Электронный
методический кабинет

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
Фінансові результати від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій відображаються в синтетичному обліку в кінці звітного року на субрахунках:

792 "Результат фінансових операцій",

793 "Результат іншої звичайної діяльності",

794 "Результат надзвичайних подій".

Протягом року доходи і витрати, пов’язані з вказаними видами неопераційної діяльності, обліковуються на рахунках:

72 "Дохід від участі в капіталі",

73 "Інші фінансові доходи",

74 "Інші доходи",

75 "Надзвичайні доходи",

95 "Фінансові витрати",

96 "Втрати від участі в капіталі",

97 "Інші витрати",

99 "Надзвичайні витрати".Накопичені протягом звітного року на вказаних синтетичних рахунках доходи і витрати в кінці року списуються на відповідні субрахунки фінансових результатів: 792 "Результат фінансових операцій", 793 "Результат іншої звичайної діяльності" і 794 "Результат надзвичайних подій" наступними заключними записами на бухгалтерських рахунках (рис. 6, 7):

1. На відображення в обліку фінансового результату від фінансових операцій:

1.1. На списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі:

Дт 72 "Дохід від участі в капіталі"

Кт 792 "Результат фінансових операцій"

1.2. На списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів:

Дт 73 "Інші фінансові доходи"

Кт 792 "Результат фінансових операцій"

1.3. На списання кінцевого сальдо фінансових витрат:

Дт 792 "Результат фінансових операцій"

Кт 95 "Фінансові витрати"

1.4. На списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі:

Дт 792 "Результат фінансових операцій"

Кт 96 "Втрати від участі в капіталі"

2. На відображення в обліку фінансового результату від іншої звичайної діяльності:

2.1. На списання кінцевого сальдо інших доходів:

Дт 74 "Інші доходи"

Кт 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

2.2. На списання кінцевого сальдо інших витрат:

Дт 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

Кт 97 "Інші витрати"

3. На відображення в обліку фінансового результату від надзвичайних подій:

3.1. На списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів:

Дт 75 "Надзвичайні доходи"

Кт 794 "Результат надзвичайних подій"

3.2. На списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат:

Дт 794 "Результат надзвичайних подій"

Кт 99 “Надзвичайні витрати”

Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій до рахунків 72 “Дохід від участі в капіталі”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи”, 95 “Фінансові витрати”, 96 “Втрати від участі в капіталі”, 97 “Інші витрати” і 99 “Надзвичайні витрати” та фінансових результатів від вказаних операцій за звітний рік на субрахунках 792 “Результат фінансових операцій”, 793 “Результат іншої звичайної діяльності” і 794 “Результат надзвичайних подій” ведеться за статтями доходів і витрат, економічний зміст яких визначений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.