Электронный
методический кабинет

Спрощення обліку надходження товарів від постачальників

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
12. Бухгалтерський облік надходження товарів суттєво ускладнився з введення для обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість податкових розрахунків. Чи можливе в цих умовах спрощення бухгалтерського обліку надходження товарів? Можливе, якщо хотіти його знайти в найбільш доцільному варіанті. Але якщо уже субрахунки 643 “З податкових зобов'язань" і 644 "З податкового кредиту" для податкових розрахунків до плану бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією встановлений порядок їх застосування, то в першу чергу необхідно спростити облік розрахунків з ПДВ із застосуванням рахунку 644 і одночасно облік розрахунків з постачальниками, пов'язаний з надходженням товарів.

12.1. Суть спрощення бухгалтерського обліку, пов'язаного з надходженням товарів на умовах їх передоплати із застосуванням субрахунку 644 "З податкового кредиту", має бути в тому, щоб обмежити записи на цьому рахунку нарахованим податком на додану вартість лише у випадку передоплат товарів, які за станом на кінець місяця не були отримані. Виключити при цьому з обліку на рахунку 644 "З податкового кредиту” найбільш масові записи, що пов'язані з передоплатою в звітному місяці товарів, які протягом цього ж місяця були отримані від постачальників, тобто субрахунок 644 має застосовуватись лише відносно операцій з передоплат товарів, не збалансованих протягом звітного місяця (попередні оплати товарів, здійснені в звітному місяці, які залишились на кінець цього місяця не перекритими, не збалансованими).

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з оплати і надходження товарів в кожному окремому випадку з’ясовувати, яка із подій відбулася раніше, застосувати субрахунок 644 “З податкового кредиту” чи ні. Не кажучи вже про значне скорочення кількості записів в синтетичному обліку на субрахунку 644, а, головне, в аналітичному обліку до нього та в аналітичному обліку до рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Зрозуміло, наскільки це важливо. Встановленого порядку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість це не порушує.12.2. Отже, питання спрощення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками і податкових розрахунків з ПДВ можна вирішити досить легко. А чим рішення простіше, тим воно раціональніше й ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного місяця відслідковує тільки операції, пов'язані з надходженням товарів, що попередньо оплачені постачальникам в минулі звітні періоди, й надійшли в звітному місяці; вказує при цьому на первинних товарних документах кореспонденцію рахунків на вказані операції з використанням субрахунку 644 "З податкового кредиту" (Дт 281 - Кт 63 і Дт 644 - Кт 63), враховуючи особливості запису платіжних документів в обліковому регістрі за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" (п. 16.3). І тільки за цими операціями, пов'язаними з податковими розрахунками з ПДВ, повинні бути зроблені відповідні записи на списання з обліку нарахованого за кредитом субрахунку 644 податкового кредиту.

Записи за всіма іншими операціями, пов'язаними з оплатою і надходженням товарів у звітному місяці, здійснюються без використання субрахунку 644 (на надходження товарів з передоплатою їх у звітному місяці: Дт 63 - Кт 31 і ін. і Дт 281 - Кт 63 та Дт 641 (ПДВ) - Кт 63; на надходження товарів без передоплати: Дт 281 - Кт 63 і Дт 641(ПДВ) - Кт 63 та на наступну оплату: Дт 63 - Кт 31).

13. Податок на додану вартість від сум авансових платежів (передоплат), сплачених постачальникам у звітному місяці, в рахунок яких товари не надійшли, відображається в обліку за даними спеціальної сальдової відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (табл. 1).

Спрощення обліку надходження товарів не вимагає ведення жодних додаткових облікових регістрів, бо сальдова відомість здійснених і не збалансованих передоплат постачальникам складається за даними існуючого на підприємстві аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками. Нарахування податкового кредиту за даними сальдової відомості підтверджується платіжними документами й відповідними податковими накладними.

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на підставі платіжних документів і відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до авансових платежів. Загальна сума ПДВ в складі авансових платежів може бути додатково перевірена розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на 120).

14. Перейти на спрощений бухгалтерський облік надходження товарів від постачальників можна з будь-якого першого числа місяця. Для цього необхідно скласти сальдову відомість здійснених передоплат за товари постачальникам станом на початок місяця і звірити, чи сума ПДВ за цією відомістю тотожна сумі кінцевого сальдо за кредитом субрахунку 644 "З податкового кредиту" за попередній місяць.

В цьому разі в звітному місяці, в якому здійснюється перехід на спрощений облік надходження товарів, податкових розрахунків з ПДВ і розрахунків з постачальниками, на підставі сальдової відомості авансових платежів (передоплат), здійснених постачальникам в попередні місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (63, 68 і інших), в звітному місяці треба здійснювати окремий контроль тільки за надходженням товарів, оплачених в попередні місяці, і скласти відповідні бухгалтерські проводки з використанням субрахунку 644 "З податкового кредиту". Бухгалтерські проводки складають в установленому Інструкцією порядку ( п.п. 7, 9, 16.1, оп. 5).

15. Отже, на товари, отримані без передоплати, оплачені та попередньо оплачені постачальникам в звітному місяці, бухгалтерські записи здійснюються без застосування субрахунку 644 "З податкового кредиту".

