Электронный
методический кабинет

Загальна схема бухгалтерського обліку товарних надбавок в роздрібній торгівлі

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
За Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість сума товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, визначається як сума залишку товарних надбавок на початок місяця і товарних надбавок за звітний місяць, зменшена на суму товарних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів. Товарні надбавки, нараховані на товари за звітний місяць, мають бути зменшені на суми товарних надбавок, списаних на зменшення в звітному місяці до визначення попереднього кінцевого сальдо на субрахунку 292. Без цього розрахунок буде не точний, не об’єктивний.

Суми товарних надбавок, що припадають на залишок нереалізованих товарів на кінець звітного місяця, визначаються як добуток вартості залишку нереалізованих товарів за обліковими продажними цінами на середній відсоток товарних надбавок за звітний місяць згідно з розрахунком.

Середній відсоток товарних надбавок визначається діленням суми товарних надбавок на залишок товарів на початок звітного місяця і товарних надбавок на придбані товари за звітний місяць за вирахуванням суми записів за дебетом субрахунку 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" на інші списання товарів, помноженої на 100, на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця.

Згідно з пунктом 22 ПСБО 9 “Запаси” суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, визначаються як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки. Товарні надбавки, нараховані на товари за звітний місяць, мають бути зменшені на суми товарних надбавок, списаних на зменшення в звітному місяці. Без цього розрахунок буде не точний, не об’єктивний (див. загальні положення до питання 6).Порядок визначення товарних надбавок, які відносяться до реалізованих товарів, за Інструкцією та ПСБО 9 “Запаси” суперечливий. Автор вважає, що до усунення цих суперечностей товарні надбавки, що відносяться до залишку товарів і товарів реалізованих, слід визначати за Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість.

Змінився також порядок відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів. По-новому згідно з Інструкцією та новим Планом рахунків від’ємний запис способом червоного сторно на визначену за розрахунком суму товарних надбавок (включаючи ПДВ), що відноситься до реалізованих товарів, має бути наступний:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Враховуючи необхідність розгорнутого відображення за дебетом субрахунку 902 облікової продажної вартості реалізованих товарів, а за кредитом – товарних надбавок на ці товари для визначення сальдо собівартості реалізованих товарів, а також особливості комп’ютерного обліку, доцільно списувати товарні надбавки, що відносяться до реалізованих товарів, рівнозначним позитивним записом:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Обчислена за розрахунком сума реалізованих товарних надбавок складається із торговельної націнки та податкового кредиту з ПДВ на реалізовані товари і списується на зменшення облікової продажної вартості реалізованих товарів (від’ємним записом Дт 902 - Кт 292 або позитивним записом Дт 292 - Кт 902).

Податок на додану вартість з реалізованих товарів за готівковим і безготівковим розрахунком за товари відображається в обліку окремим записом бухгалтерською проводкою:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість" або

Кт 643 “З податкових зобов’язань”

Зміст записів за загальною схемою бухгалтерського обліку товарних надбавок в роздрібній торгівлі:

1.1. Нарахування товарних надбавок в сумі ПДВ на отримані товари, а також ПДВ від сум здійснених передоплат за товари постачальникам.

1.2. Нарахування торговельної націнки підприємства на покриття витрат обігу торгівлі та створення доходу або відображення в обліку отриманої від постачальника торговельної знижки.

2. Відображення в обліку надходження виручки за реалізовані покупцям товари.

3. Списання із підзвіту матеріально відповідальних осіб реалізованих товарів за обліковою продажною їх вартістю.

4. Списання товарних надбавок у зв’язку з іншим (крім реалізації за готівку) вибуттям товарів.

5. Списання товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з розрахунком за звітний місяць позитивним (додатним) записом.

6.1. Відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ від обороту з реалізованих товарів за готівку та за безготівковим розрахунком без передоплати.

6.2. Списання після відвантаження (відпуску) товарів нарахованих при передоплатах товарів покупцями податкових зобов’язань з ПДВ (нарахування: Дт 643 - Кт 641(ПДВ).

Записи 6.1 і 6.2 в сумі мають дорівнювати розрахунковій сумі ПДВ з оподатковуваного обороту від реалізації товарів, що відображений за кредитом рахунку 702 "Дохід від реалізації товарів (сума обороту помножена на 20 і поділена на 120).

На підприємствах оптової торгівлі, які обліковують товари за продажними цінами, та на підприємствах громадського харчування товарні надбавки на товари відображаються в обліку аналогічно.