Электронный
методический кабинет

Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту

Майорова Т.В. • Інвестиційна діяльність • 2004 (ua) 
Першим етапом у визначенні показників ефективності інвестиційного проекту є аналіз та оцінка грошових потоків інвестиційного проекту, які базуються на прогнозній інформації про передбачений обсяг випуску та збуту продукції, величині операційних витрат, аналітичних висновках про початкові та наступні потреби в активах довгострокового користування та чистого оборотного капіталу. Для розрахунку грошового потоку плановий строк реалізації капіталовкладень рекомендується поділити на три відрізки часу за періодами виникнення грошових коштів:

1. розробка та початкові інвестування проекту;

2. експлуатація інвестиційного проекту;Основними недоліками цього методу є те, що, по-перше, важко визначити, який рік реалізації інвестиційного проекту варто взяти для розрахунків норми прибутку, а, по-друге, він не враховує вплив часу на грошові потоки — інвестований капітал порівнюється з прибутком, який одержує підприємство через декілька років [3, с. 407-410].