Электронный
методический кабинет

Вступ

Біржове право (ua) 
В інфраструктурі сучасної ринкової економіки особливе місце займають біржі, серед яких товарні біржі виконують власну важливу функцію. Функціонування товарних бірж сприяє формуванню конкурентного середовища, розвитку вільного ринку товарів, мінімізації втручання держави в заготівельно-збутові процеси, підвищенню ефективності господарювання в цілому багатьох суб'єктів господарювання.

Організація торгово-біржової діяльності в Україні є об'єктивно обумовленою необхідністю. Тому підготовка спеціалістів з цього фаху набуває досить важливого й актуального значення. Адже ступінь цивілізації торгово-біржової діяльності залежить від того, наскільки професійно будуть підготовлені кадри для цієї специфічної діяльності. Насамперед, це стосується підготовки фахівців, що мають практичну й теоретичну підготовку з питань правового регулювання торгово-біржової діяльності.

Цей навчальний посібник присвячений розгляду загальних закономірностей торгово-біржової діяльності, який дозволяє комплексно вивчати діяльність товарних бірж як в Україні, так і в інших країнах, порівнювати характер діяльності й організацію роботи таких бірж, наявні в них особливості, які відрізняють їх один від одного. Торгово-біржова діяльність розглядається як вид господарської діяльності, здатної впливати на здійснення багатьох інших видів господарювання.

У навчальному посібнику відображені питання: організація торгово-біржової діяльності; створення й реєстрації товарної біржі, її права, обов'язки й відповідальність; управління діяльністю товарної біржі; укладання, реєстрація й виконання біржових угод та ін.