Электронный
методический кабинет

Відпуск товарів зі складу за продажними цінами

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
7. Якщо товарні склади підприємства обслуговують переважно свої підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування, то найбільш доцільним з організаційної й економічної точок зору є облік товарів на складах за продажними цінами (п.2). При цьому скорочуються затрати часу на калькулювання продажних цін, значно прискорюються торгові процеси, посилюється контроль за правильністю цін на товари, суттєво спрощується бухгалтерський облік руху товарів. Товари відпускають зі складів і оприбутковують в роздрібній торгівлі за однаковими продажними цінами.

Приклад 5. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу в крамницю № 2 за продажними цінами на суму 600 грн.

1. За даними видаткової накладної на товари, доданої до товарного звіту складу, складають бухгалтерську проводку:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 600

2. За даними прибуткової накладної (копії видаткової накладної складу), доданої до товарно-грошового звіту крамниці № 2, складають таку ж бухгалтерську проводку:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 600 (п. 9)Аналогічно роблять записи на бухгалтерських рахунках у випадку відпуску товарів і продуктів зі складу підприємствам громадського харчування за продажними цінами, але з додаванням торговельної націнки громадського харчування (Дт 283 "Товари в громадському харчуванні" - Кт 293 "Товарні надбавки громадського харчування").

8. Приклад 6. На відображення в обліку відпуску продуктів і товарів зі складу на склад ресторану "Карпати" за продажними цінами роздрібної торгівлі.

1. Відпущено товари зі складу на склад ресторану "Карпати" за продажними цінами на суму 400 грн.

2. На товари нарахована націнка громадського харчування в розмірі 40% від 400 грн. - 160 грн.

3. Вартість отриманих зі складу товарів за продажними цінами громадського харчування - 560 грн. (400 + 160).

В цьому разі за даними прикладу 6 на підставі товарного звіту складу підприємства треба скласти бухгалтерську проводку:

Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 281 "Товари на складах" - 400

За даними товарного звіту складу ресторану "Карпати" треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 281 "Товари на складах" - 400 та

Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 293 "Товарні надбавки громадського харчування" - 160

9. В кінці звітного місяця за підсумковими даними облікових регістрів про рух товарів повинні бути звірені зустрічні записи, пов’язані з внутрішнім відпуском товарів. Суми зустрічних записів мусять бути тотожними, що підтверджує оприбуткування всіх товарів, відпущених зі складу. За прийнятим на підприємстві порядком один із зустрічних записів проводиться в синтетичному обліку, а другий не проводиться, тобто виключається із записів на синтетичних рахунках. Прийнято суму зустрічного запису, що виключається із записів в синтетичному обліку, брати в червону рамку. Так, у прикладі 5 є два зустрічні записи:

На складі:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 600

В крамниці № 1: Дт 282 - Кт 281 - 600

В цьому разі в синтетичному обліку роблять запис за даними облікового регістру руху товарів на складі:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 600

Аналогічно роблять записи на бухгалтерських рахунках у випадку відпуску товарів і продуктів зі складу підприємствам громадського харчування за продажними цінами роздрібної торгівлі, але з додаванням до них торговельної націнки громадського харчування (п. 8).

10. У зв’язку з тим, що підприємство, яке здійснює різні види торговельної діяльності, з метою аналізу повинно визначати фінансові результати від окремих видів діяльності, то при внутрішньому відпуску товарів, що обліковуються за продажними цінами, треба передавати (проводити в обліку) відповідні суми товарних надбавок на відпущені зі складу товари з врахуванням необхідного доходу оптової торгівлі. При цьому передається з оптової торгівлі податок на додану вартість, який при оприбуткуванні товарів на склад віднесений на податковий кредит з ПДВ і включений до товарних надбавок ( Дт 281 "Товари на складах" - Кт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах").

Без передачі товарних надбавок неможливе правильне визначення і відображення в обліку доходів оптової та роздрібної торгівлі й громадського харчування, фактичної собівартості реалізованих товарів і фінансових результатів.

3 метою спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Для цього за фінансовими розрахунками визначають і встановлюють відсоток торговельної націнки на суму відпущених товарів зі складу за купівельними цінами або торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами з врахуванням середнього відсотка товарних надбавок на товари в оптових складах.

1. При обліку товарів на складах за продажними цінами роздрібної торгівлі доцільно передавати товарні надбавки з оптової торгівлі (зі складу) роздрібній торгівлі та громадському харчуванню за середнім відсотком товарних надбавок на складі підприємства за попередній місяць за вирахуванням відсотка торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу складу, перерахованої в торговельну знижку. За цим відсотком від продажної вартості відпущених зі складу товарів у звітному місяці розраховують суму товарних надбавок, яку необхідно передати роздрібній торгівлі або громадському харчуванню за місяць.

