Электронный
методический кабинет

Облік податкових зобов’язань з ПДВ

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
На роздрібних торговельних підприємствах, які здійснюють продаж товарів тільки за готівку, облік розрахунків з бюджетом з ПДВ нескладний, бо сума податкових зобов’язань визначається за даними касових апаратів і відображається в обліку за кредитом субрахунку 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" окремим записом на підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (п. 9).

Надто складним і неоднозначним є облік податкових зобов’язань з ПДВ при реалізації товарів роздрібними торговельними підприємствами і організаціями дрібним оптом і оптом покупцям-платникам ПДВ за безготівковим розрахунком, коли товари відпускаються покупцям з передоплатою або без передоплати. Пов’язано це з недостатнім врегулюванням бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом з ПДВ Інструкцією та суперечливістю окремих її положень, пов’язаних з обліком податку на додану вартість, недостатнім врегулюванням бухгалтерського обліку в торгівлі в сучасних умовах господарювання взагалі.

10. У зв’язку з тим, що протягом місяця поряд з продажем товарів за готівку в обліку відображається реалізація відвантажених (відпущених) товарів дрібним оптом і оптом, передоплата яких покупцями здійснена або не здійснена, зобов’язання з податку на додану вартість від суми реалізації товарів за звітний місяць складаються із трьох частин:

1. Сума нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних від покупців передоплат (Дт 643 - Кт 641(ПДВ).2. Сума податкових зобов’язань від вартості товарів, відвантажених і відпущених покупцям протягом звітного місяця на умовах наступної оплати (Дт 702 - Кт 641 (ПДВ).

3. Сума податкового зобов’язання з ПДВ від обороту з продажу товарів за готівкові грошові кошти (Дт 702 - Кт 641 (ПДВ).

Таким чином, вся сума ПДВ на товари, оплачені за безготівковим розрахунком і відвантажені та після їх відвантаження не оплачені, а також реалізовані за готівкові грошові кошти за продажними цінами, відноситьс я в обліку на зменшення доходу від реалізації товарів бухгалтерськими проводками:

1. Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань" – на суму податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих при надходженні передоплат за товари від покупців, в рахунок яких у звітному місяці товари відвантажено ( п. п. 2, 3, 17).

2. Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" – на суму податкових зобов’язань з ПДВ на товари, відвантажені (відпущені) покупцям протягом місяця без попередньої оплати, тобто вся сума податкових зобов’язань з ПДВ від суми реалізації товарів за безготівковим розрахунком за вирахуванням сум ПДВ від реалізації товарів на умовах передоплати (Дт 702 - Кт 643).

3. Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" – на суму податкового зобов’язання з ПДВ від обороту з продажу товарів за готівкові грошові кошти.

Очевидно, що в цьому разі в обліковому регістрі за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" повинні бути виділені суми оплат товарів покупцями, в тому числі ПДВ з передоплат товарів, що підлягають відвантаженню покупцям.

Отже, суттєво змінився порядок відображення в обліку податкових зобов’язань з ПДВ і валового доходу роздрібної торгівлі від обороту з продажу товарів населенню за готівкові грошові кошти та підприємствам і установам за безготівковим розрахунком. Визначена сума податкового зобов’язання з ПДВ відображається в обліку записом на зменшення доходу від реалізації товарів за дебетом субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” ( п. 9).

11. Застосування субрахунку 643 "З податкових зобов’язань" до всіх господарських операцій з відвантаження (реалізації) товарів на умовах передоплати викликає необхідність встановлення бухгалтером за кожною з операцій з оплати і відвантаження товарів, яка із подій відбулася раніше, застосовувати субрахунок 643 "З податкових зобов’язань" чи ні, а також багато додаткових записів в аналітичному обліку податкових зобов’язань з ПДВ за дебетом і кредитом субрахунку 643. Інструкція цього питання не регламентує і вказівок з правильного і раціонального ведення податкового обліку розрахунків з ПДВ не дає.