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість, сплачені підприємством постачальникам в складі передоплат товарів звітного місяця, в рахунок яких товари не надійшли, складають відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкового кредиту з ПДВ підсумком за місяць (Дт 641(ПДВ) - Кт 644, табл. 1, п. 16.1, оп. 5).

16. Розглянемо спрощений бухгалтерський облік надходження товарів, податкових розрахунків з ПДВ та розрахунків з постачальниками і підрядниками на прикладі.

Приклад 3. На відображення в обліку надходження товарів від постачальників спрощеним способом.

1. Початкове сальдо передоплат постачальникам за товари, здійснених у попередньому місяці, - 800 грн., в т.ч. ПДВ - 133 грн.

2. У звітному місяці здійснено оплату товарів постачальникам на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ - 1333 грн.

3. Надійшли товари від постачальників, оплачені в попередньому місяці, на суму 800 грн., в т.ч. ПДВ - 133 грн.

4. У звітному місяці оплачено і отримано від постачальників товари на суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ - 1000 грн.

5. Надійшли товари від постачальників на умовах оплати в наступному місяці на суму 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.

6. Кінцеве сальдо передоплат постачальникам, здійснених у звітному місяці, в рахунок яких товари не надійшли (п. 2 - 8000 - п. 4 - 6000) - 2000 грн., в т.ч. ПДВ - 333 грн.

16.1. За даними наведеного прикладу 3 треба зробити записи на рахунках:

1. На суму товарів, отриманих від постачальників в рахунок передоплат, здійснених у попередньому місяці, 800 грн., в т.ч. ПДВ - 133 грн.:

Дт 281 "Товари на складах"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на купівельну вартість отриманих товарів без ПДВ (800 -133) - 667 та

Дт 644 "З податкового кредиту"

Кт 63 " Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на суму податкового кредиту з ПДВ, нарахованого при передоплаті товарів - 133

В результаті цього запису списується нарахований в попередньому місяці за кредитом субрахунку 644 податковий кредит з ПДВ, що рахується на цьому рахунку до надходження товарів.

2. На суму оплат і передоплат товарів постачальникам, здійснених у звітному місяці, на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ -1333 грн.

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кт 31 "Рахунки в банках" - 8000

3. На суму товарів, що оплачені та надійшли в звітному місяці, - 6000 грн., в т.ч. ПДВ - 1000 грн.:

Дт 281 "Товари на складах"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на купівельну вартість товарів без ПДВ (6000 - 1000) - 5000 та

Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на суму ПДВ на ці (оплачені) товари згідно з податковими накладними -1000

4. На суму товарів, що надійшли від постачальників на умовах оплати в наступні місяці, - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.:

Дт 281 "Товари на складах"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на купівельну вартість товарів без ПДВ (1000-167) - 833 та

Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на суму ПДВ на ці (не оплачені) товари згідно з податковими накладними - 167.

5. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за товари в складі авансових платежів (передоплат), здійснених у звітному місяці, в рахунок яких товари не надійшли, згідно із даними сальдової відомості передоплат звітного місяця за дебетом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та інших здійснюється запис на нарахування податкового кредиту. За даними сальдової відомості рахуються авансові платежі постачальникам в сумі 2000 грн. (8000 - 6000), в т.ч. ПДВ - 333 грн. На суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення його в обліку як нарахування податкового кредиту з ПДВ за підсумком за місяць (п.п. 15, 16.3, оп. 2):

Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 644 "З податкового кредиту" - 333

16.2. Для того, щоб зрозуміти особливості й переваги рекомендованого автором спрощеного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками й податкових розрахунків з ПДВ, пов'язаних з надходженням товарів, доцільно рознести складені за даними прикладу 3 бухгалтерські проводки на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та проаналізувати їх.

16.3. При спрощеному бухгалтерському обліку надходження товарів записи платежів в обліковому регістрі за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" необхідно здійснювати в наступному порядку:

За кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках” на оплату товарів постачальникам суми платежів необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" – "в т.ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:

– в складі оплат за отримані товари;

– в складі не збалансованих попередніх оплат товарів постачальникам (за даними сальдової відомості, табл. 1);

На підставі підсумкових даних облікового регістра за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" за даними прикладу 3 мають бути зроблені записи:

1. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 “Розрахунки за іншими операціями” і ін.

Кт 31 "Рахунки в банках" - на всю суму оплат і передоплат товарів постачальникам згідно з платіжними документами (п. 16.1, оп. 2) - 8000.

2. Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 644 "З податкового кредиту" - на суму ПДВ в складі отриманих в звітному місяці не збалансованих авансових платежів постачальникам за даними сальдової відомості ( п.16.1, оп. 5) - 333

Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів податку на додану вартість у відповідних графах облікових регістрів за кредитом рахунків підприємства в банках як "в т.ч. ПДВ", не є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту. Вони використовуються тільки для оперативного контролю записів сум сплаченого ПДВ та запису ПДВ в складі не збалансованих передоплат за дебетом рахунку 641 (ПДВ) в кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "З податкового кредиту" за даними сальдової відомості (табл. 1, п. 16.1, оп. 5).

Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в бухгалтерському обліку надходження товарів від постачальників та іншого їх надходження має важливе значення для контролю за наявністю та рухом товарів, розрахунків з постачальниками і підрядниками, а також для своєчасності і повноти сплати до бюджету податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій, пов'язаних з помилковими записами в обліку ПДВ.