Электронный
методический кабинет

Переспективи розвитку телеобробки даних

Кельдер Т.Л. • Системи обробки економічної інформації (ua) 
При комп’ютерізації інформаційних процесів, що відбуваються на всіх рівнях і в усіх сферах виробництва, торгівлі, обслуговування, побуту тощо широке розповсюдження одержує поки що комп’ютерізація ділової інформації. Ділова інформація в широкому значенні виникає і використовується у процесі виробничо – господарськоі та іншоі діяльності об’єктів управління різних рівнів і призначень, в стосунках, які здійснюються поміж такими об’єктами тощо.

Обчислювальні системи з комунікаціями (мережами), які створюються як багато машинні асоціації, в основі яких використовуються ЕОМ різних але сумісних класів, а також інші подібні системи одержують подальший розвиток. Такі системи призначені для нових форм і методів автоматизованого збирання, обробки, передачі, зберігання, а також для використання інформації різними користувачами різних об'єктів управління. Крім того, вони використовуються також для операцій по обміну діловою інформацією поміж покупцями, постачальниками і банківськими установами реґіону, іншими об’єктами управління. В даному випадку під регіоном розуміється така територія, на якій розташовані підприємства, одні з яких є, наприклад, постачальниками готової продукції, інші – покупцями цієї продукції, а розрахунки вони здійснюють через банківські установи.

Традиційні методи розрахунків створюють багато незручностей для підприємств, які користуються послугами банківських установ. Використовуючи зазначені вище обчислювальні мережі, можна значно покращити обліково – розрахункові операції через банківські установи. Цьому сприяє і цифровий принцип модуляції, який використовується при передаванні даних безпосередньо на ЕОМ. Спочатку автоматично кодується в сигнали пристроєм – передавачем, а потім передається по каналах зв’язку за призначенням. Крім того, на підприємствах і в установах потрібно виконати підготовчі операції які пов’язані з такими розрахунками.Підприємства – постачальники і покупці, банківські установи повинні мати відповідні засоби обчислювальної і периферійної техніки, які стикуються поміж собою і об’єднані комунікаціями. Виконуються і різні заходи загально проектного плану. Обмін ділової інформацією поміж зазначеними об’єктами на основі нової інформаційної технології, в тому числі і безготівкові розрахунки, повинен бути юридично оформлений, як це має місце на підприємствах зв’язку (пошти) при здійсненні телеграфних грошових переказів.

Розглянемо безготівковий розрахунок поміж зазначеними об’єктами при безпаперовій технологій, наприклад за відвантажену готову продукцію, яка оформлена відповідним платіжним документом через банківську установу (П. 4.2.).

Спец форма платіжної вимоги підприємця – постачальника, яка виведена на екран ПЕОМ, передається по каналу зв’язку до банку, який обслуговує цього постачальника. Право вести діалог з банком, тобто передавати таку інформацію, надається дорученому фахівцю і оформлюється наказом по підприємству, який погоджується з банком (аналогічно з оформленням права підписання розрахункових документів через банк).

Платіжна вимога, яка надійшла до екрану ПЕОМ банку, приймається до виконання про що сповіщається підприємству – постачальнику стандартною відповіддю. Потім ця екранна платіжна вимога аналогічним чином передається до банку що обслуговує підприємства – покупця, який в свою чергу так же само передає її на екран ПЕОМ підприємства – покупця. Підтвердження купівлі і згода (акцепт) на оплату підприємства – покупця направляє в зворотньому порядку до свого банку а цей банк іншому банку і підприємству – постачальнику. Відповідно до цього здійснюються і безготівкової операції.

Слід зазначити, що всі операції на пунктах прийомки – передачі інформації протоколюються на ЕОМ автоматично, а дані прийнятих документів також автоматично обробляються за розробленою (на даному об’єкті) методикою.

Таким чином, розглянута методика організації безпаперової технології на прикладі безготівкових обліково – розрахункових операцій за готову продукцію, як на підприємствах – партнерах, так і в банках, які їх обслуговують з використанням сучасної обчислювальної, периферійної техніки і каналів зв’язку дозволяє одержати значну вигоду від її застосування. Це і значне прискорення обліково – розрахункових операцій поміж підприємствами – партнерами, їх точність і достовірність даних. Крім того, при такій технології первинний облік усіх операцій, які виконуються у зазначених об’єктах управління, а також бухгалтерські операції по цьому виду розрахунків здійснюються автоматично, по заздалегідь розроблених алгоритма.

Нова інформаційна (безпаперова) технологія принесе значні виводи, якщо її використовувати при передаванні звідних даних підприємства до вищестоящої, територіальної та інших установ, при розповсюдження розпоряджень вищестоящої управлінської структури до виконавчих підрозділів тощо.