На підставі розрахунку на передачу товарних надбавок від оптової торгівлі (складу) роздрібній торгівлі та громадському харчуванню в підсумку за звітний місяць складають бухгалтерські проводки:

Дт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах"

Кт 292 "Товарні надбавки в роздрібній торгівлі" - для роздрібної торгівлі або

Дт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах"

Кт 293 "Товарні надбавки громадського харчування" - для громадського харчування

12. Таким чином, для спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Товарні надбавки доцільно передавати за середнім їх відсотком згідно з розрахунком за минулий місяць. Для цього за фінансовими розрахунками необхідно визначити й встановити відсоток торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами на покриття витрат і створення доходу оптової торгівлі (п.п. 10 - 11).

Відсоток такої знижки віднімається від середнього відсотка товарних надбавок за розрахунком попереднього місяця й товарні надбавки, що підлягають передачі на відпущені товари, розраховуються за зменшеним таким чином відсотком. Або ж за встановленим відсотком торговельної знижки розраховують її суму від суми відпущених за звітний місяць товарів. І ця сума віднімається від суми товарних надбавок, що відносяться до відпущених у звітному місяці товарів, розрахованої за середнім відсотком за минулий місяць (п. 19).

13. Приклад 7. На розрахунок і відображення в обліку передачі товарних надбавок на товари, що відпущені зі складу за продажними цінами своїм роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування.

1. Виробничо-комерційна фірма за фінансовим розрахунком визначила, що для покриття витрат і отримання доходу оптової торгівлі торговельна націнка на купівельну вартість товарів, перерахована на торговельну знижку з продажної вартості відпущених товарів, складає 4 відсотки.

2. Середній відсоток товарних надбавок в оптовій торгівлі за попередній місяць за розрахунком складає 30,75% (п. 19).

3. Протягом звітного місяця зі складу відпущено товарів за обліковими продажними цінами роздрібної торгівлі:

– роздрібним торговельним підприємствам на суму 40800 грн.

– підприємствам громадського харчування на суму 10200 грн.

4. Розрахунок товарних надбавок, що підлягають списанню (передачі) з оптової торгівлі на роздрібну торгівлю та громадське харчування:

4.1. Для роздрібної торгівлі: - продажна вартість відпущених зі складу товарів 40800 х (30,75% - 4%): 100 = 10914 грн.

4.2. Для громадського харчування: - продажна вартість відпущених товарів 10200 х (30,75% - 4%):100 = 2729 грн.

За даними прикладу 7 на передачу товарних надбавок необхідно зробити наступні записи на бухгалтерських рахунках:

1. На збільшення товарних надбавок в роздрібній торгівлі та зменшення їх на товари на складах:

Дт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах"

Кт 292 "Товарні надбавки в роздрібній торгівлі" - 10914

2. На збільшення товарних надбавок на продукти й товари в підприємствах громадського харчування та на зменшення їх на товари на складах:

Дт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах"

Кт 293 "Товарні надбавки громадського харчування" - 2729

Дохід оптової торгівлі від відпуску товарів роздрібній торгівлі та громадському харчуванню за підсумком за місяць (4% від облікової продажної вартості товарів: 40800 + 10200 = 51000 х 4 : 100 = 2040) в цьому разі буде відображений в обліку за розрахунком в складі товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, як зменшення собівартості реалізованих товарів записом на рахунках:

Дт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Зазначимо, що за товарами, реалізованими зі складу стороннім підприємствам, дохід (виручка) оптової торгівлі відображається за кредитом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів". А різниця між договірними відпускними (без ПДВ) і обліковими продажними цінами списується при відвантаженні (відпуску) товарів покупцям на зменшення товарних надбавок (Дт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах" - Кт 281 "Товари на складах").

14. До внутрішнього відпуску товарів відносяться також відпуск товарів для власних виробничих потреб торгівлі та для використання у виробництві продукції (робіт, послуг). Інструктивними документами бухгалтерський облік такого відпуску товарів з урахуванням податку на додану вартість не регламентується. Виходячи з положень Закону України "Про податок на додану вартість" та інших нормативних документів, вважаємо, що облік цих операцій необхідно вести в наступному порядку:

При відпуску товарів для власних виробничих потреб торгівлі (товарів санітарно-гігієнічного призначення, на виробництво, для поточного ремонту тощо) видаткова накладна повинна бути виписана в купівельних цінах товарів, на які треба нарахувати податок на додану вартість та вказати облікову продажну вартість товарів.

Приклад 8. На відображення в обліку товарів, витрачених для власних виробничих потреб торгівлі.

Відпущено товари з торговельного підприємства (складу, крамниці тощо) на потреби санітарно-гігієнічного характеру. У видатковій накладній значиться:

Товари за купівельними цінами - 50 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 50 - 10 грн.

Разом - 60 грн.

Облікова продажна вартість товарів - 75 грн.

За даними прикладу 8 необхідно скласти бухгалтерські проводки на списання товарів, використаних для власних виробничих потреб:

Дт 93 "Витрати обігу"

Кт 28 "Товари" - 50 та

Дт 291, 292, 293 (товарні надбавки за галузями діяльності)

Кт 281, 282, 283 (товари окремих галузей торговельної діяльності) - 25 (75 - 50), в т.ч. ПДВ 10 грн.

15. Якщо прийняти, що вказані в прикладі 8 товари відпущені власному виробничому підприємству (на одному з торгівлею балансі) з торговельною націнкою на ці товари на користь складу (оптової торгівлі) в розмірі 10% від купівельної вартості товарів (10% від 50 = 5), то бухгалтерські проводки будуть наступними:

1. За даними товарного звіту складу:

Дт 20 "Виробничі запаси"

Кт 281 "Товари на складах" - 55 (50+5) та

Дт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах"

Кт 281 "Товари на складах" - 20 (75-55), в т.ч. ПДВ - 10

2. За даними матеріального звіту виробничого підрозділу підприємства:

Дт 20 "Виробничі запаси"

Кт 281 "Товари на складах" - 55 (50+ 5)

В даному випадку ПДВ віднесено на збільшення податкового кредиту при передоплаті товарів, що надійшли від постачальника, або на збільшення податкового кредиту з ПДВ на товари, одержані від постачальників без передоплати, і підтверджується податковою накладною на ці товари. Торговельна націнка на товари, відпущені для власного виробництва, в сумі 5-00 грн. буде списана на дохід оптової торгівлі в складі реалізованої торговельної націнки за звітний місяць.

16. До внутрішнього відпуску товарів відноситься також передача (т.зв. внутрішнє перекидання) товарів із однієї крамниці іншій, із одного підприємства громадського харчування іншому.

При передачі товарів із крамниці в крамницю, з одного підприємства громадського харчування в інше товари і продукти виписуються і оприбутковуються за відповідними обліковими продажними цінами. Якщо підприємства громадського харчування мають різні категорії і відповідно різний рівень торговельної націнки, то різниця в сумі торговельної націнки відноситься на збільшення або зменшення сум торговельних надбавок на субрахунку 293 "Товарні надбавки громадського харчування" .

У зв’язку з тим, що передача товарів від однієї матеріально відповідальної особи іншій здійснюється при цьому за обліковими продажними цінами, в межах одного виду торговельної діяльності передача товарних надбавок не потрібна.

У разі передачі товарів із роздрібної торгівлі громадському харчуванню та навпаки необхідно здійснити передачу відповідних сум товарних надбавок (відповідно Дт 292 "Товарні надбавки в роздрібній торгівлі" - Кт 293 "Товарні надбавки громадського харчування" та Дт 293 "Товарні надбавки громадського харчування" - Кт 292 "Товарні надбавки в роздрібній торгівлі").

17. Приклад 9. На відображення в обліку передачі товарів і продуктів зі складу ресторану торговельного підприємства кафе "Надія" (на одному балансі).

Зі складу ресторану передано товари і продукти кафе "Надія". За видатковою накладною складу ресторану вартість товарів і продуктів за продажними цінами ресторану складає 480 грн., в тому числі:

Товари і продукти за договірними купівельними цінами - 300 грн.

Податок на додану вартість, 20% - 60 грн.

Торговельна націнка ресторану, 40% від 300 - 120 грн.

Разом за продажними цінами - 480 грн.

В кафе "Надія" товари і продукти мають бути оприбутковані за продажними цінами кафе з врахуванням розміру торговельної націнки, встановленого для нього. За прибутковою накладною кафе "Надія" значиться:

Товари і продукти за договірними купівельними цінами -300 грн.

Податок на додану вартість, 20% - 60 грн.

Торговельна націнка кафе "Надія", 30% від 300 - 90 грн.

Разом - 450 грн.

