Электронный
методический кабинет

Спрощення обліку реалізації товарів за безготівковим розрахунком

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
17. Субрахунок 643 "З податкових зобов’язань" введено до плану бухгалтерських рахунків для обліку розрахунків з ПДВ, пов’язаних із застосуванням відповідно до Закону принципу події, що відбулася раніше, тобто для податкового обліку податкових зобов’язань з ПДВ. І це при тому, що поєднання системного бухгалтерського обліку з несистемним податковим обліком недопустиме, бо реалізація в них враховується по-різному: відповідно за відвантаженням товарів і за подією, що відбулася раніше (відвантаження або оплата товарів).

Застосування в бухгалтерському обліку субрахунку 643 "З податкових зобов’язань" вимагає, щоб за кожним первинним документом, пов’язаним з оплатою чи відвантаженням товарів, бухгалтер встановив, яка з цих подій відбулася раніше, оплачені товари чи ні. І тільки після цього він може зробити відповідні записи з використанням або без використання субрахунку 643. Це надто складні і вельми трудомісткі облікові функції при незначній кількості господарських операцій з відвантаження товарів. На підприємствах, де таких операцій протягом місяця здійснюють сотні і тисячі, затрати часу на встановлення події, що відбулася раніше, та на їх облік непомірні.

Який вихід із того становища, що склалося в обліку з відображенням в ньому реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ? Чи можливий він взагалі? Вважаємо, що такий вихід є, і він можливий, якщо хотіти його знайти в найбільш доцільному варіанті. Але якщо уже субрахунок 643 "З податкових зобов’язань" до Плану бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією встановлений порядок його застосування, то в першу чергу необхідно спростити бухгалтерський облік розрахунків з ПДВ із застосуванням цього субрахунку.Суть спрощення бухгалтерського обліку реалізації товарів, пов’язаного із застосуванням субрахунку 643 "З податкових зобов’язань", має полягати в тому, щоб обмежити записи на цьому рахунку лише нарахованими податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість від сум передоплат товарів, які за станом на кінець місяця не були відвантажені. Виключити при цьому з обліку на субрахунку 643 найбільш масові записи, що пов’язані з передоплатою і наступним відвантаженням або відпуском товарів покупцям у звітному місяці в рахунок отриманих передоплат.

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з оплати і відвантаження товарів в кожному окремому випадку з’ясовувати, яка з операцій відбулася раніше, не кажучи вже про значне скорочення кількості записів в синтетичному обліку на субрахунку 643, а, головне, в аналітичному обліку до нього. Зрозуміло, наскільки це важливо.

Отже, питання спрощення бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ можна вирішити досить легко. А чим рішення простіше, тим воно раціональніше й ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного місяця має відслідковувати тільки операції, пов’язані з передоплатами товарів, отриманими від покупців у минулі звітні періоди, і вказувати на первинних товарних документах на відвантаження товарів в рахунок цих передоплат кореспонденцію рахунків з використанням субрахунку 643 "З податкових зобов’язань" згідно з Інструкцією: Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - Кт 28 "Товари" і Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - Кт 643 " З податкових зобов’язань" (приклад 1, операції 1.1 і 2).

Операції з надходження авансових платежів від покупців у звітному місяці відслідковувати нема необхідності, бо податкові зобов’язання з податку на додану вартість від сум авансових платежів (передоплат), одержаних від покупців у звітному місяці, в рахунок яких товари до кінця місяця не відвантажені, відображаються в обліку за даними спеціальної сальдової відомості. Вона складається за перевіреними даними аналітичного обліку розрахунків із покупцями та замовниками (табл. 4) з врахуванням вказаних нижче особливостей запису платіжних документів в облікових регістрах за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" (п. 19). І тільки за цими операціями, пов’язаними з нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ від сальдо одержаних в звітному місяці передоплат за станом на кінець місяця, треба зробити відповідні записи на відображення в обліку нарахування податкових зобов’язань за дебетом субрахунку 643 згідно з Інструкцією (Дт 643 “З податкових зобов’язань” - Кт 641(ПДВ) до наступного їх збалансування, тобто відвантаження товарів покупцям в наступні звітні періоди).

