Электронный
методический кабинет

Відпуск товарів зі складу за купівельними цінами

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
3. При обліку товарів на складі за купівельними (без ПДВ) цінами на відпуск товарів своїм підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування виписується товарний документ (видаткова накладна) за купівельними цінами, а товари оприбутковуються в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування за скалькульованими продажними цінами.

Приклад 1. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу в роздрібну торгівлю за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу крамниці № 1 товари за купівельними цінами на суму 500 грн.

2. Обчислено продажну вартість товарів для крамниці № 1, в тому числі:

Товари за купівельними цінами - 500 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 500 - 100 грн.

Торговельна націнка, 25% від 500 - 125 грн.

Разом продажна вартість товарів - 725 грн.

Товарні надбавки роздрібної торгівлі складають (100 +125) - 225 грн.3.1. За даними прикладу 1 в бухгалтерському обліку треба зробити записи на рахунках:

1. За даними товарного звіту складу на відпуск товарів за купівельними цінами - 500 грн. :

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 500

2. За даними товарно-грошового звіту крамниці № 1 на оприбуткування товарів - 725 грн.:

2.1. На купівельну вартість отриманих зі складу товарів - 500 грн.:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 500 (п. 9)

2.2. На товарні надбавки роздрібної торгівлі – 225 грн. :

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 292 "Товарні надбавки в роздрібній торгівлі" - 225

В даному випадку на суму ПДВ збільшено купівельну вартість товарів і відповідно товарні надбавки. Пояснюється це тим, що об’єктом (базою) оподаткування ПДВ згідно із Законом є операції з продажу товарів.

3.2. Якщо відпуск товарів роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування здійснювати за відпускними цінами (купівельна вартість з додаванням торговельної націнки складу), то, враховуючи необхідність обліку ПДВ з торговельної націнки, внутрішній відпуск товарів необхідно було б відображати в обліку як реалізацію товарів. Але внутрішній відпуск товарів до реалізації не відноситься. Тому й з метою спрощення обліку доцільно торговельну націнку на покриття витрат складу розрахувати за підсумком відпуску товарів за місяць і виключити її із товарних надбавок роздрібної торгівлі та громадського харчування з віднесенням на доходи оптової торгівлі записом на рахунках:

Дт 292 "Товарні надбавки в роздрібній торгівлі" або

Дт 293 "Товарні надбавки громадського харчування"

Кт 719 “Інші доходи від операційної діяльності”

При цьому можливий, але недоцільний і інший запис:

Дт 292 "Товарні надбавки в роздрібній торгівлі" або

Дт 293 "Товарні надбавки громадського харчування"

Кт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах" (п. 13).

В цьому разі податок на додану вартість з торговельної націнки підприємства сплачуватиме роздрібна торгівля в складі ПДВ від доходу з роздрібного продажу товарів.

4. Приклад 2. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу кафе "Марія" за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу кафе "Марія" продукти і товари за купівельними цінами на суму 250 грн.

2. 3 метою визначення продажних цін на окремі продукти і товари нараховані товарні надбавки, в тому числі:

Податок на додану вартість, 20% від 250 - 50 грн.

Торговельна націнка, 35% від 250 - 88 грн.

Разом товарні надбавки -138 грн.

3. Продажна вартість товарів і продуктів (250+50+88) - 388 грн.

За даними прикладу 2 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. За даними товарного звіту складу - 250 грн. :

Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 281 "Товари на складах" - 250

2. За даними товарно-грошового звіту кафе "Марія" - 388 грн. :

2.1. Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 281 "Товари на складах" - 250 (на купівельну вартість товарів, п. 9)

2.2. Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 293 "Товарні надбавки громадського харчування" - 138 (на суму товарних надбавок)

На товари, що відпускаються зі складу в роздрібну торгівлю або громадському харчуванню за фінансовим розрахунком, необхідно встановити відсоток торговельної націнки на купівельну вартість відпущених товарів на покриття витрат складу та створення валового доходу оптової торгівлі або при обліку товарів за продажними цінами перерахувати торговельну націнку в торговельну знижку (п. 3.2).

5. У випадку повернення підприємствами роздрібної торгівлі товарів і тари на склад, що обліковує їх за купівельними цінами, необхідно, виходячи із положень Закону про податок на додану вартість, зняти з товарів зроблені товарні надбавки. Для цього видаткова накладна на здачу товарів і тари на склад повинна бути виписана за продажними цінами на товари і купівельними або заставними цінами на тару, а прибуткова накладна складу - за купівельними цінами. Різниця між продажною і купівельною вартістю повернених товарів відноситься на зменшення товарних надбавок.

Приклад 3. На відображення в обліку повернення товарів і тари із роздрібної торгівлі на склад.

1. За видатковою накладною крамниці № 2 на здачу товарів і тари на склад значиться:

Товари за продажними цінами - 400 грн.

Тара за купівельними цінами - 28 грн.

Разом товарів і тари - 428 грн.

2. Товари і тара прийняті на склад за купівельними цінами. За прибутковою накладною значиться:

Товари за купівельними цінами - 260 грн.

Тара за купівельними цінами - 28 грн.

Разом товарів і тари - 288 грн.

3. Товарні надбавки роздрібної торгівлі на повернені товари складають 140 грн. (400 – 260), в т.ч. ПДВ - 67 грн.

При поверненні товарів на склад із роздрібного торговельного підприємства за даними прикладу 3 повинні бути складені бухгалтерські проводки:

1. За даними товарно-грошового звіту роздрібного торговельного підприємства:

Дт 281 "Товари на складах"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - на суму повернених товарів і тари за купівельними цінами - 288 та

Дт 292 "Товарні надбавки в роздрібній торгівлі"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - на суму товарних надбавок роздрібної торгівлі - 140

2. За даними товарного звіту складу:

Дт 281 "Товари на складах"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - на суму оприбуткування повернених товарів за купівельними цінами - 288 (п.9)

6. Приклад 4. На облік повернення продуктів і товарів із підприємства громадського харчування на склад.

1. За видатковою накладною кафе "Надія" повернено на склад продукти і товари на суму 380 грн.

2. Продукти і товари прийняті на склад за купівельними цінами на суму 224 грн.

3. Товарні надбавки громадського харчування на продукти й товари складають 156 грн. (380 – 224), в т.ч. ПДВ - 63 грн.

При поверненні на склад продуктів і товарів із підприємств громадського харчування за даними прикладу 4 треба скласти бухгалтерські проводки:

1. За даними товарно-грошового звіту підприємства громадського харчування:

Дт 281 "Товари на складах"

Кт 283 "Товари в громадському харчуванні" - на суму повернених товарів за купівельними цінами - 224 та

Дт 293 "Товарні надбавки громадського харчування"

Кт 283 "Товари в громадському харчуванні" - на суму товарних надбавок громадського харчування – 156

2. За даними товарного звіту складу:

Дт 281 "Товари на складах"

Кт 283 "Товари в громадському харчуванні" - на суму оприбуткованих товарів за купівельними цінами - 224 (п. 9)

Якщо при поверненні продуктів і товарів здається на склад також тара, то вона відображається в обліку аналогічно роз-дрібній торгівлі за купівельними або заставними цінами (п. 5).