Электронный
методический кабинет

ОБЛІК ВНУТРІШНЬОГО ВІДПУСКУ ТОВАРІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
Облік внутрішнього відпуску товарів зі складів торговельного підприємства своїм (на одному балансі) крамницям, кіоскам, підприємствам громадського харчування (ресторанам, кафе, їдальням) та іншим є важливою ділянкою облікової роботи, має важливе значення для контролю за рухом і збереженням товарів на підприємствах, що здійснюють різні види торговельної діяльності: оптово-збутову і роздрібну торгівлю, громадське харчування.

З набранням чинності Закону України "Про податок на додану вартість" в бухгалтерському обліку внутрішнього відпуску товарів сталися суттєві зміни, що пов’язані з віднесенням сплаченого постачальникам товарів податку на додану вартість на податковий кредит з ПДВ і вилученням сплаченого ПДВ з облікової купівельної вартості товарів.

Нормативними документами, інструкціями з бухгалтерського обліку в Україні порядок обліку внутрішнього відпуску товарів не регламентується, але бухгалтерам торговельних підприємств необхідно щоденно практично вирішувати ці непрості питання торгового обліку. Причому їх можна вирішувати більш або менш ефективно в залежності від рівня підготовки і вміння головного бухгалтера раціонально організувати бухгалтерський облік товарів.

В цьому питанні розглядається бухгалтерський облік внутрішнього відпуску товарів, що обліковуються на складах за купівельними або продажними (роздрібними) цінами.1. На підприємствах торгівлі, які здійснюють різні види торговельної діяльності, – оптово-збутову торгівлю, роздрібну торгівлю, громадське харчування, – товари надходять в крамниці, кіоски та інші підрозділи роздрібної торгівлі, як правило, з товарних складів підприємства.

Облік товарів на складах за продажними цінами доцільно вести на оптових підприємствах чи товарних складах підприємств торгівлі, які відпускають товари в основному своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування. Застосування в цьому випадку облікових продажних цін на товари дозволяє значно спростити і прискорити документування товарних операцій та бухгалтерський їх облік.

2. Відпуск товарів зі складів своїм (на одному балансі) підприємствам роздрібної торгівлі і громадського харчування пов’язаний з обліком податку на додану вартість. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 128 не регламентує порядку цього обліку. Незалежно від того, за якими цінами обліковуються товари на складах (купівельними чи продажними), при внутрішньому відпуску товарів ПДВ треба враховувати і відповідно до умов відображати його в бухгалтерському обліку.

Окремий рахунок для обліку внутрішнього відпуску товарів не застосовується, а здійснюються внутрішні записи за дебетом і кредитом рахунку 28 "Товари" та окремих субрахунків до нього.

2.1. Якщо підприємство здійснює лише один вид торговельної діяльності (оптово-збутову, торговельно-посередницьку або роздрібну торгівлю чи громадське харчування), то товари обліковуються на рахунку 28 "Товари" за купівельними або продажними цінами. Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів відповідно купівельні або продажні ціни роздрібної торгівлі. До продажної ціни входять договірна купівельна ціна, податок на додану вартість і торговельна націнка підприємства. Які ціни для обліку товарів на складах підприємства застосовувати, підприємство вирішує самостійно, але при цьому обов’язково треба враховувати, який обсяг діяльності складу чи складів припадає на обслуговування своїх підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування.

В роздрібних торговельних підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватись лише продажні (роздрібні) ціни.

2.2. Якщо підприємство здійснює різні види торгівлі, на рахунку 28 "Товари" за робочим планом рахунків необхідно виділити субрахунки:

281 "Товари на складах",

282 "Товари в роздрібній торгівлі",

283 "Товари в громадському харчуванні" та інші.

Інструкцією встановлено, що підприємства, які обліковують товари за продажними цінами, товарні надбавки (ПДВ і торговельну націнку) обліковують на рахунку "Торговельна націнка", субрахунок 1 "Товарні надбавки". Таке закріплення субрахунку 1 для обліку товарних надбавок правильне лише в тому випадку, коли підприємство має тільки один вид торговельної діяльності. Якщо підприємство здійснює два або три види торговельної діяльності, то товарні надбавки необхідно обліковувати на окремих субрахунках.

