Электронный
методический кабинет

Кон’юнктура інвестиційного ринку

Майорова Т.В. • Інвестиційна діяльність • 2004 (ua) 
Кон’юнктура інвестиційного ринку — це форма виявлення на інвестиційному ринку в цілому, або на окремих його сегментах системи факторів (умов), які визначають співвідношення попиту, пропозиції, цін та конкуренції [3].

Для кон’юнктура інвестиційного ринку характерні

4 стадії:

1) Підйом кон’юнктури, який пов’язано з підвищенням активності ринкових процесів у зв’язку з пожвавленням економіки в цілому. Він характеризується ростом обсягів попиту на об’єкти інвестування. Підвищенням рівня цін, розвитком конкуренції серед інвестиційних посередників.

2) Кон’юнктурний бум, який пов’язано з різким зростанням попиту на усі інвестиційні товари, які пропозиція не дивлячись на ріст, задовольнити не може. Одночасно ростуть ціни на усі об’єкти інвестування, підвищуються доходи інвесторів та інвестиційних посередників.

3) Ослаблення кон’юнктури, яке пов’язане із зниженням інвестиційної активності у зв’язку із спадом в економіці в цілому, відносно повним насиченням попиту на об’єкти інвестування та деяким надлишком їх пропозиції. Для цієї стадії характерні спочатку стабілізація, а потім і початок зниження рівня цін на більшість об’єктів інвестування. Відповідно понижаються доходи інвесторів та інвестиційних посередників.

4) Кон’юнктурний спад — це найбільш не сприятлива стадія на інвестиційному ринку з позицій інвестиційної активності. Вона

характеризується найнижчим рівнем попиту та скороченням обсягів пропозиції об’єктів інвестування. На цій стадії КІР суттєво знижуються ціни на об’єкти інвестування, а доходи інвесторів та інвестиційних посередників падають до самої низької позначки, а в ряді випадків інвестиційна діяльність є збитковою.У зв’язку з тим, що кон’юнктура інвестиційного ринку постійно змінюється, то її необхідно систематично досліджувати для формування ефективної інвестиційної стратегії та прийняття економічно обгрунтованих інвестиційних рішень. Вивчення кон’юнктури інвестиційного ринку охоплює такі стадії:

- Поточне спостереження за інвестиційною активністю і, в першу чергу, в тих сегментах ринку, в яких планується здійснити, або вже здійснюється інвестиційна діяльність.

- Аналіз поточної кон’юнктури інвестиційного ринку та виявлення сучасних тенденцій її розвитку. Цей аналіз складається з виявлення особливостей конкретних сегментів інвестиційного ринку і тих змін, які відбуваються на ринку у момент спостереження порівняно з попереднім періодом.

- Прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку для вибору основних напрямків стратегії інвестиційної діяльності та формування інвестиційного портфелю. Основна задача прогнозу — визначити тенденції факторів, які формують інвестиційних клімат та які впливають на стан інвестиційного ринку у перспективі.