Спрощення обліку відвантаження й реалізації товарів не вимагає ведення жодних додаткових облікових регістрів, бо сальдова відомість одержаних і не збалансованих передоплат покупців складається за даними існуючого на підприємстві аналітичного обліку розрахунків з покупцями. Нарахування податкового зобов’язання з ПДВ за даними сальдової відомості підтверджується платіжними документами й відповідними податковими накладними (табл. 4).

Записи за всіма іншими операціями з відвантаження і оплати товарів здійснюються без використання субрахунку 643 (на відвантаження товарів: Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - Кт 28 "Товари" та Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" - Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" і на оплату товарів: Дт 31 "Рахунки в банках" - Кт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", а також Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" – на суму податкового зобов’язання з ПДВ з відвантажених товарів підсумком за місяць).

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на підставі платіжних документів і відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до сум не збалансованих авансових платежів. Вони виділяються в графі "в т.ч. ПДВ" в облікових регістрах за дебетом поточних рахунків підприємства в банку. Загальна сума ПДВ в авансових платежах може бути додатково перевірена розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на 120).

18. Перейти на рекомендований автором спрощений бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ можна з будь-якого першого числа місяця. Для цього за формою таблиці 4 необхідно скласти сальдову відомість передоплат, отриманих від покупців товарів і не збалансованих станом на початок місяця, та звірити, чи сума ПДВ за цією відомістю тотожна сумі кінцевого сальдо за дебетом субрахунку 643 "З податкових зобов’язань" за попередній місяць.

В цьому разі на початок місяця, в якому здійснюється перехід на спрощений облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ, необхідно скласти сальдову відомість незбалансованих авансових платежів (передоплат), отриманих від покупців у попередні місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (36, 37 та ін.). За вказаною сальдовою відомістю здійснюється у звітному місяці контроль за відвантаженням (відпуском) товарів, оплачених раніше. При цьому на товарних документах на відвантаження таких товарів мають бути зроблені записи бухгалтерських проводок з використанням субрахунку 643 "З податкових зобов’язань: Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів" – Кт 28 "Товари" і Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" - Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" – на відвантаження й реалізацію товарів та Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - Кт 643 "З податкових зобов’язань" - на списання нарахованого при передоплаті товарів податкового зобов’язання з ПДВ.

На товари, відвантажені і оплачені та попередньо оплачені покупцями в звітному місяці, бухгалтерські записи здійснюються без застосування субрахунку 643 "З податкових зобов’язань", як показано в прикладі 3.

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість, отримані підприємством в складі передоплат товарів в звітному місяці, в рахунок яких в цьому місяці товари не відвантажені (не відпущені), складають відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкових зобов’язань з ПДВ: Дт 643 " З податкових зобов’язань" - Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" (п. 17, табл. 4).

Розглянемо спрощений порядок обліку реалізації товарів торговельними підприємствами, що обліковують товари за продажними цінами, на прикладі.

Приклад 3. На відображення в обліку спрощеним способом відвантаження (реалізації) товарів, що обліковуються за продажними цінами, покупцям і податкових зобов’язань з ПДВ.

1. Початкове сальдо передоплат товарів, отриманих від покупців у попередньому місяці, - 1200 грн., в т.ч. ПДВ 200 грн.

2. У звітному місяці на поточний рахунок підприємства в банку надійшли платежі від покупців на суму 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.

3. Відвантажено товари покупцям за договірними відпускними цінами, оплачені в попередньому місяці, на суму 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів - 1450 грн.

4. У звітному місяці оплачені покупцями і відповідно відвантажені їм товари на суму 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова продажна вартість відвантажених покупцям товарів - 10880 грн.

