Электронный
методический кабинет

Загальна схема обліку реалізації цінностей і податкових зобов’язань з ПДВ

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
3. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей треба виходити із положень (стандартів) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, 16 “Витрати” та Інструкції про застосування в обліку реалізації відповідних бухгалтерських рахунків.

Згідно з пунктом 2 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість при умові надходження від покупців і замовників авансових платежів за цінності (передоплат) в бухгалтерському обліку на суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість мають бути зроблені записи:

Дт 643 "З податкових зобов’язань"

Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість" – при зарахуванні коштів на рахунки в банку за цінності, що підлягають відвантаженню, і після відвантаження цінностей:

Дт 70 "Доходи від реалізації"

Кт 643 "З податкових зобов’язань” – на списання суми нарахованих при передоплаті покупцями і замовниками цінностей податкових зобов’язань з ПДВ. Аналогічно відображається в обліку акцизний збір.Якщо відвантажуються цінності на умовах наступної оплати (без передоплати), то на суму податкового зобов’язання з ПДВ необхідно скласти бухгалтерську проводку:

Дт 70 "Доходи від реалізації"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" – на суму ПДВ на відвантажені цінності, в оплату яких грошові кошти не одержано або одержано готівкою.

Інші бухгалтерські записи, пов’язані з відвантаженням і реалізацією цінностей, Інструкцією не розкриваються.

Враховуючи відносну новизну обліку реалізації цінностей за відвантаженням (способом нарахування) та особливості бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ, наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей:

1. Нарахування податкового зобов’язання та відображення в обліку ПДВ при надходженні авансових платежів (передоплат) від покупців і замовників.

2. Списання відвантажених (відпущених) цінностей із підзвіту матеріально відповідальної особи за фактичною собівартістю або обліковими купівельними цінами.

3. Відображення в обліку доходу від реалізації цінностей, відвантажених або відпущених покупцям і замовникам в порядку безготівкових розрахунків, за договірними відпускними (продажними) цінами, включаючи ПДВ.

4. Списання нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (замовника) після відвантаження (реалізації) цінностей, п.п. 5, 7.

5. Дохід від реалізації цінностей за готівкові грошові кошти, здані в касу підприємства.

6. Відрахування ПДВ від обороту з реалізації підсумком за місяць, крім відвантаження цінностей в рахунок передоплат, тобто якщо авансові платежі від покупця (замовника) не одержані, а також у випадку одержання готівкових грошових коштів (п.п. 6, 7, 9).

Записи 1-6 застосовуються на підприємствах, що здійснюють виробничу, оптово-збутову та торговельно-посередницьку діяльність.

Протягом року на рахунках 70 "Доходи від реалізації" і 90 "Собівартість реалізації" накопичуються доходи й витрати основної діяльності підприємства. Ці рахунки щомісячно не закриваються. В кінці року відповідно кредитове й дебетове сальдо рахунків 70 і 90 списуються на рахунок 79 "Фінансові результати", на якому визначаються прибутки або збитки підсумком за звітний рік.

Протягом звітного року фінансові результати від господарсько-фінансової діяльності підприємства (прибутки або збитки) визначаються оперативно без записів на бухгалтерських рахунках у Звіті про фінансові результати.

При поверненні покупцями (замовниками) відвантажених (відпущених) цінностей підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених цінностей за обліковими цінами повинно сторнувати суму доходу від реалізації записом на рахунках:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Кт 70 "Доходи від реалізації" – сторнувальним червоним записом на відпускну вартість повернених цінностей. При визначенні суми доходу від реалізації цінностей за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту за кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації" необхідно виключити відпускну (продажну) вартість повернених цінностей.

Облік відвантаження і реалізації цінностей на виробничих, оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємствах, що обліковують цінності за фактичною собівартістю або за купівельними цінами, розглянемо на наступному прикладі.