Электронный
методический кабинет

Синтетичний і аналітичний облік чистого фінансового результату підприємства за звітний рік

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
У Звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних подій, що відображаються протягом звітного року на окремих субрахунках до рахунку 98 “Податки на прибуток”.

Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку 98 “Податки на прибуток” списується бухгалтерською проводкою на фінансові результати:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки на прибуток”.

Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо податків з прибутку на рахунку 79 “Фінансові результати” визначається чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат списується з рахунку 79 “Фінансові результати” на рахунок прибутків і збитків нерозподілених заключною бухгалтерською проводкою:Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” - на суму чистого фінансового результату - прибутку або

Дт 44 “ Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

Кт 79 “Фінансові результати” - на суму чистого фінансового результату - збитку.

Використання прибутку протягом звітного року на сплату дивідендів або на створення резервного капіталу відображається за дебетом субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному році”. Будь-які інші видатки, які раніше відображалися в обліку як використання прибутку (відрахування до фондів тощо), відображаються в обліку як витрати на відповідних рахунках витрат (23, 91, 93 та інших). В кінці року дебетове сальдо субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному році” списується на зменшення нерозподіленого прибутку записом на рахунках:

Дт 441 “Прибуток нерозподілений”

Кт 443 “Прибуток використаний у звітному році”

Приклад 4. На відображення в обліку чистого фінансового результату підприємства за звітний рік.

1. Заключними бухгалтерськими записами на відображення в обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 “Фінансові результати” відображені доходи і витрати за видами діяльності підприємства та визначені наступні фінансові результати:

1.1. На субрахунку 791 “Результат основної діяльності” - прибуток в сумі 15258 грн.

1.2. На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” - прибуток в сумі 1255 грн.

1.3. На субрахунку 793 “Результат іншої звичайної діяльності” - прибуток в сумі 2832 грн.

Разом прибуток - 19345 грн.

1.4. На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” - збиток в сумі 825 грн.

2. За звітний рік підприємство нарахувало податок з прибутку від звичайної діяльності на субрахунку 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності” в сумі 5804 грн.

Разом чистий фінансовий результат – прибуток складає 12716 грн. (19345 - 5804 - 825)

3. Чистий фінансовий результат підприємства за звітний рік - прибуток в сумі 12716 грн. має бути віднесений на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” останнім заключним записом за звітний рік.

За даними прикладу 4 треба скласти останні заключні бухгалтерські проводки за звітний рік:

1. На списання з рахунку 98 “Податки на прибуток” нарахованого за рік податку на прибуток в сумі 5804 грн.:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки на прибуток” - 5804

2. На списання з рахунку 79 “Фінансові результати” кінцевого кредитового сальдо (чистого фінансового результату) – прибутку підприємства за рік в сумі 12716 грн.:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”- 12716

В аналітичному обліку чисті фінансові результати підприємства за звітний рік списуються з окремих субрахунків, що ведуться до рахунку 79 “Фінансові результати”, або з відповідних статей аналітичного обліку до цього синтетичного рахунку.

Аналітичний облік до рахунку 98 “Податки на прибуток” треба вести протягом звітного року в розрізі наступних статей:

– за дебетом:

1. Податок на прибуток від звичайної діяльності.

2. Податок на прибуток від надзвичайних подій.

– за кредитом:

1. Списання кінцевого сальдо нарахованих за рік податків на прибуток на рахунок 79.

Аналітичний облік до рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” ведеться протягом звітного року в розрізі наступних статей:

– за кредитом:

1. Прибуток нерозподілений.

2. Списання збитків минулих років (за напрямками списань).

– за дебетом:

1. Непокриті збитки минулих років.

2. Прибуток, використаний у звітному році.

3. Списання прибутку минулих років, використаного в звітному році (за напрямками використання).

Кінцеве кредитове сальдо рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” показує суму не розподіленого підприємством прибутку минулих років, а дебетове – суму не списаних (не покритих) збитків минулих років.