5. Кінцеве сальдо передоплат товарів, отриманих від покупців у звітному місяці, - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.

За даними наведеного прикладу 3 мають бути складені бухгалтерські проводки:

1. На суму товарів, відвантажених покупцям в рахунок передоплат, отриманих від них у попередньому місяці, - 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів складає 1450 грн.:

1.1. Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 28 "Товари" - на вартість відвантажених товарів за відпускними (без ПДВ) цінами (1200 – 200) - 1000

1.2. Одночасно на договірну відпускну вартість товарів, включаючи ПДВ, - 1200 грн.:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - на відображення в обліку доходу від реалізації відвантажених товарів - 1200

1.3. Дт 29 "Торговельна націнка"

Кт 28 "Товари" – на суму товарних надбавок, що відносяться до відвантажених товарів (1450 – 1000) – 450

2. Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань" - на списання суми нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ на відвантажені товари в рахунок передоплати попереднього місяця - 200

Запис Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - Кт 643 "З податкових зобов’язань" - на списання нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних передоплат від покупців може бути зроблений тільки на суми ПДВ, що надійшли у складі авансових платежів в попередні звітні періоди. В результаті цього запису списується нараховане в попередньому місяці за дебетом субрахунку 643 податкове зобов’язання (Дт 643 - Кт 641(ПДВ), що рахується на цьому рахунку до відвантаження товарів покупцям.

Товарні надбавки на відвантажені товари визначаються й відображаються в обліку за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за місяць товарів (п. 9).

3. На суму платежів, що надійшли від покупців товарів на поточний рахунок підприємства в звітному місяці, 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.:

Дт 31 "Рахунки в банках"

Кт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" - 10000

4. На суму відвантажених товарів в рахунок оплат покупців, отриманих у звітному місяці, - 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова продажна вартість відвантажених товарів складає 10880 грн.:

4.1. Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 28 "Товари" - на вартість відвантажених товарів за відпускними (без ПДВ) договірними цінами - 7500 (9000 - 1500)

4.2. Одночасно на договірну відпускну вартість товарів, включаючи ПДВ :

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - на відображення в обліку реалізації відвантажених товарів - 9000

4.3. Дт 29 "Торговельна націнка"

Кт 28"Товари" – на суму товарних надбавок на відвантажені товари (10880 – 7500) - 3380

5. Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - на суму ПДВ з оплачених і відвантажених та відвантажених в звітному місяці без оплати товарів згідно з податковими накладними - 1500 (п.п. 10 - 14 ).

6. На суму ПДВ, сплаченого покупцями за товари в складі авансових платежів (передоплат), що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, згідно із сальдовою відомістю за станом на кінець звітного місяця за кредитом рахунку 36 (37 і ін.) - 1000 грн. (10000 – 9000) , в т.ч. ПДВ - 167 грн.:

Дт 643 "З податкових зобов’язань"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - 167

В наведених вище бухгалтерських проводках за даними прикладу 3 даються більш наочні записи на списання із підзвіту матеріально відповідальних осіб відвантажених (відпущених) оптом товарів. При цьому облікова продажна вартість товарів списується двома записами:

1. Списуються товари за договірними відпускними цінами (оп. 1.1, 4.1).

2. Окремою бухгалтерською проводкою списуються товарні надбавки на відвантажені (відпущені) товари як різниця між обліковою продажною і договірною відпускною (без ПДВ) вартістю товарів (оп. 1.3, 4.3).

На торговельних підприємствах, які обліковують товари за продажними цінами, особливо в роздрібній торгівлі, найбільш простим і раціональним є списання реалізованих товарів з кредиту рахунку 28 “Товари” (відповідні субрахунки) на дебет субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” за обліковими продажними цінами з наступним визначенням на цьому субрахунку фактичної собівартості реалізованих товарів.

В цьому разі товарні надбавки, що відносяться до реалізованих товарів, списуються за спеціальним розрахунком підсумком за місяць (див. п. 7, приклад 2).