У зв’язку з тим, що новим Планом рахунків окремий синтетичний рахунок для обліку торговельної націнки на товари не передбачений, то в робочому плані рахунків підприємства з метою спрощення синтетичного й аналітичного обліку та уникнення плутанини в бухгалтерських записах для обліку товарних надбавок доцільно виділити окремий синтетичний рахунок 29 "Торговельна націнка", закріпивши за ним резервний номер другого класу рахунків "Запаси". В цьому разі до синтетичного рахунку 29 "Торговельна націнка" за робочим планом рахунків необхідно виділити субрахунки:

291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах",

292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі",

293 "Товарні надбавки громадського харчування".

2.3. Виходячи з положень Закону про податок на додану вартість, відпуск товарів зі складу своїм підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування повинен здійснюватись за купівельними цінами з нарахуванням або без нарахування торговельної націнки складу на купівельну вартість товарів. А підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування мають нарахувати на купівельну вартість товарів, одержаних зі складу, свою торговельну націнку, податок на додану вартість (податковий кредит) і скалькулювати продажну ціну та продажну вартість кожного виду товару. Тільки в цьому разі можна виписати прибуткову накладну на отримані зі складу товари.

Відпуск товарів роздрібним і іншим підприємствам, які перебувають на одному зі складами балансі, оформляють виписуванням видаткової накладної у двох примірниках. При цьому в залежності від установлених облікових цін на товари видаткова накладна виписується за купівельними або продажними цінами. Податкова накладна при внутрішньому відпуску товарів не виписується.

2.4. Організація обліку внутрішнього відпуску товарів повинна враховувати викладені вище умови, а відображення в обліку цих операцій в основному залежить від того, за якими цінами обліковуються товари на складах. При цьому необхідно виходити з наступного:

1. Якщо товари обліковуються на складі за купівельними цінами (з 1.10.97 р. без ПДВ), то при внутрішньому відпуску товарів в роздрібну торгівлю й громадському харчуванню їх виписують за обліковими купівельними цінами з торговельною націнкою складу на покриття витрат і створення доходу оптової торгівлі або без такої націнки.

2. Підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, одержавши товари зі складу за купівельними цінами, зобов’язані визначити (скалькулювати) продажні ціни на кожний вид товару, враховуючи нарахування ПДВ на купівельні ціни, а також встановлений розмір торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу роздрібної торгівлі чи громадського харчування.

Отже, на підставі видаткової накладної складу в роздрібній торгівлі повинна бути виписана прибуткова накладна за скалькульованими продажними цінами. З метою забезпечення належного контролю за правильністю товарних надбавок і продажних цін на товари їх калькулювання повинна здійснювати бухгалтерія підприємства.

3. Для забезпечення належного рівня економічної роботи на підприємстві та можливості визначення ефективності роботи окремих видів торговельної діяльності товарні надбавки, доходи (виручка) і витрати обігу повинні обліковуватись за видами діяльності, щоб можна було визначити їх фінансові результати.

4. Якщо товарний склад чи склади відпускають товари переважно своїм підприємствам торгівлі та громадського харчування, то з метою скорочення затрат часу на оформлення товарних документів, спрощення обліку і зниження затрат на його ведення, а також забезпечення належного контролю за ціноутворенням на підприємстві облік товарів на складах доцільно вести за продажними цінами. За продажними цінами виписуються накладні на відпуск товарів. В цьому разі виникає необхідність передачі товарних надбавок на товари зі складу роздрібній торгівлі та громадському харчуванню, щоб мати можливість визначити рентабельність і ефективність їх роботи, а також правильно визначити рентабельність за видами торгівлі.

Враховуючи викладене вище (п.п. 1 - 2), розглянемо питання бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску товарів.