Электронный
методический кабинет

Загальні положення

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
Облік надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі та їх продажу (реалізації) є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства – обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності. Облік надходження товарів безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

В цьому питанні розглядається тільки бухгалтерський облік надходження товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними (роздрібними) цінами.

У зв’язку з тим, що новим Планом рахунків до рахунку 28 “Товари” встановлені субрахунки для обліку товарів на підприємствах, що здійснюють, як правило, один вид торгівлі, а облік торговельної націнки на субрахунку 285 значно ускладнює синтетичний і аналітичний облік товарів, автор посібника вважає, що на торговельних підприємствах, які здійснюють різні види торгівлі (оптову, роздрібну, громадське харчування), необхідно скласти робочий план рахунків, в якому передбачити окремі субрахунки для обліку товарів кожного виду торгівлі. Для обліку торговельної націнки необхідно виділити окремий синтетичний рахунок, використавши для нього резервний код 29 за новим Планом рахунків.

З метою спрощення для бухгалтерів складання робочого плану рахунків, що застосовуються на даному підприємстві з 2000 року, автор розглядає в посібнику облік товарів та торговельної націнки за найбільш раціональним, з його точки зору, робочим планом рахунків торговельного підприємства, яке здійснює різні види торгівлі.Для спрощення записів у синтетичному та аналітичному обліку і в облікових регістрах з обліку товарів облік тари під товаром і порожньої доцільно вести на тих же субрахунках, на яких обліковуються товари, з виділенням тари в аналітичному обліку на оптових підприємствах і в товарно-грошових звітах на роздрібних торговельних підприємствах.

1. При обліку надходження товарів необхідно виходити в першу чергу із наступних положень Закону України "Про податок на додану вартість":

Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів (ст. 6.1.1 ).

Продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) – в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.