В залежності від організації обліку реалізації товарів за безготівковим розрахунком дрібним оптом і оптом покупцям-платникам ПДВ головний бухгалтер торговельного підприємства встановлює порядок списання реалізованих товарів за товарними звітами матеріально відповідальних осіб з рахунку 28.

Таким чином, записи в обліку на відвантаження товарів, оплачених у звітному місяці, будуть здійснюватись у звичайному порядку без з’ясування за кожною операцією, пов’язаною з оплатою і відвантаженням товарів, яка із подій сталася раніше. При цьому кореспонденція рахунків визначається без застосування субрахунку 643 "З податкових зобов’язань". В наступному місяці субрахунок 643 застосовується тільки по відношенню до нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ на товари, що були попередньо оплачені за станом на початок звітного місяця.

При відвантаженні товарів на умовах наступної оплати податкове зобов’язання з ПДВ виникає в момент відвантаження товарів. Тому рахунок 643 також не застосовується (Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість").

Неважко дійти висновку, наскільки спроститься в цьому випадку облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ, скільки часу та коштів буде зекономлено. Але зазначимо, що й рекомендований автором спрощений облік ще не є достатньо раціональним і дохідливим з розглянутих вище причин.

19. При спрощеному бухгалтерському облікові реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ записи платежів в облікових регістрах за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" необхідно здійснювати в наступному порядку:

За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" на надходження платежів від покупців (Дт 31 "Рахунки в банках" - Кт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.) суми отриманих платежів необхідно записувати однією сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах облікового регістру після графи "Разом" за дебетом рахунку 31 як "в т.ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:

– в складі оплат за відвантажені товари;

– в складі отриманих не збалансованих передоплат покупців (виділяється за даними сальдової відомості, табл. 4).

За підсумковими даними облікового регістру за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" мають бути зроблені записи:

1. Дт 31 "Рахунки в банках"

Кт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін. - на всю суму оплат, отриманих від покупців згідно з платіжними документами.

2. Дт 643 "З податкових зобов’язань"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - на суми ПДВ у складі авансових платежів, одержаних від покупців і замовників, в рахунок яких товари не відвантажені, за даними сальдової відомості (п. 17).

Запис Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - Кт 643 "З податкових зобов’язань" здійснюють підсумком за місяць за документами на відвантаження товарів в рахунок авансових платежів, отриманих підприємством в попередніх звітних періодах.

Підсумки сум ПДВ в графі "в т.ч. ПДВ" облікових регістрів за дебетом рахунків 31 і ін. є контрольними для сум ПДВ, сплачених покупцями в звітному місяці.

20. Вище розглядались спрощені записи в синтетичному обліку податкових зобов’язань з ПДВ з використанням субрахунку 643 "З податкових зобов’язань". Очевидно, що аналітичний облік до цього субрахунку повинен вестись із записами сум ПДВ на підставі відповідних товарних і платіжних документів та податкових накладних на окремих рахунках або в спеціальних відомостях лінійно-позиційним способом за кожним із цих документів. Без такого обліку неможливо забезпечити належний контроль за правильністю і повнотою розрахунків із бюджетом з ПДВ.

Враховуючи те, що остаточні платежі до бюджету податку на додану вартість здійснюються за підсумком господарських операцій за звітний місяць, викладений вище порядок спрощеного обліку податкових зобов’язань з ПДВ на повноту здійснення цих платежів не впливає. Такий порядок обліку вирішує лише питання спрощення бухгалтерського обліку реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ та посилення контролю за платежами до бюджету, за наявністю заборгованості з податку на додану вартість.

Належно організований і поставлений бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ, що забезпечує стан ажуру в облікові здійснених господарських операцій, має важливе значення для підвищення ефективності роботи підприємств, для забезпечення своєчасних і повних розрахунків з бюджетом за податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість.