Электронный
методический кабинет

Облік надходження товарів зі складу за купівельними цінами

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
14. Враховуючи викладене вище (п. 13), розглянемо питання бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску і надходження товарів.

При обліку товарів на складі за купівельними (без ПДВ) цінами на відпуск товарів своїм підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування виписується товарний документ (видаткова накладна) за купівельними цінами, а товари оприбутковуються в підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування за скалькульованими продажними цінами.

Приклад 2. На відображення в обліку надходження товарів зі складу в роздрібну торгівлю за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу крамниці № 1 товари за купівельними цінами на суму 500 грн.

2. Обчислено продажну вартість товарів для крамниці № 1, в тому числі:

Товари за купівельними цінами - 500 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 500 - 100 грн.

Торговельна націнка, 25% від 500 - 125 грн.

Разом продажна вартість товарів - 725 грн.3. Товарні надбавки роздрібної торгівлі (100 +125) - 225 грн.

14.1. За даними прикладу 2 в бухгалтерському обліку треба зробити записи на рахунках:

1. За даними товарного звіту складу на відпуск товарів за купівельними цінами - 500 грн.:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 500

2. За даними товарно-грошового звіту крамниці № 1 на оприбуткування товарів - 725 грн.:

2.1. На купівельну вартість отриманих зі складу товарів - 500 грн.:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 281 "Товари на складах" - 500 (п. 18)

2.2. На товарні надбавки роздрібної торгівлі - 225 грн.:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"-225

В даному випадку на суму податку на додану вартість збільшуються купівельна вартість товарів і відповідно товарні надбавки. Пояснюється це тим, що об’єктом (базою) оподаткування ПДВ згідно із Законом є операції з продажу товарів.

14.2. Якщо відпуск товарів роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування здійснювати за відпускними цінами (купівельна вартість з додаванням торговельної націнки складу), то, враховуючи необхідність обліку ПДВ з торговельної націнки, внутрішній відпуск товарів необхідно було б відображати в обліку як реалізацію товарів. Але внутрішній відпуск до реалізації не відноситься. Тому і з метою спрощення обліку доцільно торговельну націнку на покриття витрат складу розрахувати за підсумком відпуску товарів за місяць і виключити її з товарних надбавок роздрібної торгівлі та громадського харчування записом на рахунках:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" або

Дт 293 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування"

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності"

15. Приклад 3. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу кафе "Надія" за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу кафе "Надія" продукти і товари за купівельними цінами на суму 250 грн.

2. З метою визначення продажних цін на окремі продукти і товари нараховані товарні надбавки, в тому числі:

Податок на додану вартість, 20% від 250 50 грн.

Торговельна націнка, 35% від 250 88 грн.

Разом товарні надбавки 138 грн.

3. Продажна вартість товарів і продуктів (250+50+88) - 388 грн.

За даними прикладу 3 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. За даними товарного звіту складу – 250 грн. :

Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 281 "Товари на складах" - 250

2. За даними товарно-грошового звіту кафе "Надія" – 388 грн. :

2.1. Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 281 "Товари на складах" - 250 - на купівельну вартість товарів ( п. 18)

2.2. Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 293 "Товарні надбавки громадського харчування" - 138 (на суму товарних надбавок)

16. Треба мати на увазі, що зі зміною з 1.10.97 р. бази оподаткування податком на додану вартість у торгівлі, при закупівлі продуктів для підприємств громадського харчування від населення (неплатників ПДВ) також необхідно нараховувати ПДВ на закуплені сільгосппродукти і включати його до товарних надбавок на продукти. Якщо цього не зробити, то підприємство вимушене буде сплачувати ПДВ з обороту від реалізації за рахунок власного доходу.

Приклад 4. На відображення в обліку закупівлі від населення сільгосппродуктів для громадського харчування:

1. Згідно із закупівельним актом на ринку закуплено для кафе "Надія" сільгосппродукти на суму 180 грн.

2. Для визначення продажної ціни на сільгосппродукти нараховані товарні надбавки:

Податок на додану вартість, 20% від 180 - 36 грн.

Торговельна націнка, 35% від 180 - 63 грн.

Разом товарні надбавки - 99 грн.

3. Продажна вартість сільгосппродуктів, що оприбутковуються, складає (180+36+63) - 279 грн.

За даними прикладу 4 треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

1. На закупівельну вартість сільгосппродуктів – 180 грн. :

Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 180

2. За даними прибуткової накладної, виписаної за продажними цінами і включеної до товарно-грошового звіту підприємства громадського харчування, на суму 279 грн. :

2.1. Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 180

2.2. Дт 283 "Товари в громадському харчуванні"

Кт 293 "Товарні надбавки громадського харчування" - 99