Электронный
методический кабинет

Поняття " патентна чистота"

Дахно І.І. • Міжнародне приватне право • 2008 (ua) 
Винаходи, промислові зразки, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції не існують якось окремо. Вони втілюються у виготовленій продукції та засобах виробництва, які застосовуються для випуску відповідної продукції. Згадане вище у патентознавстві називають "об'єкти техніки". Тому патентну чистоту продукції слід розуміти як патентну чистоту об'єктів техніки. Певна частина цієї продукції та послуг надходить у сферу зовнішньої торгівлі.

Патентна чистота — це юридична властивість об'єкта техніки, яка полягає в тому, що відповідний об'єкт може вільно використовуватися в певній країні без порушення чинних на її території патентів, які належать третім особам. Патентно чистими є такі об'єкти техніки, які не підпадають під дію чужих охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки та інші об'єкти "промислової власності".

Те, що в нас відоме як "патентна чистота", за кордоном може мати іншу назву. У колишній НДР це йменувалося "патентна невразливість". У США патентна чистота називається "свобода від прав, що охороняються". Вважаємо, що в колишній НДР була досить вдала назва.

Що розуміють в Україні і світі під порушенням виключних прав власників охоронних документів на об'єкти промислової власності? Це зазіхання на ті права, які надаються власникові патенту. Патент надає власникові винаходу, наприклад, виключне право на його використання за своїм розсудом. Використанням винаходу визнається:

• виготовлення, пропонування для продажу, застосування або ввезення, зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу;

• застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування для його застосування;

• пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.

Продукт чи спосіб, що порушують зазначені вище права, не є патентно чистими. Оскільки продукт чи спосіб виготовляється (застосовується) не навмання, а згідно з технічною документацією, то поняття "патентна чистота" поширюється і на технічну документацію, згідно з якою випускають чи мають випускати об'єкт техніки.

Патентна чистота — поняття відносне. Вона визначається лише щодо конкретних країн і лише на конкретну дату. Наприклад, якесь підприємство України вирішило заполонити своїми виробами ринок США. Виявилося ж, що конструкція цих виробів підпадає під дію чинного американського патенту. Отже, наш об'єкт не має патентної чистоти в Сполучених Штатах за станом на день, коли теплохід з Іллічівська зайде з названим вантажем у порт США. Але не виключено, що саме в день заходу теплохода в американський порт закінчується 20-річний строк чинності патенту на відповідний об'єкт техніки. Тобто наступного дня український товар щодо США вже буде мати патентну чистоту. Цей об'єкт на певну дату може не мати патентної чистоти у США, але мати її в сусідніх країнах — Канаді чи Мексиці.

Експертиза (перевірка) патентної чистоти здійснюється з метою встановлення можливості реалізації (використання) даного об'єкта техніки в певній країні (країнах) та визначення кроків, які необхідні для того, щоб не порушити виключні права власників відповідних охоронних документів. Провести експертизу патентної чистоти — це значить вивчити відповідний об'єкт техніки з трьох точок зору.

Правова точка зору полягає в повному і всебічному вивченні всіх юридичних аспектів ситуації, що склалася навколо даного об'єкта техніки (це, зокрема, включає визначення обсягу формули винаходу, можливостей опротестування патенту тощо).

Технічна точка зору означає інженерне зіставлення даного і запатентованого об'єктів техніки, визначення важливості тих чи інших ознак обох об'єктів техніки, оцінку ролі складових частин даних об'єктів, внесення інженерних пропозицій щодо обходу патенту, який заважає, тощо.

Економічна точка зору полягає у визначенні обсягу можливих фінансових претензій власника охоронного документа у випадку порушення його виключних прав, а також вартості заходів, спрямованих на обхід патенту.