Электронный
методический кабинет

Загальні схеми бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
Порядок записів у синтетичному обліку, пов’язаних з відображенням на бухгалтерських рахунках фінансових результатів

господарсько-фінансової діяльності підприємства, з 2000 року суттєво змінився і ґрунтується на національних положеннях (стандартах)

бухгалтерського обліку та новому Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Основна відмінність нового бухгалтерського обліку фінансових результатів, введеного з 2000 р., в тому, що доходи і витрати, пов’язані з

реалізованою продукцією (товарами, роботами, послугами), обліковуються протягом року відповідно на рахунках 70 "Доходи від реалізації",

90 "Собівартість реалізації" та інших, а визначати фінансові результати за звітні періоди (квартал, півроку) краще оперативно в Звіті про

фінансові результати. В бухгалтерському обліку фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства доцільно визначати і

відображати на бухгалтерських рахунках тільки заключними записами на списання сальдо доходів і витрат за звітний рік. Сальдуванням

доходів і витрат від основної (операційної) діяльності на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" визначають балансовий прибуток

(збиток) за звітний рік станом на 31 грудня.До особливостей бухгалтерського обліку фінансових результатів у торгівлі з 2000 року слід віднести також суттєві зміни в синтетичному та

аналітичному обліку доходів і витрат торговельних підприємств. Враховуючи зміни в бухгалтерському обліку доходів і витрат торгівлі та

значне ускладнення цього обліку, а також для наочності і кращого розуміння змін, що сталися в бухгалтерському обліку, розглянемо

бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств на загальних схемах (рис. 7, 8 і

9).

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств (рис. 7):

1. Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації товарів на субрахунок 791 “Результат основної діяльності”.

2. Списання кінцевого сальдо чистого іншого операційного доходу на субрахунок 791 “Результат основної діяльності”.

3. Списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі на субрахунок 791 “Результат основної діяльності”.

4. Списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів на субрахунок 792 “Результат фінансових операцій ”.

5. Списання кінцевого сальдо інших доходів на субрахунок 793 “Результат іншої звичайної діяльності”.

6. Списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів на субрахунок 794 “Результат надзвичайних подій”.

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку витрат торговельних підприємств (рис. 8):

1. Списання на зменшення чистого доходу основної діяльності кінцевого сальдо адміністративних витрат підприємства.

2.1. Щомісячне списання витрат на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що за розрахунком

відносяться до реалізованих товарів.

2.2. Списання на зменшення чистого доходу основної діяльності кінцевого сальдо витрат обігу підприємства.

3. Списання на зменшення чистого доходу основної діяльності кінцевого сальдо інших операційних витрат підприємства.

4. Списання кінцевого сальдо доходів від фінансових операцій на субрахунок 792 “Результат фінансових операцій ”.

5. Списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі на субрахунок 792 “Результат фінансових операцій ”.

6. Списання кінцевого сальдо інших витрат на субрахунок 793 “Результат іншої звичайної діяльності”.

7. Списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат на субрахунок 794 “Результат надзвичайних подій”.

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств (рис. 9):

1. Щомісячне відображення в обліку податку на додану вартість від суми обороту (доходу) з реалізації товарів у встановленому розмірі.

Аналогічно відображаються в бухгалтерському обліку суми акцизного збору з підакцизних товарів, а також суми інших податків і зборів з

обороту.

На загальній схемі бухгалтерського обліку (рис. 9), в записах на рахунках та прикладах розглядається складніший варіант бухгалтерського

обліку доходів (реалізації), що оподатковуються податком на додану вартість. У тому разі, коли на підприємстві є доходи (обороти), що

звільнені від оподаткування ПДВ, на субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" має бути відкритий окремий аналітичний рахунок для обліку

таких доходів.

2. Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації товарів та іншого операційного доходу на субрахунок 791 "Результат основної

діяльності" заключним записом за звітний рік.

3. Щомісячне списання витрат на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що за розрахунком

відносяться до реалізованих товарів.

4. Списання підсумком за рік на зменшення одержаного чистого доходу підприємства фактичної собівартості реалізованих товарів.

5. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо витрат обігу підприємства за звітний рік.

6. Списання на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо адміністративних витрат та інших операційних витрат підприємства за звітний рік.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Результат основної

діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства (оптова торгівля,

роздрібна торгівля, громадське харчування).

Інструкція не встановлює порядку розподілу адміністративних витрат. Тому на підприємствах, які здійснюють багатогалузеву господарську

діяльність, для визначення в управлінському обліку фінансових результатів за видами діяльності необхідно самостійно встановити порядок

розподілу адміністративних витрат на окремі галузі основної діяльності підприємства.

Витрати обігу підприємства повинні відображатись в аналітичному обліку за окремими видами торгівлі та списуватись на фінансові результати

відповідних видів торгівлі в установленому порядку.

Окремі малі підприємства мають право не використовувати рахунки класу 9 "Витрати діяльності" та рахунок 23 "Виробництво". В цьому разі

вони обліковують витрати лише за елементами в класі рахунків 8 і в кінці року списують їх безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові

результати". На цей рахунок списуються також доходи, накопичені протягом року на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності".