Электронный
методический кабинет

Синтетичний облік надходження товарів від постачальників і податкового кредиту з ПДВ

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
2. Згідно з пунктом 3 Інструкції при передоплаті товарів постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:

Дт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 31 "Рахунки в банках" і інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін.

Кт 644 "З податкового кредиту"

Після одержання товарів, вартість яких оплачена постачальнику раніше, списують нарахований податковий кредит з ПДВ бухгалтерською проводкою:

Дт 644 "З податкового кредиту"Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. (п.11)

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку субрахунок 644 "З податкового кредиту" закривається.

У випадку надходження товарів без попередньої оплати на суму ПДВ за товарним документом і податковою накладною постачальника податковий кредит з ПДВ відображається в обліку при надходженні товарів записом на рахунках:

Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін.

Після оплати товарів, що надійшли від постачальника на умовах наступної оплати, на суму товарів з податком на додану вартість в обліку має бути зроблений запис:

Дт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін.

Кт 31 "Рахунки в банках" і інших.

3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату товарів постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів у бухгалтерії в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 641(ПДВ) - Кт 31 "Рахунки в банках". Сплата постачальнику ПДВ при передоплаті товарів повинна бу¬ти виділена в обліковому регістрі, що складається за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках". За підсумком цих записів за звітний місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку нарахування податкового кредиту з ПДВ у зв’язку з передоплатою товарів (п.п. 2, 7, 11):

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кт 644 "З податкового кредиту"

Розноску операцій з надходження й оплати товарів постачальникам з метою спрощення записів в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками та покращення їх перевірки доцільно здійснювати загальними сумами до оплати постачальнику, хоча в синтетичному обліку за Інструкцією записи податкового кредиту з ПДВ при передоплаті товарів мають здійснюватись окремо.

Сума податкового кредиту складається із сум податків, сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - Кт 31 "Рахунки в банках" і ін. або Дт 641 (ПДВ) - Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 і ін.).

4. У зв’язку зі змінами в обліку податку на додану вартість торговельні підприємства роздрібної і оптової торгівлі, що обліковують товари за продажними цінами, збільшують торговельну націнку на суму податку на додану вартість. ПДВ і торговельна націнка підприємства, разом взя¬ті, складають товарні надбавки, що обліковуються на рахунку 28 "Товари" та регулюючому пасивному рахунку "Тор¬говельна націнка", субрахунок "Товарні надбавки". Однак застосовувати один субрахунок "Товарні надбавки" можна лише в тому разі, коли на підприємстві здійснюється тільки один вид торговельної діяльності. На підприємствах, що здійснюють 2-3 види діяльності, необхідно виділити субрахунки для обліку товарних надбавок відповідного виду торгівлі.

Підприємства, що здійснюють оптово-збутову, оптову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами, на суму ПДВ, сплаченого постачальникам та нарахованого при одержанні товарів на умовах наступної оплати їх постачальникам, повинні збільшити вартість куплених товарів, а також віднести на збільшення їх вартості свою торго¬вельну націнку на покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.

Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку податкового кредиту (Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - Кт 31 "Рахунки в банках" і ін. та Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - Кт 644 "З податкового кредиту", п.п. 2, 3) або Дт 641(ПДВ) - Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 і ін. на суму податкового кредиту збільшують вартість товарів складанням бухгалтерської проводки:

Дт 28 "Товари"

Кт 29 (285) "Торговельна націнка"

Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки на покриття витрат та створення доходу торгівлі (п. 5 Інструкції).

5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження товарів у зв’язку з введенням податко-вих розрахунків з податкового кредиту на субрахунку 644 і включенням ПДВ до складу товарних надбавок, наводимо загальну схему відображення в обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю, а також на оптові підприємства, які об-ліковують товари на складах за продажними цінами, і роз-рахунків з бюджетом з податку на додану вартість (рис. 3).

6. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю і податкового кредиту з ПДВ:

1. Передоплата товарів (авансові платежі) постачальникам:

1.1. Авансові платежі постачальникам товарів у сумі договірної купівельної їх вартості (без ПДВ).

1.2. Перерахування постачальникам ПДВ у складі авансових платежів.

1.3. Одночасно нараховується податковий кредит з податку на додану вартість при передоплаті товарів постачальникам.

