Электронный
методический кабинет

Організація обліку іншого надходження товарів

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
12. На підприємствах торгівлі, які здійснюють різні види торговельної діяльності, – оптову торгівлю, роздрібну торгівлю, громадське харчування, товари надходять у крамниці, кіоски та інші підрозділи роздрібної торгівлі звичайно з товарних складів підприємства, де товари можуть обліковуватись за купівельними або продажними цінами.

Облік одержаних товарів за продажними цінами доцільно вести на оптових підприємствах чи товарних складах підприємств торгівлі в тому випадку, коли вони відпускають товари переважно своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування. Застосування облікових продажних цін на товари дозволяє значно спростити документування товарних операцій та бухгалтерський їх облік і посилити контроль за рухом товарів на підприємстві.

13. Відпуск товарів зі складів своїм підприємствам роздрібної торгівлі і громадського харчування пов’язаний з обліком податку на додану вартість. Інструкція не регламентує порядку цього обліку. Незалежно від того, за якими цінами обліковуються товари на складах (купівельними чи продажними), при внутрішньому відпуску товарів ПДВ треба враховувати і відповідно до конкретних умов відображати його в бухгалтерському обліку.

13.1. Якщо підприємство здійснює лише один вид торговельної діяльності (оптову, торговельно-посередницьку або роздрібну торгівлю чи громадське харчування), то товари обліковуються на рахунку 28 "Товари" відповідно за купівельними (без ПДВ) або продажними цінами. Оптові підприємства і склади застосовують для обліку товарів купівельні або продажні ціни. До продажної ціни входять договірна купівельна ціна (первісна вартість товару), сплачений постачальнику податок на додану вартість і торговельна націнка підприємства. Які ціни для обліку товарів доцільніше застосовувати на підприємстві, вирішує підприємство самостійно, але при цьому обов’язково треба враховувати, який обсяг діяльності складу чи складів припадає на обслуговування своїх підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування.В роздрібних торговельних підприємствах і на підприємствах громадського харчування для обліку товарів можуть застосовуватись лише продажні ціни.

13.2. Якщо підприємство здійснює різні види торгівлі, то в робочому плані бухгалтерських рахунків підприємства для ведення бухгалтерського обліку товарів на рахунку 28 "Товари" необхідно виділити субрахунки:

281 "Товари на складах",

282 "Товари в роздрібній торгівлі",

283 "Товари в громадському харчуванні" та інші.

Інструкцією встановлено, що підприємства, які обліковують товари за продажними цінами, товарні надбавки (ПДВ і торговельну націнку) обліковують на рахунку "Торговельна націнка", субрахунок "Товарні надбавки" (п. 4). Таке закріплення одного субрахунку для обліку товарних надбавок правильне лише в тому випадку, коли підприємство має тільки один вид торговельної діяльності, а товари обліковуються за продажними цінами. Якщо підприємство здійснює два або три види торговельної діяльності, то товарні надбавки необхідно обліковувати на окремих субрахунках замість субрахунку 285 “Торговельна націнка”:

291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах",

292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі",

293 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування".

13.3. Виходячи з положень Закону про податок на додану вартість, відпуск товарів зі складу своїм підприємствам роздрібної торгівлі і громадського харчування повинен здійснюватись за купівельними цінами з нарахуванням або без нарахування торговельної націнки складу на купівельну вартість товарів без відображення ПДВ в бухгалтерському обліку. А підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування мають зробити на відпускну вартість товарів, одержаних зі складу, свою торговельну націнку, скалькулювати продажну ціну та продажну вартість кожного виду товару, включаючи ПДВ на купівельну вартість товарів. Тільки в цьому разі можна виписати прибуткову накладну на отримані зі складу товари.

13.4. Організація обліку внутрішнього відпуску товарів і надходження їх в роздрібну торгівлю повинні враховувати викладені вище умови, а відображення в обліку цих операцій в основному залежить від того, за якими цінами обліковуються товари на складах. При цьому необхідно виходити з наступного:

1. Якщо товари обліковуються на складі за купівельними цінами (без ПДВ), то при внутрішньому відпуску товарів в роздрібну торгівлю і громадському харчуванню їх виписують за обліковими купівельними цінами з торговельною націнкою складу на покриття витрат і створення доходу або без такої націнки.

2. Підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, одержавши товари зі складу за купівельними цінами, зобов’язані визначити (скалькулювати) продажні ціни, враховуючи нарахування ПДВ на купівельні ціни, а також встановлений розмір торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу роздрібної торгівлі чи громадського харчування.

Отже, на підставі видаткової накладної складу повинна бути виписана прибуткова накладна за скалькульованими продажними цінами. З метою забезпечення належного контролю за правильністю товарних надбавок і продажних цін на товари їх калькулювання повинна здійснювати бухгалтерія підприємства.

3. Для забезпечення належного рівня економічної роботи на підприємстві та можливості визначення ефективності роботи окремих видів торговельної діяльності товарні надбавки, доходи та витрати обігу повинні обліковуватись за видами діяльності, щоб можна було визначити їх фінансові результати.

4. Якщо товарний склад чи склади відпускають товари переважно своїм підприємствам торгівлі та громадського харчування, то з метою скорочення затрат часу на оформлення товарних документів, спрощення обліку і зниження затрат на його ведення, а також забезпечення належного контролю за ціноутворенням на підприємстві доцільно вести облік товарів на складах за продажними цінами. В цьому разі виникає необхідність передачі товарних надбавок на товари зі складу в роздрібну торгівлю та громадському харчуванню, щоб мати можливість визначити рентабельність і ефективність їх роботи, а також правильно визначити податкові зобов’язання з ПДВ.