Электронный
методический кабинет

Правовий режим електронної біржової торгівлі.

Біржове право (ua) 
Розрізняють такі методи біржової торгівлі як публічний торг й електронна торгівля. Вибір методу ведення біржової торгівлі в різних країнах залежить від багатьох факторів, серед яких: особливості біржового ринку, загальний рівень розвитку економіки тієї або іншої країни, вплив міжнародної біржової торгівлі, традиції й ряд інших.

Основним методом ведення біржової торгівлі на товарних біржах в Україні є публічний торг, заснований на принципах аукціону. Даний метод з невеликими модифікаціями можна спостерігати в практиці всіх товарних бірж України. Однак, як показує досвід біржової торгівлі, цей метод укладання біржових угод є найбільш ефективним при більших кількостях угод, що укладаються. Відсутність цього показника на товарних біржах України зводить біржову торгівлю до формальної процедури, без якої-небудь реальної конкуренції, як з боку покупців, так і продавців.

Більш прогресивним є метод електронної торгівлі, що, поряд з методом публічного торгу, використовують при укладанні біржових угод багато товарних бірж у різних країнах. До переваг використання такого методу фахівці відносять, насамперед: швидкість обміну пропозиціями, можливість одночасного укладання угод на різних біржах у режимі реального часу, зниження фінансових витрат, виключення посередників й ін. Крім цього, спеціальні програми дозволяють забезпечити високий рівень конфіденційності обміну інформацією [11, с 100].

Ці фактори привели до появи й у практиці біржової торгівлі в Україні електронних торгівельних систем (далі — ETC). Так, в 2002 році на Придніпровській товарній біржі був створений модельований комплекс електронної біржової системи торгівлі товарними деривативами, базовим активом, якого є сільськогосподарська продукція. Розроблений модельований комплекс забезпечує базову платформу для відпрацьовування сеансів торгівлі товарними деривативами на центральній площадці біржі, а також на віддалених площадках у реальному масштабі часу. Як віддалені площадки можуть виступати агротоварні біржі. Доступ до центральної площадки забезпечується через Інтернет. На модельованому комплексі реалізована підсистема відділеного доступу й передачі даних між центральною площадкою й віддаленими площадками.

Варто підкреслити, що основу Концепції розвитку ф'ючерсної біржової торгівлі в Україні також становить впровадження електронних біржових площадок, що дозволяють торгувати в режимі реального часу. Однак дотепер біржова торгівля з використанням ETC на товарних біржах України носить обмежений характер.

Це багато в чому пояснюється відсутністю досвіду й необхідної правової бази, що відображає специфіку цієї форми біржової торгівлі. Так, правова основа ведення біржової торгівлі з використанням ETC представлена, насамперед, Правилами біржової торгівлі, затверджуваними біржами. У теж час, як показує їхній аналіз, багато положень Правил не відповідають загальним нормам ГК України, ГК України, Закону України «Про електронні документи й електронний документообіг», Закону України «Про електронно-цифровий підпис» й інших нормативно-правових актів.

Такий стан правової основи електронної торгівлі вказує на необхідність її вдосконалювання. Виникає інтерес до досвіду такої торгівлі на товарних біржах в інших країнах.

Перша ETC була встановлена на Новозеландській ф'ючерсній й опціонній біржі в січні 1985 року. Надалі процес автоматизації біржової торгівлі йде досить активно як на виникаючих біржах, так і на вже існуючих. В 1990-1992 р. кількість ETC на товарних біржах різко збільшилася, і нові електронні системи введені на товарних біржах Австрії, Бельгії, Фінляндії, Італії, Японії, Сінгапуру, Іспанії, Швеції, США й Великобританії. Більшість нових бірж, торгівля на яких почалася після 1990 p., зволіли використовувати винятково ETC, відмовившись від традиційного біржового кола.

Сьогодні з товарних бірж, що використовують системи електронної торгівлі, повністю автоматизовані наступні:

• Бельгійська ф'ючерсна й опціонна біржа,

• Німецька товарна біржа,

• Ірландська ф'ючерсна й опціонна біржа,

• Новозеландська ф'ючерсна й опціонна біржа,

• Зернова біржа в Осаці,

• Підрозділ біржі цінних паперів в Осаці,

• Біржа цукру в Осаці,

• Австрійська ф'ючерсна й опціонна біржа,

• Швейцарська біржа опціонів і фінансових ф'ючерсів,

• Токійська товарна біржа,

• Токійська зернова біржа,

• Міжнародна токійська біржа фінансових ф'ючерсів.

