо ознайомлення читача з нормативними актами СРСР і переходимо до вітчизняного законодавства.