Электронный
методический кабинет

Загальна схема обліку надходження цінностей

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
2. Згідно з пунктом 3 Інструкції при передоплаті цінностей постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:

2.1. Дт 64 "Розрахунки за податками й платежами", субрахунок 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок

"З податку на додану вартість"

Кт 31 "Рахунки в банках”, 60 “Короткострокові позики” і інших.

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, Кт 68 “Розрахунки за іншими операціями” та ін.

Кт 644 “З податкового кредиту"

Після одержання цінностей, вартість яких оплачена постачальнику раніше, списують нарахований податковий кредит з ПДВ :

Дт 644 "З податкового кредиту"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, Кт 68 “Розрахунки за іншими операціями” та ін. (п. 9)В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку субрахунок 644 "З податкового кредиту" закривається.

2.2. У випадку надходження цінностей без попередньої оплати на суму ПДВ за товарним документом і податковою накладною постачальника податковий кредит з ПДВ відображається в обліку записом на рахунках:

Дт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 “Розрахунки за іншими операціями” та ін.

Після оплати цінностей, що надійшли від постачальника на умовах наступної оплати, на суму цінностей з податком на додану вартість в обліку має бути зроблений запис:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками” та ін.

Кт 31 "Рахунки в банках ", 60 “Короткострокові позики” та інших

3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату цінностей постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів у бухгалтерії в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 641 (ПДВ) - Кт 31. Сплата постачальнику ПДВ при передоплаті цінностей повинна бути виділена в обліковому регістрі, що складається за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках". Але розноску в аналітичному обліку сум передоплат цінностей постачальникам доцільно здійснювати загальною сумою на підставі платіжного документа. За підсумком цих записів за звітний місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку нарахування податкового кредиту з ПДВ (п.п. 2.1, 7, 9):

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", Дт 68 “Розрахунки за іншими операціями” та ін.

Кт 644 "З податкового кредиту"

4. Сума податкового кредиту з податку на додану вартість складається із сум податків, сплачених та нарахованих платником податку в звітному місяці (відповідно Дт 641 (ПДВ) - Кт 31, 60 і ін. та Дт 63, 68 і ін. Кт 644 “З податкового кредиту” і Дт 641 (ПДВ) - Кт 63, 68 і ін.).

5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження цінностей у зв'язку з введенням податкових розрахунків з податку на додану вартість на субрахунку 644 "З податкового кредиту", наводимо загальну схему відображення в обліку надходження цінностей і податкового кредиту з податку на додану вартість

6. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ:

1. Передоплата цінностей (авансові платежі) постачальникам:

1.1. Сплата авансових платежів постачальникам цінностей у сумі купівельної їх вартості (без ПДВ).

1.2. Перерахування постачальникам ПДВ у складі авансових платежів.

1.3. Одночасно нараховується податковий кредит з податку на додану вартість при передоплаті цінностей постачальникам.

2. Надходження цінностей за договірними цінами, включаючи ПДВ, після їх передоплати постачальникам:

2.1. Надходження цінностей за купівельними (без ПДВ) договірними цінами.

2.2. Одночасно списується при надходженні цінностей податковий кредит з ПДВ, нарахований при їх передоплаті.

3. Надходження цінностей від постачальників, включаючи ПДВ, без їх передоплати:

3.1. Надходження цінностей за купівельними (без ПДВ) цінами.

3.2. Відображення в обліку податкового кредиту з ПДВ на одержані цінності.

3.3. Оплата одержаних цінностей постачальнику, включаючи ПДВ.