Усього близько ЗО товарних бірж у різних країнах, використовують системи електронної торгівлі. Як підкреслює Є.Н. Сохацька, уже в 2002 році не залишилося ні однієї біржі, де б не було б хоча б деяких елементів електронного трейдингу [12, с. 313]. Це стало основою значного росту числа укладених біржових угод на товарних біржах Європи, США, Азії. Так, тільки на Лондонській міжнародній біржі фінансових ф'ючерсів (LIFFE) і Паризькій біржі фінансових ф'ючерсів (MATIF) річні темпи збільшення кількості укладених термінових контрактів, останнім часом склала більше 500 %. Сьогодні товарним біржам Європи належить приблизно половина світового термінового ринку. На ф'ючерсній й опціонній біржі «Фокс» (Великобританія) щорічно укладається приблизно 300 тис. контрактів на поставку кави, какао, цукру з використанням електронних торгівельних систем.

Прикладом може служити також і наступний факт. Перші торги, проведені 9 січня 2002 p., товарною біржею IntercontinentalExchange (ICE) показали результат 4,3 млрд. дол., що на 75% перевищує середній обсяг торгів у грудні 2001 р. (2,5 млрд. дол.). У торгах багатопрофільної електронної біржі ІСЕ беруть участь 500 найбільших світових торгівельних компаній. Акціонерами ІСЕ є більше 100 ведучих трей-дерів в області енергетики й металурги, а також брокерів і банків. В ІСЕ система електронних торгів установлена на більш ніж 8500 комп'ютерах в усім світі, з яких трейдери щодня можуть брати участь у торгах з більш, ніж 600 товарних позицій. Цей список містить сиру нафту й нафтопродукти, природний газ, електроенергію, дорогоцінні метали й інші товари. Форми контрактів передбачають фізичну доставку, а також фінансово збалансовані товарообміни, знижки й опціони, засновані на ряді фіксованих і плаваючих цінових індексів.

ETC являє собою програмно-апаратний комплекс у вигляді локальної комп'ютерної мережі. До складу комплексу входить серверна частина із програмним забезпеченням, у якому втримуються правила допуску членів біржі до торгівлі, порядок укладання угод, процедура клірингу, порядок інформаційного обслуговування учасників торгівлі, системи захисту інформації, процедури управління й регулювання ринку й т.д. Частиною ETC є мережа робочих місць брокерів, що представляє собою персональні комп'ютери, що входять до складу локальної комп'ютерної мережі біржі. До електронних систем подібного типу пред'являються наступні вимоги:

— високий ступінь функціональної надійності,

— відповідність показників безпеки, відповідно до існуючих міжнародних стандартів,

— технологічне забезпечення високої ліквідності торгівельних інструментів,

— закритість службової інформації,

— гнучкість програмного й апаратного забезпечення,

Члени товарної біржі й брокери формують свої заявки

на покупку або продаж й в електронному виді посилають у торгівельну систему, указавши свій ідентифікаційний номер і код. Подані заявки реєструються в торгівельній системі протягом торгівельної сесії. У заявці повинні бути зазначені всі істотні умови біржової угоди. При цьому всі необхідні умови, зазначені в заявці, стандартизовані й не можуть змінюватися стороною за своїм розсудом. Єдиною змінною величиною є ціна й кількість товару. Форма заявки затверджується біржею, а у випадках, передбачених законом, додатково узгоджується з компетентним державним органом.

Всі подані заявки фіксуються по черзі з обліком зазначених у них ціни й часу реєстрації. За заявками на продаж пріоритетне виконання належить заявкам з меншою ціною, за заявками на покупку пріоритет належить заявкам з більшою ціною. Якщо подані заявки з однаковою ціною, пріоритетному виконанню підлягають заявки, раніше зареєстровані.

Заявки автоматично перевіряються на можливість виконання угоди, а також на наявність у торгівельній системі зустрічних заявок. При укладанні угод угода досягається автоматично в результаті збігу по ціновій ознаці двох протилежних заявок.

Укладена угода підлягає реєстрації в торгівельній системі шляхом занесення до торгівельного реєстру укладених угод. Записи в такому реєстрі угод мають силу договору для учасників торгів, що уклала угоду. Всі зареєстровані біржею в торгівельній системі біржові угоди набувають юридичну чинність і не вимагають із боку учасника торгів підписання додаткових документів.

У характеристиці будь-якої системи електронних біржових торгів важливим є алгоритм, який використовується для укладання біржових угод. Більшість систем електронної торгівлі застосовують для підбора покупців і продавців алгоритм "ціна/час", тобто пріоритет при укладанні угод одержують ті команди, які містять найкращу ціну (найвищу ціну покупця й найнижчу ціну продавця), а серед команд із однаковою ціною пріоритет віддається тій команді, що була уведена в систему раніше неї. Цей алгоритм використовується на 21 з ЗО бірж, на яких ведеться електронна торгівля. Так в електронній системі лондонської біржі ЛИФФЕ застосовується алгоритм, що імітує звичайний торг у біржовому колі, тобто використовується метод найкращої ціни в сполученні з методом розподілу обсягу (кількості) товару порівно між декількома покупцями/продавцями. На деяких японських біржах — Токійській зерновій, Токійській біржі цукру, зерновій біржі в Осаці й біржі цукру в Осаці — установлена електронна система "СТ5", у якій для ф'ючерсів використовується метод електронного аукціону (тобто всі угоди за день проходять по одній і тій же "ціні дня" — ціні, що склалася в результаті проведеного електронною системою аукціону), а для опціонів — алгоритм "ціна/час".

Використовуючи ETC біржа, як організатор торгів, з одного боку, регулює ринок, використовуючи автоматизовану систему лімітування, з іншого боку — установлює різні обмеження для всіх учасників торгів (цінові й об'ємні фільтри на подачу заявок для всього ринку, різні ліміти на конкретних учасників або їхньої групи, обмеження на частку ринку, установлення коридорів цін і т.д.).

Головна перевага електронної форми проведення біржових торгів — можливість проведення торгівельних операцій у будь-який час доби. Брокери можуть торгувати в ті години, коли звичайна біржа закрита, тобто це потенційний додатковий прибуток для брокерських компаній. Позитивним моментом є й максимальний доступ брокерів на ринки. Брокер може й не бути присутнім особисто на торгах у біржовому колі, а перебувати практично в будь-якій крапці земної кулі. Електронна біржа, як правило, має більш низькі операційні витрати. Крім цього електронна система дає таку немаловажну перевагу, як конфіденційність.

Головний недолік електронної біржі — низька активність і ліквідність електронного ринку. Електронна система не дає переваг трейдерам (торговцям за свій рахунок), тому що ті не можуть використати з вигодою для себе свою інтуїцію, на якій і заснована їхня робота в кільці. Трейдери звичайно відкривають і закривають позиції протягом одного дня, опираючись на своє відчуття й розуміння поточної ситуації на ринзі. Тому причини психологічного характеру гальмують поширення електронної торгівлі.

Крім цього брокери, що працюють із системою Глобекс, виявили в ній наступні недоліки. Система не сприймає команду припинення виконання наказу, а це для брокера дуже незручно. Поряд із цим, у системі є програмні недоробки, що виникають при уведенні наказу [11, с 108]. Звичайні людські помилки (застереження) перестають бути такими в процесі електронної торгівлі. Якщо брокер у біржовому колі бачить, що інший брокер явно помилився, він може пошкодувати його й "не ловити на слові".

Електронна торгівля — зовсім інша справа. За помилку при уведенні наказу в комп'ютер можна заплатити дуже дорого. Наприклад, в 1998 р., трейдер компанії Salomon Brothers поклав руку на клавіатуру комп'ютера, випадково пославши в такий спосіб замовлення на продаж 14 500 ф'ючерсних контрактів на суму 7,3 млрд. франків ($960 млн.). Біржа відмовилася анулювати угоду. Відомо також, що кілька помилок було зроблено на терміновій біржі Eurex, включаючи дві в 2000 р. [14].

Таким чином, практика використання ETC на товарних біржах інших країн й в Україні свідчить про переваги такої форми біржових торгів, але при обов'язковій наявності відповідного законодавства, що регулює такі відносини.