Электронный
методический кабинет

Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства

Удалих О.О. • Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства • 2006 (ua) 
Організація управління інвестиційною діяльністю являє собою найважливіший елемент побудови системи управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.

Організація управління інвестиційною діяльністю — це координація й оптимізація в часі й у просторі інвестиційної діяльності підприємства з метою досягнення в певний термін найбільшого інвестиційного ефекту.

Організація управління інвестиційною діяльністю на підприємстві передбачає, насамперед, розробку структури й створення системи спеціальних внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства, функціонування яких повинне бути спрямоване на розробку й прийняття ефективних управлінських рішень з усіх питань інвестиційної діяльності підприємства.

Структура системи цих служб залежить від розміру підприємства й масштабу його інвестиційної діяльності.

На малих підприємствах, як правило, структурні служби й підрозділи не створюються. Функції з управління інвестиційною діяльністю покладають на власника або директора підприємства.Зі зростанням масштабів інвестиційної діяльності підприємства виникає необхідність у використанні додаткових по

слуг кваліфікованого фахівця — інвестиційного менеджера (як правило, це інвестиційний менеджер широкого профілю, до компетенції якого входить усе коло питань інвестиційної сфери).

На великих підприємствах з великими обсягами інвестиційної діяльності, що інвестують ряд реальних і фінансових проектів створюються спеціальні відділи — відділи з управління інвестиціями.

Структура цих відділів залежить від специфіки інвестиційної діяльності підприємства.

Відділ з управління інвестиціями або інвестиційним відділом являє собою структурний підрозділ підприємства, керівник якого відповідає за використання виділених йому інвестиційних ресурсів і одержання необхідного прибутку від інвестиційної діяльності.

Формування організаційної системи управління інвестиційною діяльністю на підприємстві передбачає ряд етапів:

1. Дослідження особливостей функціонування окремих структурних підрозділів підприємства й виявлення ступеня їхнього впливу на ефективність інвестиційної діяльності.

2. Розробка структури системи управління інвестиційною діяльністю, визначення типів її елементів (відділів).

3. Формування системи прав та обов'язків і міри відповідальності керівників даних відділів.

4. Розробка планових завдань даним відділам і доведення їх до виконавців.

5. Забезпечення контролю виконання встановлених завдань цими відділами шляхом одержання відповідної інформації (звітів), її аналізу й установлення причин відхилень.

Організація управління інвестиційною діяльністю на підприємстві є основою прийняття ефективних управлінських рішень у сфері інвестицій.