Электронный
методический кабинет

Дозволи інших державних органів України

Дахно І.І. • Міжнародне приватне право • 2008 (ua) 
Санітарно-епідеміологічний контроль здійснюється відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" від 24.02.1994 р. №4004-ХП (з урахуванням наступних змін та доповнень).

Підприємства, організації та громадяни можуть ввозити з-за кордону продукцію та сировину і реалізовувати чи використовувати їх в Україні при наявності даних щодо їх безпеки для здоров’я населення (тобто висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи). Проведення аналізів проводиться у відповідності з Наказом Держмитслужби України "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) митними лабораторіями" від 23.12.2002 р. за № 71. Результати такої експертизи фіксуються в товаросупровідній документації.

Перелік товарів, які підлягають цьому виду контролю визначається державною санітарно-епідеміологічною службою України.

Митне оформлення вантажу здійснюється за наявності штампу на товаросупровідних документах, що підтверджує дозвіл на ввезення та реалізацію вантажу.

Екологічний контроль здійснює Державна екологічна інспекція Міністерства екології та охорони навколишнього середовища відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.1995 р. № 198 "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" (з урахуванням пізніших змін та доповнень до даної Постанови) та Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.1998 р. № 244 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України". Екологічний контроль застосовується до транспортних засобів, у тому числі літаків, суден, військових кораблів, автомобілів; вантажів, які містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні речовини, радіоактивні, токсичні хімічні та інші небезпечні для здоров'я людей та довкілля речовини, засоби захисту рослин, інгібітори та стимулятори їх росту, мінеральні та opганічні добрива; диких тварин і рослин; всіх видів риб; ботанічних, зоологічних, мисливських трофеїв і мінералогічних колекцій. У своїй діяльності екологічна інспекція керується також Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.1997 р. № 1332 "Про затвердження Положення про основні засади організації перевезень радіоактивних матеріалів територією України".

Експорт та імпорт продукції, яка може містити речовини, що руйнують озоновий шар Землі, підлягає ліцензуванню. Перелік такої продукції визначається Кабінетом Міністрів України.

Завершення екологічного контролю в пункті пропуску є обов’язковою умовою закінчення митного оформлення товарів і транспорту. Штамп установленого зразка на товаросупровідних документах свідчить про проходження екологічного контролю.

На виконання Указу Президента України "Про вдосконалення державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення" від 01.02.1999 р. № 109/99, Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення провадить спеціальні заходи. Ліки та інші медикаменти можуть ввозитися на митну територію України з метою застосування в медичній практиці тільки після державної експертизи якості та безпеки і при наявності документів і матеріалів, які це підтверджують. За позитивними наслідками експертизи видаються:

• одноразовий дозвіл на ввезення без права реалізації та використання в медичній практиці;

• свідоцтво про державну реєстрацію (документ, який засвідчує факт реєстрації в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення). Термін дії такого свідоцтва — 5 років. Воно містить інформацію про те, що певна продукція зареєстрована в Україні, термін дії свідоцтва про реєстрацію та її дата, кому видано свідоцтво (найменування, адреса, телефон заявника), печатка та підпис керівника установи, що видав свідоцтво;

• підтвердження про реєстрацію видається на раніше зареєстровані в Україні вироби, що імпортуються.

Перелік виробів медичного призначення, документів і матеріалів, які підлягають державній реєстрації, визначається Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Харчові добавки, суміші харчових добавок, харчові добавки, які входять до складу харчових продуктів, можуть ввозитися лише після проходження відповідного контролю.

Сертифікація сільськогосподарської продукції відбувається відповідно до Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" від 17.07.1997 р. № 468/97. Сертифікація інших видів товарів здійснюється згідно з відповідними Наказами Держстандарту України 1993-1997 pp., які були видані після прийняття Верховною Радою України згаданого Закону та прийняття Кабінетом Міністрів України Декрету "Про стандартизацію та сертифікацію" від 10.04.1993 р. №46-93.

Обов'язковій сертифікації в Україні підлягає перелік певних видів продукції, що визначається Держстандартом України. Стосовно імпортних товарів вона є інструментом нетарифного регулювання та має спрямованість на захист інтересів національних споживачів, утворюючи бар'єр для того імпорту, який не відповідає споживчим властивостям і технічним характеристикам, визначеним українськими стандартами.

В Україні для убезпечення території держави від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин, бур'янів згідно із Законом України "Про карантин рослин" від 30.06.1993 р. № 3348-ХІІ та Закону України від 18.06.1997 р. № 367/97-ВР функціонує Головна державна інспекція Міністерства сільського господарства України з карантину рослин.

Вона здійснює контроль за всіма продуктами рослинного походження. Відповідно до Наказу Головної державної інспекції з карантину рослин Мінсільгосппроду України від 25.09.1996 р. № 72 в пунктах пропуску на митному кордоні нашої держави діють пункти карантину рослин, які керуються правилами фітосанітарного контролю.

Підставою для пропуску через митний кордон України вантажів є спеціальний фітосанітарний сертифікат установленої форми, що подається разом із вантажною митною декларацією.

Ветеринарний контроль на митному кордоні здійснюється згідно із Законом України "Про ветеринарну медицину" від 25.06. 1992 р. № 2498-ХП (з пізніше прийнятими змінами та доповненнями) та відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.1998 р. № 264 "Про затвердження Положення про регіональну службу державного ветеринарного контролю на державному кордоні". Ці документи визначають правові, організаційні та фінансово-економічні основи ветеринарної медицини, а також встановлюють вимоги щодо ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони інтересів суспільства.

Встановлено повноваження державних органів, права та обов'язки громадян, підприємств і організацій у галузі забезпечення ветеринарної та епізоотичної безпеки, карантину тварин, визначено порядок проведення ветеринарного контролю на державному кордоні.

Пропуск вантажів, підконтрольних службі ветеринарної медицини, через митний кордон держави може відбуватися лише після проходження обов'язкового ветеринарного контролю. Функції забезпечення цього контролю на державному кордоні покладено на регіональні служби державного ветеринарного контролю з підпорядкованими їм прикордонними пунктами ветеринарного контролю відповідно до Постанови Уряду. Слід зазначити, що подібного контролю зазнають усі продукти тваринного походження.

Для пропуску вантажів, підконтрольних державному ветеринарному контролю, через митний кордон України необхідною є наявність ветеринарного свідоцтва, яке також подається разом із вантажною митною декларацією.

У відповідності із Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18.11.1997 р. № 637/97-ВР на митному кордоні України проводиться гемологічний контроль відповідних вантажів та багажу. Для цього Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1993 р. № 713 "Про створення Державного гемологічного центру України", який веде всі роботи, пов'язані з експортною оцінкою природного та штучного дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, декоративного каміння. Метою створення та розвитку діяльності Центру стала необхідність посилення контролю за переміщенням дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння походженням з України. Підставою для перевезення такого вантажу є експертний висновок установленої форми, котрий оформляється фахівцями Центру на бланках суворої звітності.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.1996 р. № 673 "Про акредитацію та підготовку експертів-гемологів дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння" виконувати відповідні експертні роботи можуть як штатні співробітники Державного гемологічного центру України, так і позаштатні експерти, які пройшли відповідну підготовку та акредитацію.

Таким чином, відповідно до чинного українського законодавства, ввезення в Україну вантажів, які мають бути підконтрольними вищезгаданим спеціальним державним службам, без проведення ними відповідного контролю заборонено.