Электронный
методический кабинет

Облік надходження товарів зі складу за продажними цінами

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
17. Якщо товарні склади підприємства обслуговують переважно свої підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, то найбільш доцільним з організаційної і економічної точок зору є облік товарів на складах за продажними цінами (п.13). При цьому значно скорочуються затрати часу на калькулювання продажних цін, прискорюються торгові процеси, посилюється контроль за правильністю цін на товари, значно спрощується бухгалтерський облік руху товарів. Надходження товарів зі складу за продажними цінами в роздрібну торгівлю розглянемо на наступних прикладах.

Приклад 5. На відображення в обліку надходження товарів зі складу в крамницю № 2 за продажними цінами на суму 630 грн.

1. За даними видаткової накладної на товари, доданої до товарного звіту складу, складають бухгалтерську проводку:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 630

2. За даними прибуткової накладної (копії видаткової накладної складу), доданої до товарно-грошового звіту крамниці № 2, складають таку ж бухгалтерську проводку:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 630Аналогічно роблять записи на бухгалтерських рахунках у випадку відпуску товарів і продуктів зі складу підприємствам громадського харчування за продажними цінами, але з додаванням торговельної націнки громадського харчування (Дт 283 - Кт 293).

18. Приклад 6. На відображення в обліку відпуску продуктів і товарів зі складу підприємства та надходження їх на склад ресторану "Карпати" за продажними цінами роздрібної торгівлі.

1. Відпущено товари зі складу ресторанові "Карпати" за продажними цінами на суму 400 грн.

2. На товари нарахована націнка громадського харчування в розмірі 40% від 400 грн. - 160 грн.

3. Вартість отриманих зі складу товарів за продажними цінами громадського харчування - 560 грн. (400+160).

В цьому разі за даними прикладу 6 на підставі товарного звіту складу треба скласти бухгалтерську проводку:

Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 281 "Товари на складах" - 400

За даними товарного звіту складу ресторану "Карпати" треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

1. Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 281 "Товари на складах" - 400 і

2. Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 293 "Товарні надбавки громадського харчування" - 160

В кінці звітного місяця за підсумковими даними облікових регістрів про рух товарів повинні бути звірені зустрічні записи, пов’язані з внутрішнім відпуском товарів. Суми зустрічних записів повинні бути тотожними. За прийнятим на підприємстві порядком один із зустрічних записів проводиться в синтетичному обліку, а другий не проводиться, тобто виключається із записів на синтетичних рахунках. Суму зустрічного запису, що виключається із записів в синтетичному обліку, прийнято брати в червону рамку. Так, у прикладі 5 є два зустрічні записи:

На складі: Дт 282 - Кт 281 - 630

В крамниці № 1: Дт 282 - Кт 281 - 630

В цьому разі в синтетичному обліку роблять один запис на рахунках за даними облікового регістра руху товарів на складі:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 630

19. У зв’язку з тим, що підприємство, яке здійснює різні види торговельної діяльності, в управлінському облікові повинно визначати фінансові результати від окремих видів діяльності, то при внутрішньому відпуску товарів, що обліковуються за продажними цінами, треба передавати (проводити в обліку) відповідні суми товарних надбавок на відпущені зі складу в роздрібну торгівлю товари. 3 метою спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Для цього за фінансовими розрахунками визначають і встановлюють відсоток торговельної націнки на суму товарів, відпущених зі складу за купівельними цінами, або торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами (п. 14.2).

20. Як надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі слід розглядати надлишки товарів, виявлені при інвентаризаціях. Інструктивними матеріалами порядок відображення в обліку надлишків товарів не регламентується. Виходячи з положень чинних нормативних документів, розглянемо на прикладі відображення в обліку надлишку товарів.

Приклад 7. За результатами проведеної в крамниці інвентаризації виявлено надлишок товарів в сумі 150 грн. Середній відсоток товарних надбавок за минулий місяць за розрахунком складає 31, а сума товарних надбавок в сумі надлишку – відповідно 47 грн., в т.ч. податок на додану вартість в сумі надлишку товарів – 25 грн. (150 х 20% : 120).

За даними наведеного прикладу 7 на оприбуткування суми виявленого надлишку товарів повинні бути складені бухгалтерські проводки:

1. На купівельну вартість надлишку товарів у сумі 103 грн. (150 – 47):

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 746 "Інші доходи від звичайної діяльності” - 103

2. На суму товарних надбавок - 47 грн., в т.ч. ПДВ - 25 грн. і торговельна націнка - 22 грн. (47 – 25):

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" - 47

Зазначимо при цьому, що ПДВ як податкове зобов’язання буде відображений в обліку одночасно з розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.