Электронный
методический кабинет

Управлінський облік

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (ua) 
Управлінський облік— це сукупність методів та процедур, які забезпечують підготовку І надання Інформації для планування, контролю І прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством, установою, організацією

Управлінський облік— це внутрішній облік, який ведеться для задоволення потреб у Інформації керівництва всього підприємства та його структурних підрозділів Якщо фінансовий облік регулюється міжнародними І національними стандартами та нормативними актами, то головним критерієм організації управлінського обліку є корисність одержуваної Інформації для оцінки, контролю І прийняття управлінських рішень

Головними обєктами управлінського обліку є витрати І доходи підприємства, фінансові результати, попередньо відображені в фінансовому обліку В управлінському обліку витрати перегруповуються за їхнім цільовим призначенням, тобто за видами продукції, замовленнями, процесами, стадіями виробництва, центрами відповідальності, сферами діяльності, регіонами реалізації продукціїї тощо

Аналогічно здійснюється групування доходів підприємств І фінансових результатів: за видами продукції, сферами діяльності, центрами відповідальності (центрами прибутку), регіонами реалізації продукції

У межах управлінського обліку виробничих підприємств здійснюється облік витрат та калькулювання собівартості продукції При цьому підприємства самостійно обирають метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції Крім обліку І калькулювання за повними витратами, для цілей управління, підприємства застосовують облік І калькулювання за змінними та постійними витратамиВажливу роль відіграє управлінський облік при вирішенні завдань прогнозного характеру: про рентабельність нових видів продукції; визначення очікуваного доходу від запланованих господарських заходів; оцінки ефективності нових Інвестицій; прийняття рішень в умовах використання обмежених ресурсів, а також рішень типу «купувати чи виробляти» тощо Управлінський облік — це синтез методів І принципів обліку витрат, калькулювання собівартості, а також прогнозування, планування (бюджетування), аналізу І контролю

Інформація управлінського обліку є комерційною таємницею Ознайомлення з даними реєстрів І внутрішньої звітності управлінського обліку можливе лише з дозволу власника або керівника підприємства

Порівняльна характеристика фінансового та упоавлінського обліку

№ Ознака Фінансовий облік Управлінський облік

1 Головні користувачі Інформацією Менеджери підприємств 1 ЗОВНІШНІ користувачі Менеджери різних рівнів підприємства

2 Обмеження Загальноприйняті принципи (стандарти) І нормативні акти Жодних обмежень

3 Використання вимірників Єдиний грошовий вимірник Різні вимірники (в тому числі якісні показники)

4 Обєкт аналізу Господарська одиниця в цілому Структурні підрозділи підприємства (центри відповідальності)

5 Періодичність складання звітів Регулярно, як правило, річний або квартальний Інтервал Змінний Інтервал, оперативна Інформація

6 Націленість Оцінка минулого На майбутнє (прогнозування)

7 Відкритість даних Більшість даних доступна усім Комерційна таємниця

Фінансовий облік є обовязковим для ведення всіма господарюючими субєктами Світова практика свідчить, що запровадження управлінського обліку не є обовязковим Так, малі підприємства обмежуються переважно веденням тільки фінансового обліку