2. Надходження товарів від постачальників в рахунок передоплат за договірними купівельними цінами, включаючи ПДВ:

2.1. Надходження товарів за купівельними (без ПДВ) договірними цінами.

2.2. Одночасно списується при надходженні товарів податковий кредит з ПДВ, нарахований при їх передоплаті.

3. Відображення в обліку товарних надбавок на товари, що оприбутковуються за продажними цінами:

3.1. Збільшення товарних надбавок на товари на суму податкового кредиту з ПДВ.

3.2. Нарахування торговельної націнки підприємства на товари в роздрібній торгівлі.

4. Надходження товарів від постачальників за договірними цінами, включаючи ПДВ, без передоплати:

4.1. Надходження товарів за купівельними (без ПДВ) договірними цінами.

4.2. Відображається в обліку при надходженні товарів податковий кредит з ПДВ.

4.3. Оплата товарів постачальникам після їх надходження на підприємство.

5. Відображення в обліку товарних надбавок на товари, що оприбутковуються за продажними цінами:

5.1. Збільшення товарних надбавок на товари на суму податкового кредиту з ПДВ.

5.2. Нарахування торговельної націнки підприємства на товари в роздрібній торгівлі.

Аналогічно відображається в бухгалтерському обліку надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі, які обліковують товари за продажними цінами, та на підприємствах громадського харчування.

Відображення в обліку надходження товарів на торговельні підприємства розглянемо на прикладі.

7. Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за продажними цінами.

1. Підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За уго¬дою повинно бути отримано товарів на суму 624 грн., в т.ч. ПДВ 104 грн. Товари надійшли на підприємство.

2. На одержані від постачальника това¬ри нарахована торговельна націнка на покриття витрат роздрібної торгівлі та створення доходу в розмірі 24%. Товари оприбутковані за продажними цінами. В прибутковій накладній, виписаній на підставі товарного документа постачальника, значаться товари на су¬му 749 грн., в тому числі:

Товари за договірними купівельними цінами - 520 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 520 - 104 грн.

До оплати постачальнику - 624 грн.

Торговельна націнка підприємства - 24 % від 520 - 125 грн.

Разом за продажними цінами - 749 грн.

в т.ч. товарні надбавки (104+125) - 229 грн.

7.1. У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, на бухгалтерських рахунках згідно з пунктами 3 і 5 Інструкції необхідно зробити записи (п.п. 2, 5, 6):

1. На здійснену передоплату товарів постачальнику - 624 грн.:

1.1. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кт 31 "Рахунки в банках" - 520 та

Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 31 "Рахунки в банках" - 104, а також:

1.2. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кт 644 "З податкового кредиту" - 104 (на нарахування податкового кредиту)

1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку в сумі 104 грн.:

Дт 28 "Товари"

Кт 29 "Торговельна націнка" - 104

2. На оприбуткування товарів, одержаних від постачальника за продажними цінами в сумі 749 грн., мають бути зроблені записи:

2.1. Дт 28 "Товари"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 520 – на купівельну (без ПДВ) вартість товарів

2.2. Дт 28 "Товари"

Кт 29 "Торговельна націнка" - 229 – на суму товарних надбавок

Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника, враховуючи витрати на купівлю та доставку товарів і нараховану торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію про¬дажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс відсоток ПДВ, плюс відсоток торговельної націнки). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову накладну. Але за наведеними вище згідно з Інструкцією записами (оп. 1.3 і 2.2) ПДВ відноситься на дебет рахунку 28 "Товари" два рази, що недопустимо і необхідно при бухгалтерських записах врахувати (п.п.8 -11).

3. Одночасно з надходженням і оприбуткуванням товарів списується нарахований при передоплаті їх податковий кредит з ПДВ в сумі 104 грн.:

Дт 644 "З податкового кредиту"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 104 (п.10)

7.2. При надходженні товарів на умовах наступної оплати та оплаті їх після надходження на підприємство записи за даними прикладу 1 мають бути наступними (п.п. 2.2, 5, 6):

1. Дт 28 "Товари"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 520

2. Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 104

3. Дт 28 "Товари"

Кт 29 "Торговельна націнка" - 229

4. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кт 31 "Рахунки в банках" - 624