За даними наведеного прикладу 9 мають бути зроблені бухгалтерські записи:

На підставі видаткової накладної складу ресторану:

1. Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 283 "Товари в громадському харчуванні" - 450

2. Дт 293 "Товарні надбавки громадського харчування"

Кт 283 "Товари в громадському харчуванні" - 30 (480 – 450)

Разом - 480

За даними прибуткової накладної кафе "Надія":

Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 283 "Товари в громадському харчуванні" - 450 (п. 9)

Відпуск товарів зі складів в роздрібну торгівлю і громадському харчуванню, виробничим підприємствам та на власні виробничі потреби, а також із роздрібної торгівлі громадському харчуванню і навпаки впливає на визначення суми доходу окремих видів торговельної діяльності. Тому правильне визначення товарних надбавок, що відносяться до відпущених товарів, які обліковуються за продажними цінами, має важливе значення для об’єктивного визначення фінансових результатів окремих видів торговельної діяльності.

18. Фінансові результати за видами торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування) повинні визначатись окремо. Це пов’язано в першу чергу з необхідністю визначення їх рентабельності та ефективності, а також пояснюється застосуванням різних облікових цін на товари.

В кінці місяця за підсумком торговельних операцій за звітний місяць підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування визначають і відображають в обліку суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

19. З 1.10.97 р. на рахунку "Торговельна націнка", субрахунки "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" і "Товарні надбавки підприємств громадського харчування", крім торговельної націнки, обліковується також податок на додану вартість, що входить до продажної вартості товарів, а за Інструкцією також суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів. У зв’язку з цим відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (реалізованої торговельної націнки), суттєво змінилось.

Згідно з пунктом 22 ПСБО 9 “Запаси” суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, визначаються як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки. Товарні надбавки, нараховані на товари за звітний місяць, мають бути зменшені на суми товарних надбавок, списаних на зменшення в звітному місяці. Без цього розрахунок буде не точний, не об’єктивний.

Суми товарних надбавок, що припадають на залишок нереалізованих товарів на кінець звітного місяця, визначаються як добуток вартості нереалізованих товарів на середній відсоток товарних надбавок, розрахований в установленому Інструкцією порядку.

20. У тому випадку, коли торговельне підприємство здійснює різні види торговельної діяльності і фінансовий результат господарської діяльності визначає по підприємству в цілому, дохід і витрати кожного виду діяльності мають бути визначені і відображені в управлінському аналітичному обліку окремо: від оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, громадського харчування тощо. У фінансовому обліку вони відображаються разом.

20.1. Незалежно від того, чи фінансові результати визначаються і відображаються в бухгалтерському обліку за кожним видом господарської діяльності підприємства, чи по підприємству в цілому, фінансовий результат оптової торгівлі, роздрібної торгівлі і громадського харчування мусить бути визначений окремо і відображений в аналітичному обліку точно та об’єктивно.

20.2. Порядок обліку доходів від оптової торгівлі та внутрішнього відпуску товарів на підприємстві, що обліковує товари на складах за продажними цінами, нормативними документами не визначений. І це попри те, що бухгалтерські записи, пов’язані з визначенням і відображенням в обліку доходу від оптової торгівлі таких підприємств, є вельми складними.

Автор вважає, що дохід оптової торгівлі від внутрішнього відпуску товарів повинен визначатись і відображатись в обліку в залежності від того, які ціни для обліку товарів на складах застосовуються: купівельні чи продажні роздрібної торгівлі.

20.3. Якщо застосовуються купівельні облікові ціни, то торговельну націнку на покриття витрат складів і створення доходу оптової торгівлі слід відображати в обліку записом:

Дт 292 "Товарні надбавки в роздрібній торгівлі" або

Дт 293 "Товарні надбавки громадського харчування"

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" (п.3.2)

В тому випадку, коли застосовуються облікові продажні ціни роздрібної торгівлі, дохід оптової торгівлі від операцій з внутрішнього відпуску товарів визначається за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (в тому числі, п. 19).

Різниця між сумою попереднього сальдо товарних надбавок на субрахунку 291 і сумою залишку товарних надбавок згідно з розрахунком їх на залишок товарів станом на кінець звітного місяця повинна відноситись в обліку на зменшення продажної вартості реалізованих товарів записом на рахунках:

Дт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах"

Кт 902 " Собівартість реалізованих товарів"

20.4. Визначена за розрахунком сума доходу від внутрішнього відпуску товарів не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, бо оподатковуються обороти роздрібної торгівлі і громадського харчування, з доходів яких вирахуваний (віднятий) дохід оптової торгівлі від операцій з внутрішнього відпуску товарів. Отже, ПДВ з цього доходу буде нарахований і сплачений підприємством від оборотів з продажу товарів в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні.

Як видно із викладеного вище матеріалу, прості, на перший погляд, питання бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах по суті та через недостатнє їх регулювання нормативними документами є досить складними. Бухгалтерам торгівлі необхідно раціонально організувати й вести бухгалтерський облік руху товарів, правильно визначати й об’єктивно відображати в обліку доходи торгівлі.