12. Виходячи із вищевикладеного, сума доходу від реалізації товарів за звітний місяць повинна бути поділена на дві частини:

1. Від реалізації (відвантаження) товарів, оплачених покупцями в попередні звітні періоди і в звітному місяці авансовими платежами.

2. Від реалізації товарів, відвантажених у звітному місяці без попередньої оплати, та оплачених готівковими грошовими коштами.

Відповідно до такого поділу доходу від реалізації товарів і мають бути зроблені записи в обліку на списання з дебету субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" податкових зобов’язань з ПДВ за даними товарних документів і податкових накладних. Окремим записом на підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за звітний місяць товарів, списується сума податкового зобов’язання з ПДВ за даними касових апаратів (п.п. 7, 8, 10).

Зазначимо, що до податкових зобов’язань з ПДВ звітного місяця відносяться також суми ПДВ, отримані в складі авансових платежів покупців, в рахунок яких товари в даному місяці не відвантажені (п. 1).

13. Виходячи з логіки положень Інструкції, субрахунок 643 "З податкових зобов’язань" повинен застосовуватись тільки в тих випадках, коли в зв’язку з врахуванням події, що відбулася раніше, нема законних підстав віднести в обліку податкове зобов’язання з ПДВ безпосередньо на зменшення доходу від реалізації товарів за дебетом субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” і кредитом субрахунку 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" (пункти 2 і 3 Інструкції), тобто коли товари оплачені, але не відвантажені (не відпущені).

14. Слід відмітити, що в бухгалтерському обліку ПДВ, включаючи податкові розрахунки на субрахунках 643 “З податкових зобов’язань” і 644 “З податкового кредиту”, надто багато нераціонального та незрозумілого. Тому необхідний пошук раціональних шляхів удосконалення обліку податку на додану вартість на державному рівні. Достатньо лише підкреслити, що в даний час для бухгалтерського обліку ПДВ застосовуються кілька субрахунків, кореспонденція яких Інструкцією в принципі не визначена.

Напрошується висновок, що до того часу, поки не буде чітко розмежовано бухгалтерський і податковий облік ПДВ, не буде детальної характеристики субрахунків 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість", 643 "З податкових зобов’язань" і 644 "З податкового кредиту", плутанини в бухгалтерському обліку податку на додану вартість та негативних її наслідків не уникнути.

Введення до Плану рахунків бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону України про податок на додану вартість субрахунку 643 "З податкових зобов’язань", пов’язаного з податковим обліком ПДВ, викликало суттєве ускладнення бухгалтерського обліку реалізації товарів і розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.

15. Згідно з положеннями Закону та Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість субрахунок 643 "З податкових зобов’язань" повинен застосовуватись тільки у випадках, коли в зв’язку з врахуванням події, що відбулася раніше, нема законних підстав відобразити в обліку податкове зобов’язання з ПДВ безпосередньо на субрахунку 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" (пункт 2 Інструкції), тобто в разі надходження авансових платежів (передоплат) від покупців і відвантаження товарів в рахунок цих платежів в наступні місяці.

16. Розглянуті раніше записи, пов’язані з бухгалтерським обліком реалізації товарів, підтверджують, що облік відвантаження і реалізації товарів надто ускладнений. Тому необхідно добре знати і правильно застосовувати відповідні нормативні документи, а з метою зниження трудомісткості обліку та уникнення можливих помилок в облікових записах цей облік потрібно централізовано спростити. Можливості для цього є.

Правильне і раціональне відображення в бухгалтерському обліку реалізації товарів (доходу) і пов’язаних з нею податкових зобов’язань з ПДВ має важливе значення для забезпечення повних і своєчасних розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість, для недопущення сплати штрафних санкцій та пені у зв’язку з помилками в бухгалтерському обліку реалізації товарів та розрахунків з бюджетом з ПДВ.