Электронный
методический кабинет

Бухгалтерський облік реалізації цінностей

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
1. Бухгалтерський облік реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданих послуг (далі – цінності), визначення та відображення в обліку доходів і витрат та податку на додану вартість, а також фінансових результатів від реалізації цінностей є одною з основних, найбільш відповідальних ділянок бухгалтерської роботи. Правильне визначення і відображення в бухгалтерському обліку вказаних показників має велике значення для забезпечення ефективної господарсько-фінансової діяльності підприємства.

В цьому питанні розглядається облік реалізації цінностей, що оприбутковуються за фактичною собівартістю або за купівельними цінами.

2. При організації і веденні бухгалтерського обліку реалізації цінностей та розрахунків з ПДВ необхідно виходити в першу чергу з наступних положень Закону:

датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий пе¬ріод, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти – дата їх оприбуткування в касі платника по¬датку, а при відсутності такої – дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст. 7.3.1).